Jämställdhet

Idag uppmärksammar vi internationella kvinnodagen. Under veckan har jag funderat på vilken som är den största jämställdhetsutmaningen just nu. Men det finns så många, så jag kan inte välja ut en.

Hälsan som inte alls är jämlik och jämställd, det faktum att kvinnor tjänar så mycket mindre än män, allt våld som drabbar kvinnor just för att de är kvinnor… listan över eländet kan tyvärr göras mycket lång. Men nu när jag sitter här framför datorn i vårsolen så känner jag mig optimistisk.

Min dotter har så oändligt många fler valmöjligheter i livet än vad min mamma hade. På ett par generation har friheten ökat dramatiskt. För min dotter är det självklart att, som hon brukar säga, ”mamma är chefen på jobbet” och att pappa är minst lika mycket att lita på när det gäller vardagslivet här hemma.

Visst är det ofta stressigt och rörigt hemma hos oss med två engagerade och hårt arbetande vuxna, visst är det ofta ont om tid, och visst känner vi oss otillräckliga ibland. Men jag är stolt över att vi som föräldrar kan visa våra barn att jämställdhet är möjligt. Och att vi kan förena våra drömmar i meningsfulla och utvecklande arbetsliv med ett närvarande föräldraskap och den villkorslösa kärleken till barnen.

Att lyssna på dottern och hennes vänner är hoppingivande. De är mycket medvetna när de anlyserar olika situationer och ser strukturer. ”Du tänker för lite på genus nu”, hörde jag dottern säga till sin vän när de diskuterar varför saker är som de är. Ännu finns ingen gräns för vad min lilla flicka anser sig kunna uträtta i livet. Alla dörrar är öppna. En stunden ska hon vinna Mello, sen ska hon bli forskare och ta reda på saker, sedan designer men mest av allt hunddagischef.

Å, så innerligt jag önskar att hon – i lika hög grad som min son och alla andra barn – får växa upp med känslan av att allt är möjligt bara man anstränger sig och jobbar hårt. Och i den mån något ändå inte riktigt är rimligt så beror det i alla fall inte på att man är flicka eller pojke. Jag försöker visa dem att det går.

 

Read more

Jag har tidigare skrivit om vad vi måste göra för att bekämpa könsstympning, det är fruktansvärt vidrigt och måste stoppas. Som liberal feminist vill jag understryka att samhället i form både skola, polis och socialtjänst måste utveckla sitt arbete och förebygga ännu mer. Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd glädjer det mig att Karolinska sjukhuset nu för första gången i Sverige genomfört en lyckad operation för att återskapa underlivet efter könsstympning.

Som feministiskt sjukvårdslandstingsråd är jag glad över att ännu fler ska få den här möjligheten. Operationen har inte enbart visa sig hjälpa mot fysiska men förknippat med stympning, den kan även hjälpa psykologiskt. Könsstympning är ett extremt exempel på sexualiserat våld. Drabbade förvägras sin integritet, en del av sin fysiska njutning och skadas både fysiskt och psykologiskt. Den nya operationen kan ge mindre smärta, bättre förmåga att få orgasm och hjälpa psykologiskt.

Metoden har utvecklats i Frankrike, där har redan 5000 klitorisrekonstruktioner genomförts. Nu när Stockolms läns landsting, genom läkaren Hannes Sigurjónsson vid KI, genomfört den första operationen väntar nu flera personer på sin tur. Det är ett stort framsteg för vården men också ett livsviktigt steg för alla de människor drabbats av denna grymhet. Vi måste fortsätta verka för att förhindra könsstympning, men när det händer finns nu lite mer hopp.

Sverige radio uppmärksammar här Karolinska universitetssjukhusets arbete. Se även inslag på ABC.

Read more

Säg företagsledare och många får en kostymklädd man på näthinnan. Men i vårdföretagen ser det helt annorlunda ut. Där är 54 procent av företagsledarna kvinnor. 2 500 vårdföretag i Stockholm leds av kvinnor. Att säga nej till privata välfärdsföretag är att säga nej till kvinnors företagande. Det kan väl knappast kallas feminism?!

Dessutom arbetar närmare 20 000 människor i Stockholms län – och många av dem är kvinnor – i privata vårdföretag. De måste känna trygghet med att deras arbetsgivare finns kvar även efter valet.

Infografik_Landstinget_504x504px-02

 

Read more

Idag presenterar jag Folkpartiets nya jämställdhetsrapport för landstinget. Vi föreslår en lång rad åtgärder för att stärka jämställdheten.

En av mina huvudfrågor som jag slagits hårt för i Alliansen är att genomföra en lönesatsning på specialustsjuksköterskor. Den satsning som nu görs måste följas av fler.

Rätt till heltid är en annan viktig fråga. Det är dock inte vanligt att medarbetare tvingas jobba deltid. Men för de som drabbas är det förstås ett stort och allvarligt problem. Att locka fler att välja heltid är en annan viktig jämställdhetsfråga för mer ekonomiskt jämlika villkor mellan kvinnor och män i samhället. Därför är arbetsmiljöfrågorna också en central jämställdhetsfråga som vi lyfter fram i rapporten.

Det finns gott om jämställdhetsutmaningar att ta sig an i såväl kollektivtrafiken som i hälso- och sjukvården. Du hittar rapporten i sin helhet här.

Read more

Idag presenterade Jan Björklund, tillsammans med jämställdhetsminister Maria Arnholm, sitt nya initiativ för jämställdheten och utvecklingen av sjukvården. De vill inrätta karriärtjänster för sjuksköterskor, inspirerade av den tidigare reform med förstelärare i skolan. 5.000 kronor mer i månaden till de som väljs ut. Kompetens, utveckling och duglighet i arbete ska belönas.

Jag är mycket glad över initiativet. Det förstärker mitt arbete i Stockholm för att skapa en bättre löneutveckling för sjuksköterskor med specialistkompetens. Den enskilda medarbetaren i vården måste kunna påverka sin egen löneutveckling. Feminism utan socialism, är precis vad det handlar om.

Jag har tidigare skrivit om mitt och Folkpartiets arbete för höjda löner i Stockholm. Vi fick med oss övriga Alliansen på ett första steg i ett ordentligt lönelyft för sjuksköterskor där fokus är på löneutveckling och individuell lönesättning. Från Folkpartiets sida vill vi fortsätta att bygga ut satsningen. Dagens förslag ger oss än mer kraft i det lokala arbetet.

Läs mer om FP-förslaget om en ny jämställdhetsmiljard.

 

Read more

Plåster
I helgen har vi alla kunnat läsa om det stora antal flickor i Norrköping som könsstympats. Det är fruktansvärt, det som drabbat dessa unga kvinnor. Könsstympningen måste bekämpas, men det måste vara rätt åtgärder.

Det enda positiva i den har tragiska historien är att övergreppen har upptäckts. Därmed kan flickorna få hjälp och möjligen kan också förövarna straffas. Det är viktigt. Skolhälsovården och andra delar av vuxenvärlden måste vara rätt rustade för att kunna hjälpa de flickor som utsatts och helst också förebygga.

Bland det viktigaste vi kan göra är att tala öppet och tydligt om Könsstympningen. Inte en flicka får sväva i ovisshet om vilka rättigheter hon har att slippa utså könsstympning. Alla måste få veta att i Sverige ska ingen könsstympats och att man inte heller ska behöva finna sig i att stympas på resor utomlands. Alla föräldrar måste få kunskapen om att könsstympning är ett allvarligt brott och att vi inte tvekar att straffa den som utsätter sina barn för detta. I vissa fall kan detta säkert vara ett gott stöd för dem som måste argumentera för sina döttrars rätt att slippa stympas.

Skolhälsovården måste ha kunskaper och metoder för att kunna möta problemet och socialtjänsten måste vara rätt rustad för att kunna förebygga men också hjälpa dem som redan drabbats. Det framstår kanske inte som så radikalt och omvälvande att ropa efter mer gnetande från myndigheterna, men jag tror det är den rätta vägen att gå.

I den debatt som uppstått i bland annat sociala media har kravet på obligatoriska gynundersökningar åter väckts. Som liberal feminist vänder jag mig bestämt mot detta. Staten får inte ta sig rätten att kontrollera våra döttrars underliv.

Skolan har en skyldighet att ordna skolhälsovård och bland annat erbjuda eleverna ett antal kontroller. Ibland hänvisas i debatten till att pojkar i sexårsåldern kan få sina könsorgan undersökta av skolhälsovården. Det finns dock några avgörande skillnader mellan detta och förslaget om gynundersökningar för flickor. Den mest avgörande är förstås att undersökningen av pojkar är ett erbjudande inte ett obligatorium.

Skolhälsovården är mycket viktig och att den når så många elever och kan bidra till så mycket gott bygger på att både eleverna och vi som föräldrar känner tillit till den kompetens som finns där och att vi litar på skolsköterskan och skolläkaren i mötet med våra barn. Därför är det så oerhört viktigt att bygga ett gott förtroende så att alla vågar tala öppet med sin skolsköterska. Det är också viktigt att skolhälsovården har förmåga att höra när varningsklockorna ringer att någon stympats eller är i riskzonen. Det verkar också ha varit nyckeln till att stympningen av flickorna i Norrköping upptäcktes. Att införa tvångsåtgärder i skolhälsovården skulle kunna leda oss långt bort från detta förtroendefulla samarbete för barns hälsa.

Tvångsåtgärder förekommer enbart vid mycket speciella situationer i hälso- och sjukvården. Det går att exempelvis vidtas tvångsåtgärder inom psykiatrin för att hindra en patient från att skada sig själv eller andra. Tvångsåtgärder ska vi vara mycket restriktiva med eftersom det är ett mycket stort ingrepp i den enskilda människans liv. Även unga kvinnor har rätt till integritet.

Jag kan inte se några andra sammanhang där staten skulle vidta kroppsliga tvångsåtgärder mot befarade brottsoffer. Ingen skulle väl tvinga en kvinna som man tror våldtagits att genomgå en gynundersökning för att titta efter skador mot hennes vilja. Istället skulle man försöka motivera henne och få henne att känna sig trygg så att hon själv väljer att söka vårdens hjälp.

Precis samma förhållningssätt behövs när det gäller flickor som utsätts för könsstympning. Där kan skolhälsovården verkligen spela en avgörande roll.

Könsstympningen måste stoppas. Men med rätt metoder:

– Mer klarspråk till föräldrar och andra vuxna kring barnen i riskzonen kring könsstympning som ett allvarligt brott som vi aldrig accepterar.

– Tydligt besked till flickorna att detta inte är något de ska funna sig i och därför bör de söka hjälp. Här har skolan, fritidsverksamheter och annat en central roll.

– Såväl polis som socialtjänst behöver utveckla sitt arbete mot dessa övergrepp.

– Skolhälsovården skaffa sig kunskaper och genomtänkta metoder för att förebygga könsstympning. Säkert kan erfarenheterna från Norrköping vara till nytta.

Norrköpings tidningar skrev i helgen om de könsstympade flickorna. Dagens Nyheters ledarsida tar upp ämnet idag.

Read more

Ibland ställs jag inför frågan: Är du feminist? Såklart jag är feminist. Jag vill att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter. Men jag kallar mig hellre kvinnosakskvinna. Jag är så tacksam för vad de modiga, kraftulla, liberala kvinnorna gjorde. De som var före oss. Jag vill verka i deras anda.

Stridbara liberaler och rösträttskvinnor som Selma Lagerlöf, Anna Whitlock och Cecilia Widerström drev fram reformer som förbättrade kvinnors liv på ett konkret och påtagligt sätt.

Anna Whitlocks samskola gav flickor, så väl som pojkar, möjlighet att utbilda sig och ta examen. Hon var också initiativtagare till Kvinnornas konsumtionsförening Svenska Hem vars syfte var att samla kvinnor för att tillsammans skapa tillgång till mat av bra kvalitet och dessutom skapa bra arbetsvillkor för kvinnorna som jobbade för organisationen. Hon var också rösträttsrörelsens första ordförande.

Selma Lagerlöf var en betydelsefull gestalt i rösträttsrörelsen och deltog i det upprop som gjordes inför bildandet av Folkparitet.

Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare och engagerade sig starkt för kvinnors hälsa och för bättra sociala villkor som liberal lokalpolitiker.

Demokratiskt inflytande, rätten till självständiga liv, möjlighet att utbilda sig att försörja sig själv och få del av ett den framväxande välfärdens fördelar. Förbättrad kvinnohälsa, med tillgång till säkra förlossningar och makt över sin egen kropp och barnafödande. Det är frågor som vi kan tacka våra föregångare för. Men målet är inte nått. Kvinnokampen måste fortsätta.

3,6 miljoner kronor. Så mycket skiljer det mellan mäns och kvinnors livslöner.

Aborträtten ifrågasätts och hotas i allt fler länder runt om oss.

Kvinnors inflytande i olika viktiga samhällssektorer är marginaliserat, det gäller inte minst där pengarna finns. Börsbolagens styrelser är fortfarande pinsamt ojämställda och man kan fortfarande höra förklaringen att kvinnor  saknar kompetens. Ändå är det fler kvinnor än män som är välutbildade och flickorna är det lättare i dagens skola än pojkarna. Där har vi ett annat jämställdhetsproblem.

Att Kvinnor utsätts för våld och våldtäkter är fortfarande för vanligt och känslan av att det är svårt att få upprättelse i rättssystemet är utbredd.

Allt detta gör mig stridslysten. I den tradition som rejäla, liberala kvinnorsakskvinnor tog sig an utmaningarna i början av 1900-talet vill jag föra kampen för jämställdhet vidare.  Jag vill förändra och kunde kvinnorna i 1900-talets början. Så kan vi – kvinnor och män – idag också.

Själv sitter jag på en maktposition där jag kan bidra till förändring. Jag har satt igång en lönesatsning med fokus på löneutveckling för den kvinnodominerade sjuksköterskegruppen. Utbildning och utveckling av både sig själv och verksamheten ska löna sig. En satsning på arbetsmiljön i vården har jag också bidragit med, liksom möjlighet för fler att utbilda sig till specialistsjuksköterskor.

Tillgången till trygga och säkra förlossningar är en annan viktig fråga. Där jag och folkpartiet drivit på för att bygga ut förlossningsvården i Stockholms län. Planering för en ny förlossningsavdelning på St Görans sjukhus pågår och redan nu i dagarna öppnar den nya avdelningen på Sophiahemmet som innebär ett bra tillskott. Barnmorskor i Stockholms läns landsting får också möjlighet till ett bra lönepåslag genom lönesatsningen.

Makt och inflytande är fortfarande en viktig kvinnofråga, men också en kvalitetsfråga för verksamheterna, anser jag. Med jämställda styrelser får vi bredare perspektiv och tillgång till flera erfarenheter som bidrar till verksamheterna. Därför är jag stolt över att vi i landstinget s k professionella styrelser har jämn könsfördelning.  Och jag vakar som en hök över styrelsernas sammansättning. De är och ska vara jämställda.Det handlar om stora mångmiljardbolag och jag hoppas innerligt att detta kan inspirerar även näringslivet. Jag är optimist för jag ser vilken stark generation kvinnor som nu nått en bit i karriären och är redo att axla tyngre uppgifter på toppositioner. Om några år är förmodligen diskussionen om bristande kvinnorepresentation i näringslivets bolagsstyrelser passé – men bara om vi anstränger oss och ställer krav.

Idag är det internationella kvinnodagen. Det är värt att fira många liberala jämställdhetssegrar genom Sveriges historia men det är också en dag att uppröras över att jämställdheten ännu infattar hela samhället och att så många flickor och kvinnor världen över far så förfärligt illa just därför att de är kvinnor. Än är det tid för kvinnokamp!

Read more

Under senare tid har en rad rättsfall uppmärksammats där kvinnor utsatts för sexuella övergrepp men gärningsmannen eller gärningsmännen kommit undan. Nu kanske vi äntligen kan få en skarpare lagstiftning med krav på samtycke. I så fall blir det en stor seger för den moderna kvinnokampen.

För någon vecka sedan deltog jag i en manifestation i Medborgarplatsen mot våldtäkter och övergrepp och för en skarpare lagstiftning med krav på samtycke. Vi var många – flera tusen – kvinnor och män som samlades för att visa vilken vikt vi lägger vid frågan. De senaste veckornas feminismdiskussion har satt ljuset på små stigar inom feminismen som ”hen”-debatten och den inte så vanligt efterfrågade rätten att bada topless i badhus. När de stora huvudlederna inom feministiska idéer samtidigt sätts i skuggan skapas en nidbild av den moderna kvinnokampen. Men när vi nu ser möjligheten att samla en bred politisk majoritet för att skapa kraftfulla verktyg mot sexuella övergrepp och våldtäkter rätas bilden upp. Modern kvinnokamp handlar om mänskliga rättigheter – inte minst rätten att slippa utsättas för våld.

Jag ser samtyckeslagen som en naturlig följd efter lagen om barnaga som i slutet av sjuttiotalet blev en väldigt kraftfull markering av vilka normer vi vill ska gälla i vårt samhälle. På samma sätt tror jag att en ny lagstiftning inom sexualbrottsfältet kan bli betydelsefull.

Visst finns det invändningar mot en samtyckeslag också. Hanne Kjöller skriver resonerande i DN idag om att samtyckeslagen inte skulle lösa bevisfrågan. Men för mig överväger fördelarna. Madeleine Leijonhufvud ger i sin bok Samtyckesutredningen många goda argument för en ny lagstiftning. I höstas debatterade vi frågan på Folkpartiets landsmöten och med stor enighet beslutade vi att ställa oss bakom kravet på samtyckeslagstifting. Jan Björklund lyfte bland annat fram frågan i sitt inledningstal.

Nu kan vi glädjas åt att både Socialdemokraterna och Moderaterna äntligen öppnat för att även de kommer att anslutas sig till förslag om samtycke, även om de inte är så alldeles tydliga med vad de har för målsättning. Jag hoppas att vi snart ser en enig riksdag fatta ett modigt och framåtsyftande beslut och inför ett lagstadgat krav på samtycke.

 

Fler som bloggar: Carl Kling, Filip Lindvall, Rasmus Jonlund, Anna Mårtensson

Read more

Vi är många som både upprörs och skräms av den senaste tidens brutala övergrepp och de domar som följt på dessa i svenska domstolar. Idag samlades en stor skara människor på Medis för att visa att vi fått nog.

Vi som var där fick lyssna på många fina och engagerade tal som verkligen berörde. Madeleine Leijonhufvud talade om varför en samtyckeslagstiftning skulle göra skillnad. Hon uppmanade också Moderaterna och Socialdemokraterna att – liksom många andra partier redan gjort – våga ta ställning för en ny lag. Jag hoppas att de ska bli så och jag är övertygad om att det finns engagerade medlemmar och väljare även i dessa partier som tycker förändringen är angelägen.

I Folkpartiet tog vi ställning för samtyckeslagstiftning i höstas på vårt landsmöte och Jan Björklund höll ett starkt tal om jämställdhet där detta tydligt lyftes fram. Det kändes toppen då. Men nu är jag otålig. Riksdagen behöver stifta en ny lag om samtycke så att vi kan få ett bättre verktyg i kampen mot våldtäkter och bidra till att skapa en norm i samhället där våldtäkter inte accepteras och där sexuellt våld eller hotfullhet tas på mycket större allvar än idag. När jag frågat mina kvinnliga vänner och bekanta om de någon gång känt sig rädda eller utsatta så har inte en enda kunnat svara ärligt ”nej aldrig” på den frågan. Det är sorgligt.

En av talarna var Birgitta Ohlsson. (Fotot hamnat lånat av Charlotta Schenholm)

En av talarna var Birgitta Ohlsson. (Fotot har jag t lånat av Charlotta Schenholm)

 

läs mer om manifestationen här: Svd, Aftonbladet, DN

Read more