oktober 10, 2021
Sjukvård & hälsa

Så ska cancer hittas i tid – förbättrad screening

Cancer är förfärliga sjukdomar som drabbar alltför många. För mig ligger det nära hjärtat att utveckla cancervården och framförallt möjliggöra att sjukdomen upptäcks tidigt så vård kan sättas in snabbt. Båda mina förändrar har dött alltför tidigt i cancer och jag har sett vänner gå igenom tuffa behandlingar. Vi måste göra mer! Att delta i…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Unga, ovaccinerade vårdas nu för covid-19

Det är yngre, ovaccinerade människor som nu vårdas på sjukhus. Endast omkring tio procent av de som vårdats på Stockholmsregionens sjukhus sedan vecka 24 har varit fullvaccinerad. 75 procent var helt ovaccinerade och 15 procent hade endast fått en dos vaccin. Medelåldern på de inlagda var bara 51 år. Detta är en tydlig signal om…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Vaccination på skolor

Igår besökte jag Södertälje och Täljegymnasiet tillsammans med riksdagsledamot Malin Danielsson och Liberalernas gruppledare i Södertälje Metin Hawsho. Där vaccinerade Mobila Doktorn ungdomarna i sin buss på skolgården. Fler än hälften av alla 16-17 åringar har vaccinerat sig. Men fler behöver ta sina sprutor. För att nå fler unga personer i områden där vaccinationsgraden är…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Drop in på vaccinmottagningar

Flera åtgärder införs nu för att göra vaccinationerna ännu mer tillgängliga. Alla vaccinmottagningar får möjlighet att införa drop in-vaccination. Fler vaccinationsbussar sätts in vid gymnasieskolor och mötesplatser i områden med låg vaccinationsgrad (två bussar startar på måndag och en ytterligare planeras 1 oktober). Vaccinmöjligheter kommer också att erbjudas på högskolor och lärosäten. Vi har kommit…

Läs mer
Sjukvård & hälsa

Fler läkare i äldreomsorgen

Under pandemin gjorde vården enorma insatser och vårdade tusentals svårt sjuka. Det är vi alla tacksamma för. Samtidigt gör pandemin bristerna i vården uppenbara. Människor har inte fått vara tillsammans med sina nära och kära på grund av besöksförbud och det behövs fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen. Det behövs ett nationellt äldrevårdslyft för att…

Läs mer