januari 01, 2022
Jämställdhet

Bekämpa våld i nära relationer med kunskap

Våldet i nära relationer är ett stort och dödligt hot mot alltför många. Vården möter många av de personer som drabbas. För att upptäcka fler fall och kunna stötta de drabbade behövs kunskap. Region Stockholm erbjuder nu en webbutbildning för vårdpersonal. När människor som drabbats av våld i sin relation söker vård, måste vården vara…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Mer pengar till förlossningsvården

Nu ökar vi ersättningen till förlossningsvården i Stockholm. Det blir en höjning med cirka 50 miljoner kronor under 2021. En viktig satsning på kvinnors och barns hälsa Det har skett en positiv utveckling i förlossningsvården med betydligt färre allvarliga förlossningsskador för födande kvinnor. Allt fler kvinnor är också nöjda med förlossningsvården vilket gläder mig mycket….

Läs mer
Jämställdhet

Internationella kvinnodagen: Abortfrågan ständigt aktuell

Aborträtten var en verklig frihetsreform när den beslutades på 70-talet. Kvinnor fick rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och de gick makt över sitt barnafödande. Men Sverige, precis som världen i stort, har en mörk historia där kvinnors ofrivilliga graviditeter och illegala aborter har kostat stort lidande och många dödsfall. Jag vill ta…

Läs mer
Jämställdhet Liberalerna

Demokratin 100 år

Just idag den 26 januari 1921 beslutade riksdagen slutgiltigt om grundlagsändringen som gav kvinnor rösträtt. I september samma år hölls val till riksdagen där kvinnor för första gången fick rösta och även kunde väljas till riksdagen. Liberaler var pådrivande för rösträttens införande och en av förgrundsgestalterna i arbetet för kvinnornas demokratiska rättigheter var Anna Whitlock,…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Ny podd: Alexandra Charles von Hofsten

Från framgångsrik entreprenör och nattklubbsdrottning, till ledare för en folkrörelse för kvinnors hälsa. Det är Alexandra Charles von Hofstens resa. Som grundare av 1,6 miljonerklubben, och sedan 2,6 miljonerklubben, driver hon arbetet för jämlik hälsa i alla åldrar framåt. I dagens poddavsnitt pratar jag med Alexandra om hur man omvandlar driv till engagemang, vilka hälsoutmaningar…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Ny podd: Till aborträttens försvar

Nu finns ett nytt avsnitt av min podd att lyssna på där roddar finns. Jag är så glad att Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro är min gäst. Vårt samtal handlar om kvinnors hälsa och framförallt aborträtten, som hotas i flera länder och även börjat ifrågasättas i vårt land. Det är dags att vakna och ta strid…

Läs mer
Jämställdhet

Könsstympning måste stoppas

Idag på internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning vill jag lyfta denna livsviktiga fråga. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor världen över. Många traumatiseras livet ut, andra överlever inte övergreppet. Könsstympningen måste stoppas med rätt metoder: – Mer klarspråk till föräldrar och andra vuxna kring barnen i riskzonen kring könsstympning som ett allvarligt…

Läs mer