maj 05, 2024
Hälsa för frihet Jämställdhet Kultur Liberalerna Sjukvård & hälsa

På väg mot riksdagen: Jag vill göra skillnad

I en orolig tid behövs Liberalerna i svensk politik – för öppenhet och frihet. Och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Hälsa och rätt till en trygg vård är viktiga frihetsfrågor för mig. Jag kandiderar till riksdagen för att kunna göra skillnad och driva en socialliberal agenda för frihet. För mig och Liberalerna är den…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Ny förlossningsklinik på S:t Göran redan 2023

Idag kunde jag presentera den goda nyheten att vi öppnar en förlossningsverksamhet på S:t Görans sjukhus 2023. Det kommer att bli ett värdefullt tillskott till vården för födande kvinnor. Jag fick möjlighet idag att tillsammans med Irene Svenonius (M) besöka blivande förlossningslokalerna vid S:t Görans sjukhus, där kommer att finnas 18 moderna förlossningsrum, rum för…

Läs mer
Jämställdhet Kultur Liberalerna

Fogelstads kvinnliga medborgarskola

Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Honorine Hermelin Elin Wägner samt Kerstin Hesselgren. Det var de frisinnade kvinnorna som utgjorde Fogelstadgruppen som bildade den kvinnliga medborgarskolan och tidningen Tidevarvet i början av 1920 talet. Det var Elisabeth Tamm som ägde godset Fogelstad i Sörmland som upplät fastigheten som skulle bli medborgarskolan för kvinnor. Tamm blev, tillsammans med…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Nu stärks förlossningsvården

En trygg förlossningsvård för varje kvinna, barn och familj förutsätter en god arbetssituation för personalen. Under de senaste åren har förlossningsklinikerna och deras medarbetare förbättrat vården så att förlossningsskadorna minskat och nästan alla kvinnor får föda på sitt förstahandsval av klinik – men det är uppenbart att mer behöver göras. Nu skjuter vi till ekonomiska…

Läs mer
Jämställdhet

Bekämpa våld i nära relationer med kunskap

Våldet i nära relationer är ett stort och dödligt hot mot alltför många. Vården möter många av de personer som drabbas. För att upptäcka fler fall och kunna stötta de drabbade behövs kunskap. Region Stockholm erbjuder nu en webbutbildning för vårdpersonal. När människor som drabbats av våld i sin relation söker vård, måste vården vara…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Mer pengar till förlossningsvården

Nu ökar vi ersättningen till förlossningsvården i Stockholm. Det blir en höjning med cirka 50 miljoner kronor under 2021. En viktig satsning på kvinnors och barns hälsa Det har skett en positiv utveckling i förlossningsvården med betydligt färre allvarliga förlossningsskador för födande kvinnor. Allt fler kvinnor är också nöjda med förlossningsvården vilket gläder mig mycket….

Läs mer
Jämställdhet

Internationella kvinnodagen: Abortfrågan ständigt aktuell

Aborträtten var en verklig frihetsreform när den beslutades på 70-talet. Kvinnor fick rätten att fatta beslut om sina egna kroppar och de gick makt över sitt barnafödande. Men Sverige, precis som världen i stort, har en mörk historia där kvinnors ofrivilliga graviditeter och illegala aborter har kostat stort lidande och många dödsfall. Jag vill ta…

Läs mer
Jämställdhet Liberalerna

Demokratin 100 år

Just idag den 26 januari 1921 beslutade riksdagen slutgiltigt om grundlagsändringen som gav kvinnor rösträtt. I september samma år hölls val till riksdagen där kvinnor för första gången fick rösta och även kunde väljas till riksdagen. Liberaler var pådrivande för rösträttens införande och en av förgrundsgestalterna i arbetet för kvinnornas demokratiska rättigheter var Anna Whitlock,…

Läs mer