Jämställdhet

Vi är inte alltid överens i mitt parti. Och nu är jag verkligen inte överens med Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

Hon är starkt engagerad i frågan om hur vi kan få stopp på könsstymningen av flickor. Det är naturligtvis en högst angelägen ambition. Men ändamålen får inte helga medlen. Tonårsflickors integeritet är också viktig att skydda. Därför säger jag nej till Sabunis förslag om obligatoriska gynkontroller på tonårsflickor. Staten ska inte ha rätt att kontrollera min dotters underliv. Som liberal reagerar jag starkt mot att öka statens övervakning och kontroll av det vi uppfattar som det mest privata. Se inslag i TV4.

Nyamko Sabuni hänvisar till att pojkars könsorgan undersöks i skolhälsovården. Jag undrar ändå om hon inte är fel ute här. För det första är skolhälosvårdens uppgift, enligt 14 kap. 2 § skollagen, främst förebyggande. Och det rimmar ju illa med att kontrollera könsorganen för att upptäcka brott när det redan är för sent. Sen var det ju det där med obligatoriskt. Enligt samma lag 3 § ska varje elev i grundskolan erbjudas att genomgå minst tre allmänna hälsokontroller. Alltså inte tvingats till det.

Jag kan inte heller hitta i Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården att undersökning av pojkars könsorgan ingår i programmet. I en genomgång av skolhälsovårdens generella insatser som Svenska skolläkarföreningen och Riksföreningen för skolsköterskor gjorde inför Socialstyrelsens arbete med nya riktlinjer framgår att ”enligt tidigare anvisningar (SÖ 1985) skulle undersökning av testiklarna på pojkarna ingå i hälsokontrollen i årskurs 1 och undersökning av förhuden en gång under skoltiden. Kommunenkäten visar att i 61 procent av kommunerna så genomförs en sådan undersökning av pojkarnas könsorgan, flertalet i förskoleklass eller i årskurs 1.”

Man säger vidare att de bekymmer med testiklarna som en del pojkar har borde kunna upptäckas vid de upprepade undersökningarna på BB och BVC och det borde med noggranna rutiner vara möjligt att diagnostisera till-ståndet före skolåldern, med undantag för de fall där testikeln vandrat upp igen. Information till föräldrarna om observans på detta tillstånd borde vara tillräckligt för att identifiera dessa fall. Det verkar som Socialstyrelsen var lyhörda här, för jag hittar inte undersökning av pojkars könsorgan i deras riktlinjer.

Vi ska vara mycket försiktiga med att använda tvångsmedel i vården. Det är bara i oerhört speciella fall det får användas och det handlar om faran för det egna och andras liv. För mig är det fullständigt förbluffande att en liberal minister lanserar ett förslag om ett så stort ingrepp i unga kvinnors personliga integritet.

Jag hoppas att Jan Björklund står fast vid sitt tydliga avståndstagande från Nyamkos idéer på det här området från förra gången hon var ute i samma ärende innan hon blev minister. ”Förslaget har inte lagts fram av partiet utan av en enskild partimedlem vilket också denna klart uttalade när hon presenterade det. Partiet står inte bakom förslaget.” Så sa han då. Jag förutsätter att han står fast vid det.

Uppdatering: Läs gärna Lotta Edholms blogg i samma ämne.

Read more

Nu är jag på seminarium med 1,6 miljonerklubben. Temat för dagen är att vi ska tänka annorlunda om kultur, lärande och hälsa.

Alexandra Charles höll ihop seminariet på sitt trevliga sätt. Landshövdingen på Gotland Cecilia Schelin-Seidegård hälsade välkommen och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth talade väl om den skapande människan och kopplingen mellan kulturaktiviteter och hälsa.

Frans Johansson, författaren till Medicineffekten, talade om vad som driver innovation hur man skapar kreativa miljöer. Mångfald driver innovation! Att det ska vara tillåtet att misslyckas och att försöka igen är också betydelsefullt. Och inte minst passion! Han har skrivit boken Medicieffekten och kommer snart med ännu en bok.

Eva Bojner-Horwitz förenar medicinsk vetenskap med dans och talade om Kulturen, kroppen och samhällskroppen. Hon framförde dessutom sitt anförande i en alternativ form – som en dans. Hennes bok Kultur för hälsans skull ska jag absolut läsa.

Hans Albin Larsson, professor i historia från Jönköping Talade om kunskap och vikten av att knyta ihop kunskap med sitt sammanhang. Faktauppgifter som vi kan slå upp i t ex sin iPhone blir så mycket mer användbar om man känner dess sammanhang. Det bästa är att vara fri genom att man kan tänka självständigt.

Sedan panelendiskussion dör även Eva Schwartz Grimaldi, Tills nyss VD för Natur och Kultur och Gunnar Bjursell, professor emeritus som vet det mesta värt att veta om kulturens betydelse för hälsan. Mer om honom kommer i senare inlägg då jag ska berätta om gårdagens seminarium Musik som medicin.

Alexandra Charles och C sparkar igång seminariet om att tänka annorlunda

Alexandra Charles och Cecilia Schelin-Seidegård sparkar igång seminariet om att tänka  annorlunda.

Frans Johansson berättar för oss om vad som är viktigt för innovationer ska ta form.

Frans Johansson berättar för oss om vad som är viktigt för innovationer ska ta form.

Eva gör sin föredragning dels med ord, men också med dans. Snyggt framfört.

 Eva Bojner-Horwitz gör sin föredragning dels med ord, men också med dans. Snyggt framfört.

Read more

Igår slappade jag lite i soffan med ett nytt inredningsmagasin. Plötsligt får jag syn på den här supermondäna annonsen som kanske inte känns helt 2012.

En annons som hamnat i fel århundrade?

I annonsen från Skandiform står det: ”När chefens fru inte står för inredningen.” Vilka värderingar speglar egentligen detta? Har chefer ofta fruar som är intresserad av inredning och har mycket tid att hjälpa sin framgångsrika karriärman? Men i det här fallet fanns visst en chef som inte hade det på det sättet så då får han lösa inredandet på annat sätt och det kan ju bli nog så bra.

Eller är det jag som är fast i normtänkandet? Skandiform kanske menar att den lesbiska chefens fru har en egen karriär att tänka på och det råkar inte vara i inredningsbranschen.
Vad tror du?
Read more

Eftermiddagen har jag tillbringat på Hotell Rival där DN bjöd in till kulturdag. En särskilt intressant programpunkt var ett samtal med Ezio Mauro, chefredaktör för den italienska  dagstidningen La Repubblica och journalisten Kristina Kappelin. De talade om Silvio Berlusconi och hans ställning i Italien där hans makt är stor, inte enbart genom sin politiska roll utan även genom sitt kapital och sin makt över privata tv-kanaler och tidningar. En slutsats är att Italien är en demokrati och man har tryckfrihet. Men kvaliteten på demokratin är inte tillräckligt hög. Kvinnorna bedöms av Kristina Kappelin kunna bli det som fäller Berlusconi, nu när många valt att demonstrera sitt missnöje på gator och torg runt om i Italien.

Premiärministern anklagas för utnyttjandet av en minderårig prostituerad flicka och för maktmissbruk. Rättegång väntar. Man kan enkelt, här från åskådarplats, förstå de italienska kvinnornas – och männens – protester  mot denna ovärdiga ledning av Italien där mansgriseri tycks kommit på mode.

Read more

Igår var jag på Dagens medicins seminarium om kvinnors hälsa. Det blev en intressant dag, om bland annat surrogatmödraskap. Det är förstås en kontroversiell fråga som blir alltmer aktuell. Personligen tycker jag att det behövs en grundlig analys av hur vi ska hantera frågan i Sverige. Jag har goda vänner som använt den här möjligheten för att få två ljuvliga flickor. Underbart! Jag tycker att vi måste bejaka den här möjligheten och säkerställa att det sker inom ordnade former. Avarter där någon utnyttjas måste självklart motverkats. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) mfl skrev tidigare intressant om detta.

Ett annat viktigt ämne som diksuterades är hur vi kan minska de oönskade graviditeterna i Sverige. Det finns andra länder som lyckas bättre, till exempel Finland. Vi har säkert något att lära av dem. Det verkar också råda stor enighet om att skolans sex- och samlevnadsundervisning behöver bli mycket bättre på många ställen. En riktigt bra verksamhet som når många unga är ungdomsmottagningarna. Nu finns det även en mottagning på nätet – Umo. De lyckas dessutom nå många killar, vilket är viktigt.

Read more

Har firat Internationella kvinnodagen med ett besök hus de unga feministerna i LUF – Liberala ungdomsförbundet. De ordnade en utställning med tankar och framtiden och jämställdheten. Bra initiativ!
Den som ville kunde också passa på att slänga bort lite gammalt skräp. 
Read more

Fortfarande får kvinnor och män ojämlik vård. Till kvinnornas nackdel. Jag läset i DN idag att många kvinnor med ljumskbrock opereras på samma sätt som män med samma diagnos. Det kan ju verka jämställt i någon mening, problemet är bara att för kvinnor är detta riskabelt. 

Det är verkligen på tiden att kvinnors hälsa och rätt till lika bra vård som männen – men anpassad efter kvinnors behov – får större uppmärksamhet. Det kommer att hända en hel del inom jämställdhetsområdet under kommande år. I Alliansens budget i landstinget lyfter vi fram jämställdheten och tar nya tag för att komma framåt. Ur budgetförslaget:

Jämställdhetsarbetet omfattar hela landstingets verksamhet, både ur ett medborgar- och ett arbetsgivarperspektiv. En central jämställdhetsfunktion skapas. Resurser avsätts för att stärka det övergripande jämställdhetsarbetet och stödja och handleda alla landstingets verksamheter. Jämställdhetsfrågorna ska integreras i det dagliga arbetet med hjälp av kartläggning, analysering och verksamhetsutveckling som fokuserar på de enskila invånarna, patienterna och brukarna.”

Read more

Samtidigt som vi grunnar på det röriga valresultatet här hemma har ett mycket angeläget internationellt möte avhandlats för att lyfta världens fattiga till ett bättre liv.  Det är MDG  – Millennium development goals, som avhandlats.

En helt central fråga är att stärka mödrar och barns hälsa. I många länder är barnafödande förenat med livsfara. När mdörarna dör ser framtiden för barnen mycket dyster ut. Jag blir alltid otålig när jag läser rapporter om utvecklingen i världen inom detta område. Målen finns men det går så långsamt.

Läs mer:  UN Millennium Development Goal

Svd

Read more

Ta en tur med en liberal feminist. Liberala kvinnor lanserar många modiga, kunniga och viljestarka kandater i årets val. Runt om i staden kommer en cykel med bekväm plats för politiska samtal att dyka upp de näramste dagarna. Varför inte hoppa i och samtala lite med någon av alla våra kandidater. Här är det EU-minster Birgitta Ohlsson och riksdagsledamoten Barbro Westerholm som tar en tur tillsammans. Det är ett nytt sätt att driva politik och föra samtal med väljare. Kul, tycker jag.

Read more

Jämställdhetsfrågorna bör få mer utrymme i valrörelsens slutspurt, tycker jag. Den mest uppmärksammade jämställdhetsfrågan hittills är att Lars Ohly hade lite otur när han tänkte högt om bröstpumpar. Men det finns förstås väldigt många viktiga jämställdhetsfrågor som står på spel i valröresen. Här är några av de viktigaste, tycker jag:

Stoppa hedersförtrycket. Alla elever måste gå i skolan och delta i all undervisning. Föräldrar får inte hindra flickor att delta i skolarbetet. Där har miljöpartiet en helt annan syn är FP när det gäller frågans allvar. Folkpartiet här i Stockholm är pådrivande för att stoppa förtrycket, MP stretar emot.

Utveckla kvinnors arbetsmarknad. Bajaka mångfald i välfärdssektorn där många kvinnor jobbar. Att bara vara hänvisad till enarbetsgivare – kommunen alt. landstinget är inte bra för kvinnors möjligheter i arbetslivet. Behåll och utveckla RUT-avdraget som gett många kvinnor jobb och samtidigt avlastat andra i vardagslivet. I dessa frågor finns en skarp skiljelinje mellan Alliansen och oppostionen.

Stoppa kvinnovåldet. Det finns förstås ingen enkel lösningen men vi måste göra vad vi kan. Mera kunskap, gott stöd till kvinnojourerna är några exempel. Här kan nog alla partier  behöva skärpa sig och lägga tid och kraft på idéutveckling.

Jämlik vård. Fortfarande är mannen norm inom många områden. Vården måste bli mer jämställd och vi måste skaffa oss mer kunskap inom området. Vi måste ha ett mycket mer individualiserat synsätt i vården. Varje individ ska få den bästa vården för just honom eller henne. För att de ska bli verklighet måste vi uppmärksamma de skillnader som finns mellan hur kvinnor respektivet män bemöts och behandlas. Bara med kunskap kan vi bemöta ojämlika strukturer.

Delat ansvar hemma. Vi måste locka fler kvinnor och män att dela på föräldraansvaret för de små barnen. Jämställdhetsbonusen är, tycker jag, alltför krånglig och måste därför göras om och utvecklas. Om S&co vinner valet ryker jämställdhetsbonusen.

Tryck tillbaka vårdnadsbidraget. Denna olyckliga kompromiss är Alliansens sämsta, anser jag. Om FP får större inflytande i Alliansen kanske vi kan trycka tillbaka eländet, eller i alla fall sätta stopp för den utökning som KD drömmer om.

Internationellt jämställdhetskamp. Vi får aldrig acceptera att kvinnor stenas till döds, könsstympas, nekas grundläggande mänskliga rättigheter. Kvinnors rättigheter måste lyftas fram i Sveriges internationella engagemang. Bland annat måste vi göra vad vi kan för att Afghanistans flickor ska få möjlighet att gå i skola. Irans planer på att stena en kvinnor anklagad för otrohet kan vi aldrig acceptera. I dessa frågor finns det inte någon bättre svensk politiker än Birgitta Ohlsson. Ett gott skäl att krysse henne.

Liberala kvinnor presenterar ett antal kandidater i sin nya broschyr. Jag är en av dem.

Här sitter jag hemma vid köksfönstret och funderar på jämställdheten.

Read more