juli 07, 2024
Frihet måste försvaras Liberalerna Sjukvård & hälsa

Funktionsrätt – att få forma sitt eget liv

En liberal politik för människor med funktionsnedsättning innebär att skapa förutsättningar för att alla ska kunna forma sitt eget liv efter egen vilja. Det är en frihetsfråga. Vi har ett stort arbete framför oss för att Sverige ska bli ett fullt ut tillgängligt och inkluderande land där friheten är självklar för alla. Barn med funktionsnedsättning…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Vården för våldtagna förstärks

Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset får ett utökat uppdrag att utbilda andra vårdgivare i omhändertagande av våldtäktsoffer. Samtidigt förstärks det psykologiska omhändertagandet på själva akutmottagningen på Södersjukhuset. Ekonomiskt utökas budgeten med 6 miljoner per år. De som utsätts för våldtäkt ska snabbt få ett bra omhändertagande, oavsett var man söker vård. Omhändertagandet omfattar såväl fysiskt…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Bryt den ofrivilliga ensamheten.

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många. Och den förfärliga pandemin har sannerligen gjort saken ännu värre för många fler. Jag vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår. Liberalerna har tidigare presenterat rapporten ”Ingen ska behöva dö ensam – Liberala förslag för frihet…

Läs mer
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Modernisera narkotikapolitiken

Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas i en liberal riktning. Målet måste vara att minimera skadan som drabbar människor i beroende och rädda liv och hälsa. Liberalerna har en nationell reformagenda för en modern beroendevård med bland annat brukarrum, utredning av avkriminalisering, och mer förebyggande insatser. Människor far illa i sitt beroende. Alltför många dör i misär,…

Läs mer
Hälsa för frihet Jämställdhet Kultur Liberalerna Sjukvård & hälsa

På väg mot riksdagen: Jag vill göra skillnad

I en orolig tid behövs Liberalerna i svensk politik – för öppenhet och frihet. Och för mångfald, fri kultur och jämställdhet. Hälsa och rätt till en trygg vård är viktiga frihetsfrågor för mig. Jag kandiderar till riksdagen för att kunna göra skillnad och driva en socialliberal agenda för frihet. För mig och Liberalerna är den…

Läs mer
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Tolkar behövs för jämlik vård

Möjlighet till god hälsa och vård på jämlika villkor ser jag som ett grundläggande mål för hälso- och sjukvårdspolitiken. Det betyder att vi måste göra det enkelt att nå vården och att kunna förstå och göra sig förstådd i kontakten med läkare, sjuksköterskor och andra som verkar i vården. Självklart, kan tyckas. Men nu finns…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Höjd ersättning till förlossningsvården

Inom kort kommer Avtalsutskottet i Region Stockholm besluta att höja ersättningen till förlossningen ytterligare där en uppräkning kommer göras varje år efter kostnadsökningarna inom sjukvården. Samtidigt beslutas att ”Min Barnmorska” permanentas, och alla förlossningsverksamheter kan ansöka om att ha totalt 15 procent av sin kapacitet i vårdformen. En extra ersättning om 7400 kr utgår per…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

20 vårdplatser som underlättar för sjukhusen

Fler vårdplatser på geriatriska kliniker ska kunna användas för att avlasta akutsjukhusen. Totalt tillkommer upp till 20 vårdplatser kunna utnyttjas genom avtalen med nya kliniker. Det bestämde vi i hälso- och sjukvårdsnämnden i tisdags. – Våra sjukhus arbetar intensivt för att ge vård till patienter som väntat länge på operation – men det behövs fler…

Läs mer