oktober 10, 2021
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Dags att lyfta kvinnors hälsa

Kvinnors hälsa är kanske den största jämställdhetsutmaningen i Sverige i dag. För vissa flickor och unga kvinnor är det risken att utsättas för hedersvåld och könsstympning. För äldre kvinnor kan det vara risken att drabbas av bröstcancer – när mammografiundersökningarna upphört vid 74 års ålder. Men det kan också handla om något så glädjefyllt som…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Jämställdhetspris till Amel

Landstingets jämställdhetspris tilldelades i år Amel-mottagningen på Södersjukhuset. Där får kvinnor som utsatts för könsstympning hjälp. Mottagningen är unik i landet och gör fantastiska insatser. Nyligen besökte jag Södersjukhuset och fick en presentation av arbetet och av läget i Sverige och världen när det gäller könsstympning. Det är en förfärlig sedvänja som tragiskt nog ökar…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Försvara kvinnors rätt till sina kroppar

Alla kvinnor i Sverige ska ha rätt att bestämma över sina egna kroppar. Aborträtten är en frihet som vi måste försvara. Då måste fler kvinnor få möjlighet till tidiga, säkra aborter – och sena aborter måste hanteras med stor omsorg. Det är orimligt att förlossnings- och barnläkare ska ställas inför att försöka rädda livet på…

Läs mer
Jämställdhet Liberalerna

Fröken Friman och fallna kvinnor

För tredje gången visar SVT serien Fröken Frimans krig, om den liberala kvinnorörelsens tidiga insatser och förgrundsgestalter. Årets tema var utsattenehet som “fallna kvinnor” eller prostituerade levde under. Det är en riktigt bra dramaserie som bygger på den stridbara, liberala rösträttsaktivsten, butiksgrundaren och kvinnosakskvinnan Anna Withlock som i dramatiseringen fått namnet fröken Friman. Men det…

Läs mer
Jämställdhet Sjukvård & hälsa

Pris för jämställd vård!

  För att uppnå en likvärdig vård oavsett kön, instiftar landstinget ett jämställdhetspris för hälso- och sjukvården i Stockholms län.  Att ge alla invånare en likvärdig vård är ett ständigt pågående arbete. Vår kunskap ökar ständigt liksom våra verktyg för att stötta likvärdighet med t.ex läkemedel och andra behandlingar. Vårt nya jämställdhetspris ska stimulera utvecklingen…

Läs mer