november 11, 2021
Frihet måste försvaras Liberalerna Personligt

Kerstin Hesselgren Akademin

Kerstin Hesselgren Akademin är ett nytt forum för diskussion, idéutveckling och utbildning på liberal grund. Jag är stolt och tacksam att jag utsetts till ordförande i akademins styrgrupp. Kerstin Hesselgren var en liberal pionjär med ett brinnande engagemang för socialpolitik, utbildning och kvinnors rättigheter. 1921 valdes hon in som första kvinna i Sveriges riksdag där…

Läs mer
Jämställdhet Liberalerna

Demokratin 100 år

Just idag den 26 januari 1921 beslutade riksdagen slutgiltigt om grundlagsändringen som gav kvinnor rösträtt. I september samma år hölls val till riksdagen där kvinnor för första gången fick rösta och även kunde väljas till riksdagen. Liberaler var pådrivande för rösträttens införande och en av förgrundsgestalterna i arbetet för kvinnornas demokratiska rättigheter var Anna Whitlock,…

Läs mer
Liberalerna

Liberalernas väg framåt

Debatten om Liberalernas vägval pågår både i och utanför partiet. Jag vill bidra med mina tankar om detta. Partiet väg framåt behöver förstås diskuteras, men inte i termer av kortsiktiga taktiska överväganden. Inte heller kan det handla om att några ska besegra andra inom partiet eller att fortsätta älta personfrågor. Liberalerna är alla medlemmars parti…

Läs mer
Liberalerna

Vad Sverige behöver

Sverige behöver liberala reformer för att ställa om och forma en positiv utveckling för välstånd och välfärd. Men landet behöver inte en regeringskris som riskerar att att skapa än större bekymmer för näringslivet, arbetsmarknaden och människorna i vårt land. Förmågan att ständigt förnya och ställa om efter nya förutsättningar och för att tillvarata nya möjligheter…

Läs mer
Liberalerna

Arbete med främlingsfientlighet och rasism prisas. Och SD skämmer ut sig.

Idag har Region Stockholms pris för insatser mot främlingsfientlighet och rasism delats ut. Det är Liberalernas Amelie Tarschys som lett juryns arbete och idag fick hedra pristagarna med tal, blommor diplom och prispengar. Priset delas ut till förening, person, institution eller liknande som verkar inom Stockholms län och som på ett engagerat sätt främjar en samexistens mellan…

Läs mer