Liberalerna

Kerstin Hesselgren Akademin är ett nytt forum för diskussion, idéutveckling och utbildning på liberal grund. Jag är stolt och tacksam att jag utsetts till ordförande i akademins styrgrupp.

Kerstin Hesselgren var en liberal pionjär med ett brinnande engagemang för socialpolitik, utbildning och kvinnors rättigheter. 1921 valdes hon in som första kvinna i Sveriges riksdag där hon stred för liberala värderingar fram till 1944. Hon gjorde stora insatser både i Sverige och internationellt i olika sociala rörelser och kvinnoorganisationer, och var med och grundade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.
Kerstin Hesselgrens starka socialliberala värderingar och livslånga arbete för bildning och demokrati gör henne till en förebild också i vår tid. Därför har hon fått ge namn åt Kerstin Hesselgren Akademin – ett forum för diskussion, idéutveckling och utbildning på liberal grund.

Syftet med akademin är att bidra till diskussion och folkbildning för att utveckla den liberala traditionen, samt verka för socialliberal opinionsbildning i Kerstin Hesselgrens anda. Akademin har startats av Liberalerna i Stockholms län och arbetar självständigt samt är öppen för alla engagerade liberaler och sympatisörer i hela landet, i och utanför Liberalerna.

Jag ser ett stort behov av att samla, stärka och utveckla det socialliberala engagemanget. Det ska vi göra i Kerstin Hesselgren Akademin. I tider när liberala värden ifrågasätts är det viktigt att öka kunskapen om och intresset för liberal ideologi och historia samt att skapa forum för idédiskussioner för liberalt sinnade.

Akademin leds av en styrgrupp bestående av: Anna Starbrink, ordförande, Joar Forssell, Malin Danielsson, Ylva Mozis, Monica Brohede Tellström och Anders Johnson.

Styrgruppen har knutit till sig ett råd med bred representation från hela landet. Jag är mycket stolt och tacksam att så många kloka och kunniga personer vill delta i vårt råd. Förhoppningen är att rådet ska fördjupa sig och föra en givande ideologisk diskussion och vara delaktiga i akademins programverksamhet och därigenom bidra med sina perspektiv och djupa kunskap.

Rådets sammansättning:

Lovisa Aldrin, Halmstad
Gunnar Asserhed, Norrköping
Agne Furingsten, Sala
Nicke Grahn, Dorotea
Anna Horn, Stockholm
Lars Leijonborg, Stockholm
Maria Leissner, Stockholm
Fredrik Malm, Stockholm
Cecilia Malmström, Göteborg
Sofia Nerbrand, Malmö
Lennart Nordfors, Stockholm
Gunnar Nordmark, Vaxjö
Christer Nylander, Kristianstad
Helene Odenjung, Göteborg
Malin Sjöberg-Högrell, Uppsala
Bengt Westerberg, Stockholm
Peter Örn, Stockholm

Verksamhetsinriktning

Inledningsvis kommer verksamheten i huvudsak att ske i digitala former, men även fysiska möten ska arrangeras när pandemin ligger bakom oss. 

• Öppen seminarieverksamhet. Akademin ska löpande arrangera ideologiska seminarier i Kerstin Hesselgrens anda. Seminarierna kommer inledningsvis att hållas helt i digital form. Här kan du läsa mer.

•    Socialliberal tankesmedja
Vi ska utveckla en ”tankesmedja” under hösten med en hemsida där ideologiska texter publiceras.

• Kerstin Hesselgrendagen 12 september
Ett större arrangemang ska genomföras i september för att uppmärksamma att det då är 100 år sedan Kerstin Hesselgren invaldes i riksdagen.

Seminarierna sänds genom Kerstin Hesselgren Akademins Facebooksida. Vi startade med ett seminarium om vår stora inspiratör Kerstin Hesselgren, med författaren Anders Johnson som talare.

Jag och Anders Johnson

Om du är nyfiken på Kerstin Hesselgren så kan du se henne argumentera i ett klassiskt liberal ämne: vikten av utbildning.

DN skriver om Kerstin Hesselgren Akademin här, med en tillspetsad rubrik. Vår ambition är att samla Liberaler.

Jönköpings-Posten skriver här: ”Socialliberaler, förenen eder”. Och intervjuar mig ”att frigöra människor är liberalernas uppdrag”.

Premiär!
Read more

I Söndags beslutade Liberalernas partiråd att öppna för att medverka i en regering även om det kräver aktivt stöd och budgetsamverkan med Sverigedemokraterna. För mig är det en stor besvikelse och jag är rädd att det är ett allvarligt missgrepp. Nu funderar jag på nästa steg och min egen roll.

Hur hanterar man ett nederlag i en stor och viktig fråga? Jag har grubblat mycket på det.

Bland mina partivänner lokalt är de allra flesta på samma linje som jag själv, vilket kommit till uttryck i medlemsmöten och genom mängder med samtal med partimedlemmar om vägvalet framåt. I Region Stockholm, där jag är personvald efter att i valrörelsen varit mycket tydlig om min inställning till de nationalkonservativa, har den Liberala gruppen valt mig till sin ledare. I regionen finns en total uppslutning i den liberala gruppen för att inte samarbeta med SD, därför att deras värderingar och konkreta politik är så fjärran från Liberalernas.

Jag känner stort ansvar för att fullfölja det förtroende som väljarna och mina partivänner gett mig. Och jag ser en viktig uppgift i att bidra till att forma politiken i socialliberal riktig inför Liberalernas landsmöte i höst. Jag känner också starkt att det är väldigt mycket mer som förenar oss i Liberalerna än som skiljer oss åt. Jag ser en stor och viktig uppgift för mig i att arbeta för vår liberala reformagenda, inte minst när det gäller människors hälsa och tillgång till bra vård. Men jag kommer inte att bidra till att Liberalerna ska ge inflytande till våra politiska huvudmotståndare i Sverigedemokraterna.

För att kunna vara en ledare i en organisation räcker det inte med förtroende och stöd från medlemmarna. Man måste också ha lust och vilja. Det har jag! För mig är samhällsengagemanget stort och viljan att utveckla och driva igenom flera reformer för människors frihet obruten.

En livaktig politisk debatt, ideologiska diskussioner som leder till konkreta sakpolitiska ställningstaganden och gör skillnad för människor är det politiska hantverk som jag verkligen älskar. Jag kommer fortsätta arbeta för en mer frihetlig politik och lever upp till vårt gemensamma uppdrag ”att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv”, som det uttrycks i vårt partiprogram.

Jag och Liberalerna vill ha mer av internationellt samarbete och solidaritet, inte mindre! Vi behöver socialliberala reformer som frigör människor och en ekonomisk politik som ökar friheten för människor och möjliggör en väl fungerande välfärd eftersom det också ökar friheten för människor i utsatta situationer.

Liberal skolpolitik är kanske viktigast av allt, eftersom kunskap och bildning är verktyg som människor behöver för att kunna fora sina liv och bli självständiga individer.

Miljö- och klimatproblemen kan ingen längre bortse ifrån. Därför behövs den liberala miljöpolitiken som bygger på kunskap, internationellt samarbete, innovativa idéer och teknik samt starka ekonomiska styrmedel.

För mig som liberal är respekten för den enskilda människan och hennes frihet och värdighet viktigast av allt. Respekt och tolerans för människors olika val och olika sätt att leva är centralt. Gränsen går där någon annans frihet kränks.

Jag vill att Liberalerna ska fortsätta vara det parti som står på individens sida mot diskriminering i olika former, mot rasism och mot kollektivism i olika skepnader.

Allt detta ingår i vårt socialliberala partiprogram. Jag är hemma i Liberalerna.

Read more

Idag kom förslaget från partiledaren och en knapp majoritet av Liberalernas partistyrelse. Det innebär att de vill att Liberalerna ska eftersträva en borgerlig regering, trots att allt pekar på att en sådan regering behöver ett aktivt stöd från Sverigedemokraterna. Jag menar att detta är helt fel väg att gå. Liberalernas uppgift måste vara att driva igenom liberala reformer i riksdagen och ta strid mot liberalismens fiender. Den 28 mars samlas partirådet och avgör frågan.

Jag skulle gärna se en borgerlig regering, som den Sverige hade under Alliansåren. Det är något att eftersträva, men är tyvärr knappast inom räckhåll. Alla opinionsmätningar pekar tydligt mot att en sådan regering skulle vara fullständigt beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och det stödet kommer inte gratis. Sverigedemokraterna vill ha inflytande, på den punkten har deras partiledare varit tydlig. I det läget ska inte Liberalerna kohandla om alla politikområden i svensk politik, för det är vad det innebär att ingå i ett regeringssamarbete. Kulturpolitiken, jämställdhetspolitiken, sjukvårdspolitiken, migrations- och integrationspolitik och mycket annat är alldeles för viktigt för att vi ska göra upp med SD.

Då är det bättre att Liberalerna intar en fri roll som konstruktiv opposition som äger all kraft på att få igenom vår politik i riksdagen och driver på för en liberal samhällsutveckling.

Min uppfattning är att Liberalerna ska ta strid mot nationalpopulisterna. Vi ska inte söka samarbete med liberalismens främsta fiender.

Liberalernas landsmöte har redan tidigare slagit fast en klok hållning:

”Även i Sverige är anti-liberalismen på frammarsch. Många svenska väljare lägger sin röst på och sympatiserar med partier som inte står upp för äganderätt, individens valfrihet och näringsfrihet, på den ena sidan, och individens rätt att välja sin identitet, livsstil och religion, på den andra. Samhällsdebatten är förråad inte minst i sociala medier. Liberalerna, som är ett frihetligt och progressivt bildningsparti, kommer aldrig att anamma populisternas språk och politiska agenda eller att aktivt medverka till deras frihetsbegränsande politiska förslag vinner inflytande över förhållanden i det svenska samhället. Liberalernas uppgift är att konsekvent motverka anti-liberala krafters försök till inflytande över svensk politik och att tydligt visa upp det liberala alternativet till populisternas samhällsvisioner.”

Låt oss hålla fast vid det!

Read more

Amelie Tarschys delar ut priset för insatser mot främlingsfientlighet och rasism.

Idag har Region Stockholms pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism delats ut. Det är Liberalernas Amelie Tarschys som lett juryns arbete och idag fick hedra pristagarna med tal, blommor diplom och prispengar.

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Lovette Jallow är en av pristagarna

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Genom stort engagemang sprider Lovette Jallow information och kunskap gällande rasism och förtryck samt tydliggör de strukturer som finns i vårt samhälle nationellt och internationellt. Detta gör Lovette Jallow dels genom sina Instagram konton @action4humanity_se och @lovettejallow och dels genom föreläsningar runt om i Sverige. Här möter hon följare, företag och skolklasser. I sina möten med skolklasser kan ett förändringsarbete bli långsiktigt hållbart.

Lovette Jallow inspirerar, berör och medvetandegör både ung som gammal, norr till söder i vårt avlånga land,

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela @action4humanity_se och Lovette Jallow Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Den andra pristagaren är: Dröm stort och Kassim Nagwere 

Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan olika kulturer i samhället. Insatserna ska bidra till större förståelse och bättre kontakt mellan svenskar och invandrare eller invandrargrupper emellan.

Juryns motivering:

Vårens fysiska och framförallt digitala demonstrationer mot strukturell rasism visar att främlingsfientligheten och rasismen tyvärr fortfarande är stor, både i Sverige och i vår omvärld.

Föreningen Dröm stort startades år 2012 av Kassim Nagwere m.fl. och har under flera års tid bedrivit flera projekt och aktiviteter som bidrar till integration och samexistens mellan mångkulturella grupper i samhället genom att främja social delaktighet och ungdomars mål och drömmar i socioekonomiskt utsatta områden. Dröm stort har en inkluderande värdegrund där alla ungdomar är välkomna oavsett bakgrund. Deras arbete bidrar till ökad självkänsla för unga vuxna genom att bistå med resurser, förebilder och stöd för framtiden genom bl.a. läxhjälp, föreläsningar, kultur och idrott. Arbetet bidrar också med ökad förståelse mellan ungdomar från olika kulturer och för att nyanlända lättare ska inkluderas i samhället.

För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Dröm stort och Kassim Nagwere Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism.

Mycket värdiga pristagare, tycker jag. Stort grattis till er.

Men, för det finns verkligen ett stort men…

Tyvärr finns det en smutsig historia som koppar till prisjuryn också, eftersom SDs representant skämt ut sig fullständigt genom hur han uttrycker sig.  med grova nazistanstrukna skämt nedsättande kommentarer om människor, och andra stora övertramp. SD meddelar att han ska lämna alla politiska uppdrag och det är verkligen det mest självklara som måste göras. Men att SD (åter igen) har visat sig ge stora förtroenden till personer med så smutsiga värderingar, rasistisk människosyn och uselt omdöme är inget mindre än en skam för partiet.

Fruktansvärda kommentarer från en av SDs företrädare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen skugga ska dock falla över priset. Vid det beslutande mötet deltog inte Sverigedemokraternas representant. Och våra pristagare är verkligen värdiga mottagare. 

Read more

Jag skriver mest om hälsa och vård här på bloggen. Men idag blir det ett inlägg om vägar. Och det hänger faktiskt ihop.

Det händer spännande saker i arbetet för hållbara kommunikationer och effektivt klimatarbete. Region Stockholm vill gärna ligga i framkant och bidra till en positiv utveckling. Därför vill vi gärna göra ett pilotprojeket med elväg i regionen, närmare bestämt väg 73, den 26 kilometer långa sträckan Nynäsham-Västerhaninge. Att Sverige ska få till elvägar har Liberalerna drivit på för nationellt och det känns bra att vi regionalt också kan vara med i arbetet.

Det är Trafikverket som pekat ut vägsträckan som en av två möjliga vägar för att göra ett pilotprojekt för elvägar. Därför har regionen tagit fram en rapport som beskriver möjligheterna och nyttorna med elväg på just den aktuella sträckan. Nu hoppas vi att Trafikverket ger oss chansen. Konkurrenten om projektet är E20, Hallsberg-Örebro i Region Örebro. Oavsett var piloten genomförs tror jag det blir betydelsefullt för att modernisera godstransporthanteringen i vårt land. Läs gärna mer om detta här.

Godstrafiken är långtifrån hållbar ur ett klimatperspektiv och vi behöver göra mycket mer på det området. Ett viktigt steg skulle kunna vara just elvägar som verkligen skulle kunna minska både luftföroreningar och klimatavtrycket.

Nå, vad har då detta med hälsa och vård att göra? Jo, WHO listar tio hot mot hälsan i världen och högst upp på den listan finns luftföroreningar och klimatförändringar. “The climate crisis is a health crisis,” säger WHO wrote. Det finns ett samband mellan klimatförändringar och infektioner läs mer här: relationship between climate change and infectious diseases och allra mest sårbara är barn. Med den insikten blir varje effektivt steg för bättre och mer hållbara lösningar för klimat och luft är viktigt. Därför vill jag att vi som region ska dra vårt strå till stacken. Läs gärna mer om vårt arbete och vår klimatfärdplan.

 

Read more

Grönsaker

Hälsan är en viktig faktor för krisberedskapen. Brister i hälsa och framför allt den ojämlika hälsan bidrog till att försämra Sveriges beredskap inför coronapandemin. Det anser Liberalernas regionråd i Stockholm, Anna Starbrink. I en rapport har Liberalerna i regionen sammanställt ett antal förslag för att stärka hälsan, för alla – också som ett led i Sveriges krisberedskap.

En god hälsa är viktigt på många nivåer – först och främst för individen, naturligtvis, som får en ökad frihet och högre livskvalitet med en bättre hälsa. För samhället i stort är hälsoläget i befolkningen av central betydelse för samhällsekonomin – och krisberedskapen. Det har visat sig tydligt under coronapandemin.

Coronapandemin slog med stor kraft mot personer och områden där hälsoläget från början var sämre, och där många har samhällsviktiga yrken i vård-, transport- och serviceyrken. Hela samhället drabbades, ingen går säker för coronan – men de högsta smitto- och dödstalen följer med smärtsam precision segregationens karta.

Lärdomen vi måste dra av hälsoläget och coronapandemin är att fortsätta och stärka arbetet för en jämlik hälsa, med riktade insatser från sjukvården – men också från många andra delar i samhället. Hälsa måste bli en del av svensk integrationspolitik. Vi måste bli mer innovativa med ekonomiska modeller som gör det lönsamt att arbeta för hälsa – som den hälsoobligation vi nu prövar i Region Stockholm. Digitalisering, forskning och skolgång är också viktiga faktorer för en framgångsrik och jämlik hälsolinje. Och givetvis måste människor med bristfälliga språkkunskaper ha rätt till tolk i sjukvårdssituationer – att beröva människor möjligheten att kommunicera om sin hälsa är hål i huvudet för både integration och hälsa.

SvD skriver om våra förslag här.

Liberala förslag för hälsa och krisberedskap

 • Stärk hälsan där den är som sämst – riktade insatser
 • Snabba reformer för god och nära vård – fast husläkare, starka vårdcentraler
 • Hälsosamtal – primärprevention för äldre och riskgrupper
 • Digital hälsa – använd tekniken för att öka tillgänglighet och kontinuitet
 • Hälsa för integration – nytt mål för svensk integrationspolitik
 • Skolan viktigaste hälsofaktorn – jämlikhet med kunskap, arbetsro och fungerande skolgång för alla barn även under en pandemi
 • Språk för hälsa – rätt till tolk, nya digitala verktyg
 • Innovation för att finansiera hälsosatsningar – nya finansiella lösningar som hälsoobligationer som gör hälsovinsterna lönsamma
 • Forska för livet – underlätta forskning i alla led, grundforskning, kliniska studier, innovation och tillämpning – nära patienterna och vården
 • Bekämpa resistensen – styr om EU-budgeten
 • Nationellt vaccinationsregister – och vaccinera med kunskap mot vaccinskepsis
 • Nationellt läkemedelslager – säkra tillgången i kristider
 • Psykisk hälsa – förebygg och behandla bättre, i skolan och på vårdcentralen
 • Bekämpa ofrivillig ensamhet – identifiera personer i riskgrupp, samarbeta med civilsamhället
 • Nationell strategi för hälsa – måste omfatta många politikområden och samhällssektorer, inte bara hälso- och sjukvård

Läs gärna hela Liberalernas rapport om hälsa och beredskap

Read more

Spelplanen i svensk politik har ritats om. Det har pågått sedan valet och kanske även tidigare, men nu har en ny bricka adderats då moderaternas ledare meddelat att de är öppna för budgetsamarbete med Sverigedemokraterna.

För Liberalerna har det varit en tuff mandatperiod. Vi har gått in i Januariavtalet och fått igenom många viktiga liberala reformer, men mycket återstår förstås. Samtidigt har vi, som jag tror alla märkt, en intern diskussion om vägvalen framåt. Beskedet har varit att vi i god tid inför valet 2022 ska  ge besked om hur vi ser på regeringsfrågan, och frågeställningen som diskuterats – och som är orsaken till Januariavtalet – handlar om vilken grad av stöd från SD som vi kan acceptera. Passivt eller aktivt stöd. Någon budgetsamarbete i regering eller genom någon form av överenskommelse om SD som ett aktivt samarbetsparti kanske som en ny sorts Januariavtal, har så vitt jag kan kan minnas aldrig varit en fråga i Liberalerna. Och bör självklart inte bli det nu heller.

Tillsammans med några partivänner i ledande positioner skrev jag nylien en debattartikel om vilka möjligheter vi ser. Först och främst ser vi inga som helst möjligheter att kohandla om allt från kulturpolitik, till sjukvård, till säkerhetsfrågor och flyktingpolitik med nationalkonservativa partier. Däremot ser vi en möjlighet för Liberalerna att positioner sig i mitten och driva en tydlig liberal agenda och skapa allianser med andra partier som delar värderingar med oss.

Moderaternas besked är beklagligt men tydligt. Det stänger en dörr, men öppnar samtidigt en annan dit Liberalerna kan gå för att formera oss kring vår egen idéutveckling för att presentera en stark reformagenda som tar Sverige ur krisen och stärker individens frihet. Det behövs ett starkt liberalt alternativ som med rak rygg och gott självförtroende möter väljarna i valrörelsen 2022.

Läs gärna vår artikel här.

Read more

Idag slog vi upp portarna till Liberalernas valstuga på Soltorget vid Plattan. Kom gärna förbi och heja på våra kandidater och volontärer. Fråga och EU eller säg din egen mening. Imorgon vrider vi upp stämningen ännu ett snäpp genom att hänga upp affischer med våra Europavänliga budskap.

Valkampanj är bland det roligaste som finns för politiska nördar som jag. Det är intressant att följa i media och det är fantastiskt att möta intresserade väljare på gator och torg. Det känns lite extra angeläget den här gången eftersom det kanske fortfarande inte är alla som snappat upp att det är val i maj. Vi är ju vana att gå till valurnorna i september. Dessutom upplever jag att många människor är nyfikna på EU men inte riktigt har nåtts av så mycket information om vilka frågor som är aktuella i valet. Det blir det ändring på nu när valrörelsen går in i sin mest intensiva fas.

Tre veckor kvar till valet!

Read more

Sedan valnatten har det stått klart att Sverige befinner sig i ett mycket besvärligt parlamentariskt läge. Liberalerna gick till val med siktet inställt på en ny Alliansregering, men med det viktiga förbehållet att vi inte ska ge SD inflytande över en ny regering. Därför har det varit viktigt för mig att vi som parti prövar möjligheterna att bidra till en regering över blockgränserna. Jag är glad att Liberalerna tog det steget. Personligen var jag också beredd att gå längre och låta Liberalerna ta plats i en regering ledd av en socialdemokratisk statsminister, därför att det skulle ge större liberalt inflytande över svensk politik.

Igår kväll fick Liberalernas partistyrelse och riksdagsgrupp information om vad de senaste dagarnas förhandlingar lett till och jag kunde konstatera betydande liberala budgetreformer. Självklart skulle vi kunna nå många viktiga liberala reformer även genom att förhandla med Allianspartierna. Men den stora skillnaden är, som alla inser, att SD då skulle få ett avgörande inflytande över varje votering där en blocköverskridande samverkan saknas. Det priset är orimligt högt. Men nu har risken för att det ändå blir så ökat markant.

Jag är därför besviken över att Centerpartiet nu bestämt sig för att säga nej till budgetsamarbetet med S och MP. Det är ett stort ansvar som de tar på sig om de nu är beredda att låta M och KD bilda regering. Liberalerna är ett litet parti, och våra mandat räcker inte till för att vare sig stoppa eller släppa fram en sådan regering. Den vilar från dag ett i händerna på SDs vilja att stödja den och så  kommer det att fortsätta varje vecka i varje votering där rödgrön politik står mot regeringens. Tror någon på allvar att detta inte ger SD inflytande?

Jag tror inte att något Alliansparti önskar det scenariot. Nästa steg måste därför rimligen vara att Ulf Kristersson på allvar pröva möjligheten att bygga ett samarbete över blockgränserna med MP som samarbetspartner i regering eller som samarbetsparti. Det duger inte med halvhjärtade försök eller inbjudningar med armbågen. Det kräver naturligtvis också att partier på andra sidan blockgränsen är villiga att tolerera en sådan regering vid tillträdet samt att regeringen vinnlägger sig om att söka breda uppgörelser i riksdagen. I Stockholms läns landsting har vi nu samlat ett gemensam blågrönt styre som kan visa vägen.

Read more