december 12, 2023
Kollektivtrafik

Program för bättre färdtjänst

Idag skriver DN (i papperstidningen) om Folkpartiets proram för en utvecklad färdtjänst i Stockholms län. I programmet föreslår vi bland annat kundval i hela färdtjänsten. Jag menar att det skulle öka valfriheten för resenärerna kraftigt och samtidigt tvinga taxibolagen att konkurrera varje dag om kunderna genom att hålla hög kvalitet i servicen och bemötandet. Vi…

Läs mer
Kollektivtrafik

Kundval i färdtjänsten

I början av nästa år införs kundval i färdtjänsten för dem som reser med specialfordon. Äntligen, kan jag tillägga. Just nu pågår en upphandling inför ett nytt avtal med företag somvill köra specialfordon för färdtjänstens räkning. Med utgångspunkt från framgångarna med Rullstolstaxi kommer hela specialfordonsverksamheten att få kundval. Det betyder att den enskilde resenären själv…

Läs mer
Kollektivtrafik

Möte med SRF

Igår besökte jag och min partikamrat Olov Lindquist SRFs för ett frukostmöte inför valet. SRF är de synskadades riksorganisation och vi träffade deras lokala företrädare. Mötet leddes av Kaj Nordkvist som är ordförande i SRFdistriktet Stockholm-Gotland. Han är dessutom politiskt engagerad i landstinget. Det blev ett givande samtal om synskadades villor i vårt län. Frågorna kretsade kring habilitering…

Läs mer
Kollektivtrafik

Resultat 2009 – färdtjänstens kvalitet pekar uppåt

Vid senaste sammanträdet med färdtjänstnämnden, i tisdags, behandlade vi årsredovisningen för 2009. Det har varit ett händelserikt år med många stora förändringar. När det gäller färdtjänstens kvalitet, mäts det i ett antal nyckeltal. Glädjande nog överträffas målen på flera punkter. Servicen i resebeställningen har blivit snabbare, tidpassningen för taxiresor har förbättrats kraftigt och allt färre…

Läs mer