Liberalerna

Amelie Tarschys delar ut priset för insatser mot främlingsfientlighet och rasism.

Idag har Region Stockholms pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism delats ut. Det är Liberalernas Amelie Tarschys som lett juryns arbete och idag fick hedra pristagarna med tal, blommor diplom och prispengar.

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Lovette Jallow är en av pristagarna

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Genom stort engagemang sprider Lovette Jallow information och kunskap gällande rasism och förtryck samt tydliggör de strukturer som finns i vårt samhälle nationellt och internationellt. Detta gör Lovette Jallow dels genom sina Instagram konton @action4humanity_se och @lovettejallow och dels genom föreläsningar runt om i Sverige. Här möter hon följare, företag och skolklasser. I sina möten med skolklasser kan ett förändringsarbete bli långsiktigt hållbart.

Lovette Jallow inspirerar, berör och medvetandegör både ung som gammal, norr till söder i vårt avlånga land,

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela @action4humanity_se och Lovette Jallow Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Den andra pristagaren är: Dröm stort och Kassim Nagwere 

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Föreningen Dröm stort startades år 2012 av Kassim Nagwere m.fl. och har under flera års tid bedrivit flera projekt och aktiviteter som bidrar till integration och samexistens mellan mångkulturella grupper i samhället genom att främja social delaktighet och ungdomars mål och drömmar i socioekonomiskt utsatta områden. Dröm stort har en inkluderande värdegrund där alla ungdomar är välkomna oavsett bakgrund. Deras arbete bidrar till ökad självkänsla för unga vuxna genom att bistå med resurser, förebilder och stöd för framtiden genom bl.a. läxhjälp, föreläsningar, kultur och idrott. Arbetet bidrar också med ökad förståelse mellan ungdomar från olika kulturer och för att nyanlända lättare ska inkluderas i samhället.

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Dröm stort och Kassim Nagwere Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Mycket värdiga pristagare, tycker jag. Stort grattis till er.

Men, för det finns verkligen ett stort men…

Tyvärr finns det en smutsig historia som koppar till prisjuryn också, eftersom SDs representant skämt ut sig fullständigt genom hur han uttrycker sig.  med grova nazistanstrukna skämt nedsättande kommentarer om människor, och andra stora övertramp. SD meddelar att han ska lämna alla politiska uppdrag och det är verkligen det mest självklara som måste göras. Men att SD (åter igen) har visat sig ge stora förtroenden till personer med så smutsiga värderingar, rasistisk människosyn och uselt omdöme är inget mindre än en skam för partiet.

Fruktansvärda kommentarer från en av SDs företrädare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen skugga ska dock falla över priset. Vid det beslutande mötet deltog inte Sverigedemokraternas representant. Och våra pristagare är verkligen värdiga mottagare. 

Read more

Jag skriver mest om hälsa och vård här på bloggen. Men idag blir det ett inlägg om vägar. Och det hänger faktiskt ihop.

Det händer spännande saker i arbetet för hållbara kommunikationer och effektivt klimatarbete. Region Stockholm vill gärna ligga i framkant och bidra till en positiv utveckling. Därför vill vi gärna göra ett pilotprojeket med elväg i regionen, närmare bestämt väg 73, den 26 kilometer långa sträckan Nynäsham-Västerhaninge. Att Sverige ska få till elvägar har Liberalerna drivit på för nationellt och det känns bra att vi regionalt också kan vara med i arbetet.

Det är Trafikverket som pekat ut vägsträckan som en av två möjliga vägar för att göra ett pilotprojekt för elvägar. Därför har regionen tagit fram en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med elväg på just den aktuella sträckan. Nu hoppas vi att Trafikverket ger oss chansen. Konkurrenten om projektet är E20, Hallsberg-Örebro i Region Örebro. Oavsett var piloten genomförs tror jag det blir betydelsefullt för att modernisera godstransporthanteringen i vårt land. Läs gärna mer om detta här.

Godstrafiken är långtifrån hållbar ur ett klimatperspektiv och vi behöver göra mycket mer på det området. Ett viktigt steg skulle kunna vara just elvägar som verkligen skulle kunna minska både luftföroreningar och klimatavtrycket.

Nå, vad har då detta med hälsa och vård att göra? Jo, WHO listar tio hot mot hälsan i världen och högst upp på den listan finns luftföroreningar och klimatförändringar. “The climate crisis is a health crisis,” säger WHO wrote. Det finns ett samband mellan klimatförändringar och infektioner läs mer här: relationship between climate change and infectious diseases och allra mest sårbara är barn. Med den insikten blir varje effektivt steg för bättre och mer hållbara lösningar för klimat och luft är viktigt. Därför vill jag att vi som region ska dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om vårt arbete och vår klimatfärdplan.

 

Read more

Grönsaker

Hälsan är en viktig faktor för krisberedskapen. Brister i hälsa och framför allt den ojämlika hälsan bidrog till att försämra Sveriges beredskap inför coronapandemin. Det anser Liberalernas regionråd i Stockholm, Anna Starbrink. I en rapport har Liberalerna i regionen sammanställt ett antal förslag för att stärka hälsan, för alla – också som ett led i Sveriges krisberedskap.

En god hälsa är viktigt på många nivåer – först och främst för individen, naturligtvis, som får en ökad frihet och högre livskvalitet med en bättre hälsa. För samhället i stort är hälsoläget i befolkningen av central betydelse för samhällsekonomin – och krisberedskapen. Det har visat sig tydligt under coronapandemin.

Coronapandemin slog med stor kraft mot personer och områden där hälsoläget från början var sämre, och där många har samhällsviktiga yrken i vård-, transport- och serviceyrken. Hela samhället drabbades, ingen går säker för coronan – men de högsta smitto- och dödstalen följer med smärtsam precision segregationens karta.

Lärdomen vi måste dra av hälsoläget och coronapandemin är att fortsätta och stärka arbetet för en jämlik hälsa, med riktade insatser från sjukvården – men också från många andra delar i samhället. Hälsa måste bli en del av svensk integrationspolitik. Vi måste bli mer innovativa med ekonomiska modeller som gör det lönsamt att arbeta för hälsa – som den hälsoobligation vi nu prövar i Region Stockholm. Digitalisering, forskning och skolgång är också viktiga faktorer för en framgångsrik och jämlik hälsolinje. Och givetvis måste människor med bristfälliga språkkunskaper ha rätt till tolk i sjukvårdssituationer – att beröva människor möjligheten att kommunicera om sin hälsa är hål i huvudet för både integration och hälsa.

SvD skriver om våra förslag här.

Liberala förslag för hälsa och krisberedskap

 • Stärk hälsan där den är som sämst – riktade insatser
 • Snabba reformer för god och nära vård – fast husläkare, starka vårdcentraler
 • Hälsosamtal – primärprevention för äldre och riskgrupper
 • Digital hälsa – använd tekniken för att öka tillgänglighet och kontinuitet
 • Hälsa för integration – nytt mål för svensk integrationspolitik
 • Skolan viktigaste hälsofaktorn – jämlikhet med kunskap, arbetsro och fungerande skolgång för alla barn även under en pandemi
 • Språk för hälsa – rätt till tolk, nya digitala verktyg
 • Innovation för att finansiera hälsosatsningar – nya finansiella lösningar som hälsoobligationer som gör hälsovinsterna lönsamma
 • Forska för livet – underlätta forskning i alla led, grundforskning, kliniska studier, innovation och tillämpning – nära patienterna och vården
 • Bekämpa resistensen – styr om EU-budgeten
 • Nationellt vaccinationsregister – och vaccinera med kunskap mot vaccinskepsis
 • Nationellt läkemedelslager – säkra tillgången i kristider
 • Psykisk hälsa – förebygg och behandla bättre, i skolan och på vårdcentralen
 • Bekämpa ofrivillig ensamhet – identifiera personer i riskgrupp, samarbeta med civilsamhället
 • Nationell strategi för hälsa – måste omfatta många politikområden och samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård

Läs gärna hela Liberalernas rapport om hälsa och beredskap

Read more

Spelplanen i svensk politik har ritats om. Det har pågått sedan valet och kanske även tidigare, men nu har en ny bricka adderats då moderaternas ledare meddelat att de är öppna för budgetsamarbete med Sverigedemokraterna.

För Liberalerna har det varit en tuff mandatperiod. Vi har gått in i Januariavtalet och fått igenom många viktiga liberala reformer, men mycket återstår förstås. Samtidigt har vi, som jag tror alla märkt, en intern diskussion om vägvalen framåt. Beskedet har varit att vi i god tid inför valet 2022 ska  ge besked om hur vi ser på regeringsfrågan, och frågeställningen som diskuterats – och som är orsaken till Januariavtalet – handlar om vilken grad av stöd från SD som vi kan acceptera. Passivt eller aktivt stöd. Någon budgetsamarbete i regering eller genom någon form av överenskommelse om SD som ett aktivt samarbetsparti kanske som en ny sorts Januariavtal, har så vitt jag kan kan minnas aldrig varit en fråga i Liberalerna. Och bör självklart inte bli det nu heller.

Tillsammans med några partivänner i ledande positioner skrev jag nylien en debattartikel om vilka möjligheter vi ser. Först och främst ser vi inga som helst möjligheter att kohandla om allt från kulturpolitik, till sjukvård, till säkerhetsfrågor och flyktingpolitik med nationalkonservativa partier. Däremot ser vi en möjlighet för Liberalerna att positioner sig i mitten och driva en tydlig liberal agenda och skapa allianser med andra partier som delar värderingar med oss.

Moderaternas besked är beklagligt men tydligt. Det stänger en dörr, men öppnar samtidigt en annan dit Liberalerna kan gå för att formera oss kring vår egen idéutveckling för att presentera en stark reformagenda som tar Sverige ur krisen och stärker individens frihet. Det behövs ett starkt liberalt alternativ som med rak rygg och gott självförtroende möter väljarna i valrörelsen 2022.

Läs gärna vår artikel här.

Read more

Idag slog vi upp portarna till Liberalernas valstuga på Soltorget vid Plattan. Kom gärna förbi och heja på våra kandidater och volontärer. Fråga och EU eller säg din egen mening. Imorgon vrider vi upp stämningen ännu ett snäpp genom att hänga upp affischer med våra Europavänliga budskap.

Valkampanj är bland det roligaste som finns för politiska nördar som jag. Det är intressant att följa i media och det är fantastiskt att möta intresserade väljare på gator och torg. Det känns lite extra angeläget den här gången eftersom det kanske fortfarande inte är alla som snappat upp att det är val i maj. Vi är ju vana att gå till valurnorna i september. Dessutom upplever jag att många människor är nyfikna på EU men inte riktigt har nåtts av så mycket information om vilka frågor som är aktuella i valet. Det blir det ändring på nu när valrörelsen går in i sin mest intensiva fas.

Tre veckor kvar till valet!

Read more

Sedan valnatten har det stått klart att Sverige befinner sig i ett mycket besvärligt parlamentariskt läge. Liberalerna gick till val med siktet inställt på en ny Alliansregering, men med det viktiga förbehållet att vi inte ska ge SD inflytande över en ny regering. Därför har det varit viktigt för mig att vi som parti prövar möjligheterna att bidra till en regering över blockgränserna. Jag är glad att Liberalerna tog det steget. Personligen var jag också beredd att gå längre och låta Liberalerna ta plats i en regering ledd av en socialdemokratisk statsminister, därför att det skulle ge större liberalt inflytande över svensk politik.

Igår kväll fick Liberalernas partistyrelse och riksdagsgrupp information om vad de senaste dagarnas förhandlingar lett till och jag kunde konstatera betydande liberala budgetreformer. Självklart skulle vi kunna nå många viktiga liberala reformer även genom att förhandla med Allianspartierna. Men den stora skillnaden är, som alla inser, att SD då skulle få ett avgörande inflytande över varje votering där en blocköverskridande samverkan saknas. Det priset är orimligt högt. Men nu har risken för att det ändå blir så ökat markant.

Jag är därför besviken över att Centerpartiet nu bestämt sig för att säga nej till budgetsamarbetet med S och MP. Det är ett stort ansvar som de tar på sig om de nu är beredda att låta M och KD bilda regering. Liberalerna är ett litet parti, och våra mandat räcker inte till för att vare sig stoppa eller släppa fram en sådan regering. Den vilar från dag ett i händerna på SDs vilja att stödja den och så  kommer det att fortsätta varje vecka i varje votering där rödgrön politik står mot regeringens. Tror någon på allvar att detta inte ger SD inflytande?

Jag tror inte att något Alliansparti önskar det scenariot. Nästa steg måste därför rimligen vara att Ulf Kristersson på allvar pröva möjligheten att bygga ett samarbete över blockgränserna med MP som samarbetspartner i regering eller som samarbetsparti. Det duger inte med halvhjärtade försök eller inbjudningar med armbågen. Det kräver naturligtvis också att partier på andra sidan blockgränsen är villiga att tolerera en sådan regering vid tillträdet samt att regeringen vinnlägger sig om att söka breda uppgörelser i riksdagen. I Stockholms läns landsting har vi nu samlat ett gemensam blågrönt styre som kan visa vägen.

Read more

I Sverige kallas kvinnor mellan 40 och 74 år på screening för bröstcancer, mammografi. Varför tar det stopp vid 74 år, kan man fråga sig. Cancer visar iallafall ingen respekt för äldre kvinnor. Tvärt om, var femte kvinna som drabbas av bröstcancer i Sverige är över 74 år. Det är dags att införa screening även för äldre kvinnor.

Tidig upptäckt av cancer räddar liv. Dagens åldersgräns för mammografi baseras på över 30 år gamla analyser och behöver uppdateras – det handlar om både etiken och om den medicinska utvecklingen.

Barbro Westerholm har länge drivit frågan om höjd ålder för mammografi. Nu vill jag försöka få Stockholms län att gå före, men jag hoppas så klart att det blir en möjlighet i hela landet.

Liberalerna och de övriga partierna i den blågröna majoriteten har lagt en skrivelse i Hälso- och sjukvårdsnämnden, där vi begär en översyn av mammografi för kvinnor över 74 år. Vi skriver bland annat:

”Åldersgränsen på 74 år bör sättas i en kontext. Socialstyrelsens analyser av hälsovinster och risker som ligger till grund för screeningprogrammet sattes för över 30 år sedan och den exkluderar äldre. Värdet av mammografi för äldre kvinnor i studier som kommit senare borde analyseras mer ingående inte minst med tanke på vad Statens medicinsketiska råd, Smer, skriver i sitt remissvar om Socialstyrelsens rekommendationer om screening (2013). Smer anser att de etiska aspekterna på övre åldersgräns för screening för bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer borde analyseras. De åldersgränser som använts i randomiserade studier kan vara åldersdiskriminerande och leda till eventuell åldersdiskriminering när resultaten omsätts i praktiska rekommendationer.”

DN har uppmärksammat vårt initiativ.

Read more

Häromdagen presenterades utredningen Framtidens specialistsjuksköterska (SOU 2018:77), bland annat med en debattartikel i DN (1 nov 2018). Utredningen innehåller ett flertal goda förslag, men också ett riktigt dåligt – att minska antalet specialiseringar från elva till tre. Dessutom saknar vi en viktig pusselbit; avlönad specialisering. Jag och Lina Nordquist (L) som är riksdagsledamot i socialutskottet skriver idag på DNdebatt om detta.

Social­styrelsen har konstaterat att ”de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga”. Det är inte underligt att människor med studielån, amorteringskrav och småbarn drar sig för att gå en utbildning som kommer att ta många år att tjäna in efteråt. Det ska inte vara en förlustaffär att specialisera sig till ett bristyrke. Vi föreslår därför att Sverige inför en nationell modell som ger rimliga villkor för den som utbildar sig till specialistsjuksköterska.

Utredningen har flera goda förslag som dock tyvärr överskuggas om ett riktigt dåligt, nämligen att det bara ska finnas tre fasta specialiseringsinriktningar. Det är på tok för få.

En rad problem i vården beror på bristen på specialistsjuksköterskor. Vi vill lösa problemet där det uppstått: genom långsiktighet, ett arbetsliv med ökade möjligheter till fortbildning och sjukvårdsutveckling och med riktigt god arbetsgivarpolitik. Läs artikeln där vi ger både ris och ros till utredningens förslag. 

Read more

Så här veckorna efter valet känns det angeläget att reflektera både över valrörelsen och framtiden. Jag menar att Liberalerna måste lägga större kraft på att utveckla välfärdstjänsterna, inte minst gäller det hälso- och sjukvården. Vi har bra program, men de behöver diskuteras och utvecklas än mer. Jag skriver om detta i texten nedan (tidigare publicerad i Tidningen Nu)

Valets stora fråga var inte vår

Valresultatet är en blandning av lättnad och besvikelse. Den intensiva fasen av valrörelsen blev bra för Liberalerna. Det räddade oss kanske kvar i riksdagen. En suck av lättnad var skön att dra, men känslan byttes snabbt till frustration och förnyad kampvilja.

Jag tror att Liberalerna uppfattas som ett rimligt och rationellt parti med kompetenta företrädare som många kan tycka är bra att ha med i landets styrning. Enligt Sifo/TV4 var det bara 12 procent som inte tyckte vi skulle passa i regering!

Vi har fantastiska program som rankas högt när andra får bedöma. Det gäller klimat- och miljöpolitiken enligt naturskyddsföreningen och världsnaturfonden. Det gäller HBTQ-politiken enligt RFSL. Det gäller Funktionshinderpolitiken, enligt Funktionsrätt Sverige och skolpolitiken, enligt opinionsmätningar. Men våra idéer om det öppna, liberala samhället lyste inte fram. Kanske uppfattas vi som ett parti som har bra lösningar på dagens problem men saknar klar färdriktning framåt.

Frihet måste försvaras! Valrörelsen blev ideologisk. Kampen mot extremism känns klockren för en liberal. Det glasklara beskedet från partiet om att vi inte tänker ge makt och inflytande till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gjorde oss rakryggade och ideologiskt förankrade. Detta ideologiskt raka och tydliga vill jag bygga vidare på när vi tar oss an den nya mandatperioden.

Vår liberala berättelse om framtiden måste handla om möjligheterna snarare än hotbilderna. Sverige ska vara möjligheternas land där varje människa formar sitt eget liv och där vi fortsätter att bygga och utveckla välstånd och välfärd. Det liberala samhället är i ständig förändring och ger människor frihet och nya chanser att utvecklas. Vår uppgift är att frigöra människor och öka självständigheten för människors möjlighet att växa. Det bör den Liberala framtidsberättelsen präglas av.

Vår politik är rätt men får inte reduceras eller kommuniceras som recept bara på dagens svårigheter. Våra idéer är vägen mot framtiden. Liberalerna älskar klassresor. Att se individer förflytta sig socialt, bygga sina egna liv, leva sina egna drömmar inspirerar och är en viktig drivkraft för många individer som strävar mot en bättre framtid. Klassresor betraktas och beundras alltid i retrospektiv. Men vi har problem med att formulera en trovärdig färdplan för klassresenärerna. Det finns ingen tripadvisor eller giltig biljett.

Det var ett strategiskt misstag, menar jag, att den sociala tryggheten som skapas i våra välfärdstjänster och socialförsäkringar inte lyftes fram som centrala i valrörelsen. Vi måste förstå att individers framgång inte enbart kan vara avhängigt den egna viljan och kraften. Framtidstro och utvecklingshopp måste omfamna alla människor.

Vi behöver stärka vår profil inom välfärdspolitiken. Det var en slutsats redan efter valet 2014. Därefter har många liberaler engagerats i idéarbetet och vi har ett bra program. Men ändå blev inte detta ett av de områden där vi höjde våra röster tillräckligt mycket i årets valrörelse. Vi måste nu göra läxan och tala om en välfärdspolitik som andas frihet och syftar till att frigöra individer i utsatta lägen. Därför ska människor ha frihet att välja vård och omsorg och ta makt över sin egen hälsa. Därför måste välfärdstjänsterna moderniseras och människors frihet öka med hjälp av digitala verktyg. Därför är kampen mot diskriminering och för den personliga assistansen för människor med funktionsnedsättning självklar. Därför kräver vi en socialtjänst som grundas på vetenskap och präglas av respekt för den enskilda individen. Detta är några viktiga ingredienser som ökar individens frihet och möjligheter i framtiden. Ett parti som utstrålar framtidsoptimism och har en stark socialpolitisk profil tror jag kan få människor som i dag valt bort etablerade partier att få hopp och förtroende.

Jag hoppas att vi får en öppenhjärtig och konstruktiv eftervalsanalys som hjälper oss stärka vår liberala förankring och formulera framtidsvisioner om ett samhälle där människor möjligheterna är oändliga.

Read more