september 09, 2023
klimat och miljö Kollektivtrafik

Klimatpåverkan minskar i Region Stockholm

Att ta ansvar för klimatet och driva på för långsiktiga och hållbara förändringar är en ödesfråga för oss alla. I Region Stockholm arbetar vi med höga ambitioner och envis målmedvetenhet. Det ger resultat! Jag är enormt stolt över regionens arbete inom klimatområdet och med vår miljöpolitik. Uppföljningen för förra året visar att regionens klimatpåverkan minskar….

Läs mer