december 12, 2023
Hälsa för frihet

Flera nya familjecentraler i regionen

En bra start i livet med ett starkt stöd till de små barnen och deras familjer lägger grunden för en god hälsa. Därför vill jag och Region Stockholm utveckla fler Familjecentraler med ett enhetligt uppdrag där barn- och mödravården samverkar med den kommunala öppna förskolan och socialtjänsten. 18 befintliga familjecentraler och därtill 11 nya familjecentraler…

Läs mer
Hälsa för frihet Sjukvård & hälsa

Vården kommer närmare barnen

Barnsjukvården i Region Stockholm ska utvecklas. Huvudinriktningen är att mer vård flyttar ut från de stora sjukhusen. Bland annat satsas 10 miljoner kronor på att ge upp till 125 fler barn utbyggd avancerad hemsjukvård. Fler barn ska få hemsjukvård. Sjukhusansluten avancerad barnsjukvård i hemmet (SABH) föreslås byggas ut med 125 vårdtillfällen om 1 000 vårddagar per…

Läs mer
Hälsa för frihet Sjukvård & hälsa

HPV-vaccin för pojkar!

Nu är det äntligen klart att Liberalerna, Centerpartiet och regeringen kommit överens om att införa HPV-vaccin för pojkar. Det är ett resultat av budgetförhandlingarna inom Januariavtalet. En riktigt bra sak som Liberalerna önskat länge. Nu kan alla Sveriges pojkar snart vaccineras mot HPV och därmed bidra till hälsan för sig själva och sina framtida partners….

Läs mer
Hälsa för frihet Sjukvård & hälsa

Mammografi utan ålderism

Kvinnor mellan 40 och 74 år kallas regelbundet på hälsokoll för bröstcancer. Men bröstcancer drabbar förstås också äldre kvinnor, och ibland även yngre. Därmed borde helst screeningen ske utifrån individuella förutsättningar och risker, men absolut inte ta slut vid 74 år. Jag vill att Socialstyrelsen ser över åldersgränserna för bröstcancerscreening/mammografi. Tillsammans med Barbro Westerholm och…

Läs mer
Hälsa för frihet

Stockholmsvårdens måltidspris

  Mat och måltider i vården har stor betydelse för hälsan, läkningen och upplevelsen hos patienterna. Området har varit eftersatt länge, men sedan några år tillbaka händer mycket positivt när det gäller utvecklingen av måltiderna i vården. Både Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har nya moderna tillagningskök och runt om i vården pågår utvecklingsarbete…

Läs mer
Hälsa för frihet

Förbättra hälsan i Sverige och Västernorrland

Nyligen besökte jag min regionrådskollega Ingeborg Wiksten som är regionpolitiker i Västernorrland. Vi har båda ett starkt engagemang för hälsan och Ingeborg visade mig några av de hälsoinsatser som görs i regionen och vi fick tillsammans chansen att lära oss mer i intressanta samtal med forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall. Med på bilden är också…

Läs mer