december 12, 2023
Ekonomi Kollektivtrafik Sjukvård & hälsa

Landstingets budget

Just nu pågår landstingsfullmäktige. Beslut om hur vi ska använda landstingets resurser på bästa sätt ska fattas under två dag. Det hela inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag lyfte fram både valfriheten och vikten av att utveckla bemötandet i och upplevelsen av vården. Och naturligtvis betydelsen av att få såväl kollektivtrafiksatsningarna som Förbifarten på plats….

Läs mer
Kollektivtrafik

Bygg både Förbifart och tunnelbana

Från landstingets sida är vi alltid beredda att förhandla med staten om mer resurser till kollektivtrafiken. Men vi är inte beredda att äventyra de överenskommelser som gjorts om Förbifarten och utbyggd tunnelbana. Efter förra årets förhandling med Alliansregeringen och kommuner i Stockholms län gjordes en historisk överenskommelse om utbyggd tunnelbana i Stockholms län. Genom införandet…

Läs mer
Kollektivtrafik Val 2014

Förbifarten – en viktig länk i Stockholms län

I mitten av augusti påbörjades bygget av ett av våra största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. Förbifarten är en två mil lång vägförbindelse som ska binda samman de norra och södra delarna av länet. När Stockholmsregionen växer måste också infrastrukturen byggas ut. Därför har Alliansen fattat beslut om en historisk utbyggnad av Stockholms tunnelbana, utbyggd tvärbana och…

Läs mer
Kollektivtrafik Val 2014

Hög tid att 4:an blir spårväg

Blå busslinje 4 har många resenärer och bör bli först ut när Stockholms stombusslinjer konverteras till spårväg. Folkpartiet anser att Stockholms stombusslinjer ska uppgraderas till spårvagn, och att vi ska börja med linje 4. Stombusslinje 4 är den stombusslinje i Stockholms som flest reser med. Omkring 65 000 passagerare kliver på 4:an varje dag, vilket…

Läs mer
Kollektivtrafik

Två nya pendelbåtslinjer i Stockholm!

En framgång för Folkpartiet kommer snart sjösättas: Nästa år kommer två nya pendelbåtslinjer att trafikera centrala Stockholm. Landstingets trafiknämnd kommer i nästa vecka att fatta beslut om att trafikera två nya pendelbåtslinjer i Stockholm: Skyttellinjen Söder Mälarstrand–Kungsholmstorg–Klara Mälarstrand Linjen Ulvsunda–Södersjukhuset, via Solna strand, Huvudsta, Minneberg, Hornsbergs strand, Alvik, Lilla Essingen, Hornstull och Årstadal. På Stockholmsbloggen…

Läs mer
Kollektivtrafik

Inför kundval i färdtjänsten och rädda rullstolstaxi!

Idag rapporterar Ekot i Sveriges Radio att klagomålen på färdtjänsten ökat kraftigt. Som tidigare ordförande i färdtjänstnämnden i Stockholm är jag inte förvånad. Situationen riskerar dessutom att förvärras ytterligare eftersom lagstiftningen inte tillåter att de nödvändiga åtgärderna vidtas. Inom område efter område får människor mer makt över välfärdstjänsterna. Men färdtjänsten står likt en klippa kvar…

Läs mer
Kollektivtrafik Liberalerna

Kollektivtrafiken byggs ut kraftigt

Det blir en kraftig utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm. Det berättar Alliansens partiledare i Dagens Nyheter. Det är utmärkt att Allianspartierna nu enats om flera viktiga satsningar. Det kommer att få stor betydelse för länets fortsatta utveckling. Från Folkparitets sida ser vi detta som viktiga steg. Men vi vill mer. Stockholmarna kan nu se framemot…

Läs mer
Kollektivtrafik

Spårlösning behövs till Hagastaden

Det behövs mer spårbunden kollektivtrafik i Stockholms län. Folkpartiet accepterar en tunnelbana till Hagastaden. Därmed finns förutsättningar för en långsiktig, bred majoritet bakom ett sådant beslut. Men det behövs mer än så, exempelvis en t-bana till Täby och en spårvagnslösning där 4:ans buss idag går. Inom Folkpartiet har vi länge varit öppna för ett spårvägsalternativ…

Läs mer