september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Fler vårdplatser i Stockholm

Behovet av fler vårdplatser i Stockholm har diskuterats flitigt på senare tid. Det är självklart att vården måste anpassas efter de behov som finns. Det är både en fråga om att erbjuda patienterna en säker och bra vård och att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Stockholms läns landsting behöver skapa fler vårdplatser. Tyvärr kan inte frågan…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Gustavsbergs vårdcentral

Idag har jag haft en mycket givande förmiddag på Gustavsbergs vårdcentral, en av de största vårdcentralerna i länet. Den ligger i en fantastisk miljö med utsikt över vattnet, men även om omgivningarna är fantastiska så är det förstås innehållet som är det viktigaste. Gustavsbergs vårdcentral innehåller verkligen många engagerade personer. Jag har fått träffa några…

Läs mer
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Gyllene äpplet

Landstingets kunskapspris Gyllene äpplet går i år till Veronica Vicente som är ambulanssjuksköterska hos AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, och Gunnar Sjölund som är överläkare vid avdelningen för klinisk fysiologi och hjärtkliniken vid Danderyd sjukhus. Jag ska få den stora glädjen att dela ut priset om några veckor. Ska bli roligt att höra mer om hur kunskaper kan…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Nu kan måltidsutredningen börja jobba!

Idag fattade Produktionsutskottet beslut om att en måltidsutredning bör tillsättas, vilket jag tagit initiativ till. Jag har tidigare skrivit om förslaget här. Tanken är bl.a. att utredningen, utifrån ett brett kunskapsunderlag, ska ta fram förslag till en ny måltidspolicy och en ny ansvarsfördelning kring patientmaten inom Stockholms läns landsting. Den bästa patientmaten handlar ju inte bara om…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Fler överviktiga opereras i Södertälje

Igår fattade landstingsstyrelsen beslut om ett nytt viktigt samarbete som kan hjälpa överviktiga patienter till bättre vård. Södertälje sjukhus får  nu möjlighet att bli auktoriserade att genomföra överviktsoperationer, eller obesitas-kirurgi som det heter, för Östergötlands räkning. Vården ska bedrivas i samarbete med en privat vårdgivare, Global Health Partner (GHP). Obesitas-operationer utförs i dag vid alla…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Textilia tvättar vidare

Idag har landstingsstyrelsen beslutat att anta Textilias anbud i landstingets tvättupphandling. Det betyder att tvätteriet i Rimbo fortsätter sitt viktiga arbete att sköta landstingets tvätt. Textilia har lämnat ett anbud som i jämförelse med andra landsting kommer att leverera en tjänst till ett konkurrenskraftigt pris. Det betyder i sin tur att verksamheten i Rimbo kommer att…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Upphandling av S:t Görans sjukhus

Landstingsfullmäktige behandlar just nu frågan om S:t Görans sjukhus. Vi i majoriteten vill förstås upphandla verksamheten och låta en privat aktör driva verksamheter. Idag drivs S:t Görans sjukhus av Capio. Sjukhuset är framgångsrikt och mycket uppskattat av många patienter. Oppositionen har förstås andra -splittrade  åsikter. (V) är tydligast och välförankrade i sin ideologi. De vill…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Landstingsfullmäktige – bemötandepriset

Dagens landstingsfullmäktige inleddes på ett lite högtidligt sätt genom om min landstingsrådskollega Stig Nyman (KD) delade ut bemötandepriset. Priset är till för att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar den fysiska och kommunikativa tillgängligheten till landstingets olika verksamheter. Priset består av ett diplom, en vacker skulptur i miniatyr av…

Läs mer