Kultur

Med anledning av kulturnämndens nya budget i landstinget skrev Svenska Dagbladet några rader om mig, min roll och landstingets kulturpolitik. Se här. De skriver bland annat om konserthuset, som landstinget är huvudfinansiär för. Jag tycker det är viktigt att konserthuset får ett långsiktigt avtal med landstinget. Det är av länets mest framstående kulturverksamheter som betyder mycket för vår region ur en rad aspekter. Inte minst bidrar konserthuset till ett blomstrande musikliv i Stockholmstrakten.

Själv går jag gärna till Konserthuset, även om det inte blir så ofta som jag skulle önska. I lördags var jag i alla fall där och njöt av Renée Fleming. Vilken fantastisk artist! Det musikaliska var självklart på topp men lika härlig är hennes utstrålning och charm.

Sedan barnen kom har kulturkonsumtionen för min egen del försjutits en del mot barnkultur (för att inte tala om filmtittandet hemma i tv-soffan som ökat markant…). Kultur för barn och unga är sedan länge en tydligt prioritering i landstingets kulturbudget. Så ska det fortsätta vara.

Read more

Landstingets budget omfattar många, många miljarder kronor som används till framförallt vård och kollektivtrafik. Idag har Alliansens budgetförslag för 2011 presenterats. Sammantaget är det en budget med tydlig socialliberal profil: Fokus på vårdens kvalitet, tillgänglighet och valfrihet, bejakande av teknikutveckling med ökad e-hälsa, förstärkt arbete för det glömda Sverige genom t ex psykiatrin, öppenhet för fler invandrare i vården, utvecklat jämställdhetsarbete och fortsatta satsningar på kulturen.

 Vård för 45,5 miljarder kronor

Budgeten för området hälso- och sjukvård ökar sin budget med 4 % eller 1,7 miljarder kronor och uppgår till totalt 45,5 miljarder kronor. Stockholmarna blir allt fler och därmed behöver också vårdplatserna utökas.

Mera vårdval!

Vårdvalet uppskattas av många patienter, men valfriheten måste utvecklas. Redan 2011 blir det vårdval inom vaccination och hörapparatsutprovning. Sedan väntar hudsjukvård, reumatologi, ögonsjukvård, öron- näsa-hals, allergologi, gynekologi, primärvårdsrehabilitering och sjukgymnastik, samt peruker. Vi ska dessutom utreda vårdval för öppenvårdspsykiatri, palliativ vård (i livets slutskede) och obesitasoperationer (överviktsoperationer).

S:t Görans sjukhus

Sjukhuset drivs idag av Capio som Sveriges enda privat drivna akutsjukhus. Om ett par år löper avtalet ut och då ska sjukhusverksamheten upphandlas på nytt. Sjukhuset ska dessutom byggas ut. Upphandlingen av S:t Göran kommer att vara en av mandatperiodens riktigt stora frågor.

E-hälsa

En hjärtefråga för FP är att utveckla e-tjänster i vården. Vi har talat om att alla bör få ett ”eget rum på nätet” där alla information om individen finns samlad och som man själv ”äger”.

I budgeten framgår att vi sätter igång e-hälsaarbetet med flera nya e-tjänster kopplade till Vårdguiden. Det finns många vinster att göra med utvecklad e-hälsa. Bland annat kan vi sänka trösklarna till vården som har med tid och bekvämlighet att göra.

Ett område som känns särskilt angeläget att tillvarata moderna teknikens möjligheter är inom läkemedelsfältet där man snabbt kan få fram läkemedelslistor för patienterna och koppla en förbättrad service som t ex att man ska kunna hitta aktuella recept med mera.

Psykiatri

Psykiatrin är ett annat fält där folkpartiets engagemang är lite extra stort. Där blir det fortsatt utveckling av patienternas inflytande. Kraven på vetenskaplig evedens i psykiatrin ska vara skarpa. Äldrepsykiatrin är ett område som behöver fortsatt uppmärksamhet, inte minst kring depressioner och suicidprevention. Neuropsykiatri och ätstörningsvård är två områden där vi har satsat mycket de gångna åren och kommer att behöva fortsätta bygga ut kraftigt.

Själv är jag ju ansvarigt landstingsråd för personal. Ibland brukar man ju kalla personalen för verksamhetens viktigaste resurs. Men det är lite missvisande, tycker jag. Personalen är ju själva verksamheten, sen finns det förstås en massa teknik och lokaler och styrdokument som hjälper till, men vården är summan av medarbetarnas insatser.

En av de stora utmaningarna framöver blir att rekrytera kompetent personal till vården. I detta sammanhang lyfter vi fram utländsk vårdpersonal som en mycket viktigt resurs. Det behövs ett idogt arbete för att möjliggöra att fler med utländska utbildningar snabbt ska kunna börja arbeta i vårt landsting. Det behövs också bra karriärvägar för vårdens personal och ett starkt inflytande.

Jämställdhet

Att vi ska ha ett aktivt jämställdhetsarbete är självklart för mig. En nyhet i budgeten är att vi nu stärker jämställdhetsarbetet. En särskild central jämställdhetsfunktion inrättas som bl.a. ska ta del av aktuell forskning, stödja och sprida den, samt framför allt stödja alla landstingets verksamheter i att utveckla integrerade arbetssätt.

Kulturen

Kulturnämnden får också en utökad budget om 5 miljoner konor och har sedan maktskiftet 2006 därmed fått 50 miljoner fler kronor till sitt förfogande. En prioriterad uppgift blir att få till ett flerårigt avtal med Konserthuset, som landstinget är huvudfinansiär för. Vi står också inför det efterlängtade öppnandet av Palatset för barn och ungdomskultur, som har och ska fortsätta få landstingets stöd. Jag tror det blir en av höjdpunkterna i Stockholms kulturliv 2011. Det ska bli roligt att som kulturlandstingsråd ta mig an kulturpolitiken.

Läs också Birgitta Rydbergs blogg

Read more

Jag hoppas att Elisabet Ohlson Wallins utställning Jerusalem kommer att visas i Stockholm snart. Jag vill se den. Ingen har väl missat turerna kring hennes bilder som startade långt innan vernissagen hölls. Världskulturmuseet i Göteborg tvekade inför utställningen, men nu är den på plats. Inte oväntat har debatten fortsatt när nu bilderna finns att beskåda. Själv har jag bara sett de exempel som presenterats genom media. Men jag längtar efter att få se utställningen i sin helhet.

Jag kan förstå, av de bilder jag sett, att utställningen väcker känslor. Det är förmodligen även vad konstnären förväntat sig och önskat. Det är utmärkt att frågor om tolerans och respekt för HBT-personers livsval diskuteras, inte minst ur det perspektiv på religionen som Ohlson Wallin arbetar utifrån. I det urbana och liberala sammanhang jag själv rör mig är det lätt att glömma bort den utsatthet som många människor lever i till följd av kärleken.

Jag minns när jag såg hennes omtalade utställning Ecce Homo. Bilderna drabbade mig inte så mycket, kanske därför att de redan exponerats så flitigt i media innan jag tog chansen att se utställningen. Däremot noterade jag publikens sammansättning. Lokalen var full av medelålders och äldre damer. Jag minns att jag tänkte att det egentligen in var så konstigt. Jag tror att det är just dessa kvinnor som bär upp såväl kulturlivet som humanismen och toleransen i vår tid.  

DN, GP

Read more

Handbojor

Kulturpolitikens viktigaste uppgift är att säkerställa ordets frihet. I det dagliga arbetet tar det sig förstås många olika uttryck. Just i dag är det fängslade författares dag. Det är inte en dag att fira – alltför många skribenter sitter fängslade eller har tvingats i exil, även det i någon mening är ett sorts fängelse. Det är istället en dag att uppmärksamma och ge sig själv en stund att fundera på betydelsen av det fria ordet.

I mina tidigare roller har jag på olika sätt jobbat för att stödja exilförfattare och författare i fängelse. Som kulturchef i Uppsala var jag med och tog emot den första fristadsförfattaren för några år sedan. Det blev Taslima Nasrin som blev Uppsalas första gäst. Även i Stockholms stad såg dåvarande kulturborgarrådet Birgtta Rydell, som jag då arbetade åt, till att Stockholm anslöt sig till nätverket av fristäder. Salim Barakat hette stadens första författargäst. Sedan dess har det blivit många flera.

Fängslade författares dag talar vi om i Sverige, fast begreppet är snävt. Även bloggare, journalister och andra skrivande människor som förföljs och fängslas drabbas naturligtvis av samma utsatthet. Det är Svenska PEN som med stort engagemang lyfter dessa frågor år efter år. Mångas tankar går förstås till journalisten Dawit Isaak som fortfarande hålls fänglsad i Eritrea. Att han ska få bli fri är något som vi alla drömmer om. Men det räcker inte att drömma. Sverige måste med kraft agera och använda alla tänkbara medel. Tyvärr tycks inte regimen vara beredd att lyssna.

Mitt i allt det dystra kan vi glädjas åt att i Burma har Aung San Suu släpptes fri på lördagen. Äntligen! Ska vi våga hoppas att landets övriga politiska fångar också ska släppas ur fångenskap?

Vad har nu detta med kulturpolitiken i Stockholms län att göra? En hel del, menar jag. Det fria ordet måste ständigt hävdas även hos oss. Kulturskaparnas frihet att uttrycka sig utan hänsyn till vad jag och andra politiker, myndigheter och andra makthavare ska tycka och tänka.

I vårt land finns det krafter som vill trycka ner kulturens kraft. Sverigedemokraterna skriver i en riksdagsmotion att ”I vårt Sverige används skattemedel i första hand till att ”befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap.” I denna enda mening reduceras kulturen till något allmänt trivselskapande, som en kanelbulle till eftermiddagsfikat. En bärande tanke i deras kulturpolitik är att ”återupprätta en gemensam nationell identitet”, det svenska betonas strakt hos dem och gör mig spyfärdig. Missförstå nu inte, jag gillar också mycket av den kultur som finns och skapas i Sverige. Men att bara odla det med riktigt långa rottrådar ner i den svenska myllan skulle göra oss så oändligt fattiga. Lägger man ihop SDs kulturpolitik med deras syn på invandrare blir det en brunaktig sörja som stinker av främlingshat, rädsla och bakåtsträvande.

Jag gillar mångfald och jag vet att det berikar oss alla.  Jag tycker vi ska kämpa för ett öppet Sverige där människor från olika länder och kulturer kan mötas – det om något är en svensk tradition att bevara.

Det som bekymrar mig mest just nu i frågan om det fria ordet är den nyvaknade oro för religiösa uttryck som verkar spridas bland många. Nog måste vi klara av att både fördöma förtryck, terror och intolerans i religionens namn och samtidigt bejaka att många människor finner kraft, tillit och rent av kärlek i sin religion. Att judar inte vågar visa sina religiösa tillhörighet öppet, som rapporterats om på senare tid även i vårt land och att muslimer misstänkliggörs som grupp skrämmer mig lika mycket som när konstnären Lars Wilks hotas för att några känner sig kränkta av hans konst. Just detta gör det ännu viktigare att fortsätta kämpa för att det fria ordet. Alls rätt till det fria ordet.

Read more

Klart man ska få dansa

Idag har Madeleine Sjöstedt, vårt kulturborgarråd, presenterat några punkter för ett roligare och mindre krångligt Stockholm.  Några av idéerna är att skrota danstillstånden (jo, det är sant man får inte dansa i grupp utan tillstånd). Och låt fler använda friluftsteatrar mer för mer kultur. Två enkla men viktiga förslag, tycker jag.

På Madeleine Sjöstedts blogg Från huvudstad till världsstad hittar du förslaget i sin helhet. 

Read more