Sjukvård & hälsa

Upptäck konsten, ett samarbete med några av länets kommuner. Foto: Stockholms läns museum


Sedan årsskiftet ryms Stockholms läns museum inom Region Stockholms organisation. Det är ett digitalt museum för hela regionens kulturarv och konst, där du kan upptäcka både platser och konstutställningar samt ta del av berättelser från vårt län.

Digitala stadsvandringar och utställningar passar extra bra i Coronatider – men även att vistas utomhus bland länets kulturarvsmiljöer!

Med Länsmuseet upptäcker jag mitt egna län på nytt, inte minst genom att använda dess karta på olika sevärdheter – låt det vara slott, forntida gravfält eller kulturmiljön i Stockholms skärgård. Mer om ditt ”museum på fickan” finner du här: https://stockholmslansmuseum.se/.

Och jag vill speciellt tipsa om att kika närmare på kulturen i mobilen,

Read more

Roger Smeby är en av konstnärerna vars verk ”Rallarrosorna” vi nu kan se på Slussen just nu. Bild från filmen om honom som finns på YouTube.
Foto: Karl-Oskar Gustafsson.

30 år med Konstväxlingar – fortsätter under 2021

Den första konstväxlingen visades på Slussen 1990. Med andra ord firade projektet 30 år under 2020, vilket har gjort att det sedan förra året pågått en jubileumsutställning som fortsätter under 2021 efter en pandemipaus.

Konstväxlingar är ett format för tillfälliga utställningar i Stockholms tunnelbana. Det avser sammanlagt sju stationer; Gärdet, Slussen, Mariatorget, Zinkensdamm, Skanstull, Fridhemsplan och Odenplan. Med andra ord kompletterar Konstväxlingar den permanenta konsten på stationerna som har gjort Stockholms tunnelbana världsberömd.

Trots pandemitider har säkerligen många stockholmare hunnit se några av de utställningar som går under namnet Tänkbara världar. Tematiken fångar upp dagsaktuella frågor om vardag, miljö, klimat och samhällets utveckling. Med resenären och medborgaren i fokus visas en dynamisk bredd av konstnärer och konstverk, som lyfter fram det poetiska i vår faktiska vardag och skissar på vägar till andra, nya scenarion i våra liv. Det hela är en spegling av den mångfald av pendlare och besökare som finns i tunnelbanan, och som tillsammans bildar detta kollektiva rum. 

Med anledning av pandemin har kollektivtrafikens konstvisningar, invigningar och presentationer av konsten fått ställas in. Men trots det fortsätter arbetet med Konstväxlingar. Ett exempel är videokonsten på Skanstulls tunnelbanestation som sedan nyligen visade klimatmedveten videokonst av I Will Benedict. Det är den andra av fyra utställningar på Skanstulls tunnelbanestation – så fler utställningar kommer under 2021! 

Med pandemin följer rekommendationen om att undvika kollektivtrafiken i den mån det går. Men för att tillgängliggöra Konstväxlingar har Region Stockholm producerat ett antal filmer om några av de utställningar som finns i tunnelbanan; i detta fall på Zinkensdamm, Slussen och Odenplan. I filmerna hör vi konstnärerna själva berätta om sina utställningar, inte minst Roger Smeby och Rallarrosorna som består av 41 konstavlor utspridda över Slussens två spårsidor.

I de fall där vi måste resa i kollektivtrafiken och följaktligen passerar någon av dessa tunnelbanestationer, så hoppas jag att konsten får oss att stanna upp och plocka upp nya tankar på resans gång. På det sättet skapar Konstväxlingar – och konstnärlig gestaltning i offentliga miljöer i stort – ett mervärde för invånaren.

Read more

Nu ökar vi ersättningen till förlossningsvården i Stockholm. Det blir en höjning med cirka 50 miljoner kronor under 2021. En viktig satsning på kvinnors och barns hälsa

Det har skett en positiv utveckling i förlossningsvården med betydligt färre allvarliga förlossningsskador för födande kvinnor. Allt fler kvinnor är också nöjda med förlossningsvården vilket gläder mig mycket.

Att vänta och föda barn är både en spännande och känslig del av livet, den erfarenheten tror jag att många kvinnor delar med mig. En välfungerande mödra- och förlossningsvård är därför väldigt viktigt för mig.

Nu tillförs förlossningsvården mer resurser vilket behövs för verksamhetens utveckling framåt. Jag ser det som en viktig satsning på kvinnors hälsa och för de små barnens bästa start i livet.

Read more

Ytan vid S:t Görans sjukhus där markyta upplåts för konstnärer att genomföra gestaltning.

Vårdmiljöerna i Region Stockholm rymmer en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Det är konst som bidrar till att skapa stimulerande och läkande miljöer för patienter, men som även bidrar till välbefinnande för deras anhöriga och vårdens alla medarbetare. Region Stockholms vårdmiljöer – låt det vara mottagningar, vårdcentraler och sjukhus – utgör därför en fantastisk kulturskatt.

2020 var ett år där det inte var möjligt att utlysa nya konstnärliga uppdrag på grund av Coronapandemin – men nu har det vänt! Med den ökade bygg- och restaureringstakten av regionens vårdmiljöer har Region Stockholm, trots den pågående pandemin, kunnat utlysa tre konstnärliga uppdrag under 2021; ett på S:t Görans sjukhus, och två på Danderyds sjukhus. Utöver skapandet av stimulerande och läkande miljöer är gestaltningsuppdragen viktiga för den konstnärliga infrastrukturen i länet, inte minst i denna kolossalt tuffa tid för konstnärer och kulturarbetare i stort.

Markmålning på S:t Görans sjukhus
Detta gestaltningsuppdrag är unikt på det sättet att det handlar om måleri på mark i utemiljö. Gestaltningen kommer att kunna ses från flera våningsplan och vinklar, oavsett om du står på bottenplan eller den högsta våningen, vilket skapar ett intressant och lekfullt blickfång. På det sättet ges den annars relativt tomma uteplatsen en karaktär och identitet. 

Vid utlysningen anmälde sig 216 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i juni 2021. Med en budget på 400 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2022. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Hisshallar på Danderyds sjukhus
Uppdraget avser en byggnadsintegrerad gestaltning rörande den centrala hisshallen och dess väggytor. Totalt omfattar gestaltningsuppdraget hela nio våningsplan, där varje våningsplan ska ges en unik utformning. En aspekt av uppdraget är att tillföra sjukhusbyggnaden en materialnärvaro för att förstärka den mänskliga dimensionen. Mot bakgrund av gestaltningsuppdraget stora omfattning (ytmässigt) och komplexitet ställs extra stora krav på att konstnären har tidigare erfarenhet av att arbeta med offentlig gestaltning.

Vid utlysningen anmälde sig 219 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i oktober 2021. Med en budget på 2 000 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2026. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Utemiljön på Danderyds sjukhus
Denna gestaltning tar sikte på utemiljön vid den nya vårdbyggnaden 61. Platsen är på många sätt unik, då den passeras av otaliga patienter och besöker på väg in och ut ur sjukhusbyggnaden, men platsen inbjuder även till att slå sig ned i lugn och ro.

Uppdraget syftar därför till att integrera platsen med parklandskap och ljussättning, där konst- och landskapsarkitektur ska skapa en väl gestaltad utemiljö som kan upplevas under årets alla växlingar. 
Vid utlysningen anmälde sig 124 konstnärer. De konstnärer som får gestaltningsuppdrag beslutas och offentliggörs i oktober 2021. Med en budget på 1 800 000 kronor (exkl. moms) beräknas projektet att vara färdigställt 2026. Länk till gestaltningsuppdraget finner ni här.

Read more

I dag fick jag och Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stadshus möjlighet hur det gick till när vaccinationen av hemlösa startade på Capio Öppenvård Pelarbacken. 

Vi fick bland annat träffa Maria Immala, verksamhetschef på Pelarbacken i närheten av Medborgarplatsen. 

I dag påbörjades vaccinationen och cirka 20 personer fick sin första vaccinspruta. På måndag fortsätter de i full skala och de hade redan fått många bokningar, det bådar gott inför framtiden. 

För oss liberaler är det viktigt att värna att var och en får möjlighet att ha ett liv med hälsa. Därför att det ger frihet.

Därför är jag extra glad över pratstunden som jag fick tillsammans med Per Rydén som i dag fick sin första spruta vaccin på mottagningen.
”Lyxvaccin”, sa han om sin spruta.

Det gjorde mig glad att höra. Jag är stolt över att vi har kommit så långt som fas 3 i vår vaccinering av befolkningen och hemlösa är en viktig grupp att skydda mot smitta, precis som resten av länets invånare. 

Read more


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, bool given in /home/annastar/public_html/wp-content/themes/morningtime-wpl/content-gallery.php on line 95


Liberalen Metin Hawsho och visades runt och fick ställa frågor på vaccinmottagningen i Södertälje centrum.

Att alla regionens vaccinstationer fungerar är av yttersta vikt nu när det snart är dags för den breda allmänheten att vaccinera sig. I dag var jag på plats på mottagningen i Södertälje för att se hur det hittills går med vaccinationerna där. 

Jag fick också möjlighet att träffa min liberala partikompis Metin Hawsho och hans politiske sekreterare Victor Zetterman som arbetar här i Södertälje.

Jag imponerades av hur snabbt medarbetarna här i Södertälje har jobbat fram lösningar på hur det ska fungera i praktiken och hur strukturerat det har gjorts här på plats i de gamla banklokalerna. 

I Södertälje ligger vaccinationsgraden något lägre än bland snittet i regionen hos befolkningen, omkring 15 000 människor är nu vaccinerade här.

Därför vill jag uppmana alla att det är extra viktigt att se till att boka en tid för vaccination så snart som de öppnar för fler tider.

Bara på så sätt kan smittspridningen brytas och vi kan återgå till ett liv utan större restriktioner. Ett liv i frihet och med hälsa. 

Read more

550 kvinnor i Sverige drabbas varje år av livmoderhalscancer. 150 kvinnor dör av sjukdomen. Många av de dom drabbas är unga. Livmoderhalscancer är en av de vanligaste och farligaste cancerformerna och måste bekämpas.

Målet är att vi på sikt ska kunna utrota livmoderhalscancer. Då krävs att fler kvinnor deltar i screening och framför allt att så många unga som möjligt vaccinerar sig.

Sedan 2012 har Sverige HPV-vaccin med i vaccinationsprogrammet för flickor i årskurs 5 och 6. Det ger ett gott skydd för dagens unga. Nu ska vi se till att de unga kvinnor som gick i femman åren innan vaccinationen påbörjades också erbjuds vaccinet i Stockholm. Samtidigt fortsätter vi screeningptogrammet och erbjuder enkla hemtest.

Vi kommer med start hösten 2021 erbjuda alla kvinnor mellan 21–26 år, som inte omfattats av vaccinationsprogrammet som barn, en catch-up-vaccination. Stockholm tar täten för att utrota livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV räddar liv.

Att Region Stockholm, som först i landet, genomför utökad vaccination är ett viktigt steg för att utrota sjukdomen. Vi hakar därmed på WHO:s mål om global utrotning av livmoderhalscancer

Vaccinationen kommer att ske i samarbete mellan Karolinska universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum (RCC).

I Regionen Stockholm har vi bestämt oss för att trycka tillbaka sjukdomen. Det är en viktig insats för kvinnors hälsa. För mig som liberal är hälsa en viktig frihetsfråga som stärker individen.

Läs min och kollegornas i den blågröna koalitionen artikel i Altinget.

Read more

Nu är tempot högt i vaccinationen. Över en halv miljon vaccinationer har gjorts i Stockholmsregionen. Nu går vi in i fas 3. Det betyder att även 60-64 åringar kan boka vaccination, och vissa yngre personer i riskgrupp kommer att kontaktas för att få en tid bokad. Vi öppnar också en telefontjänst för vaccinationsbokning.

Vaccinationen för 60-64-åringar sker på någon av regionens 15 vaccincentraler. Man bokar tid digitalt i appen Alltid öppet. För den som inte har mobilt BankID eller av andra skäl inte kan eller vill boka digitalt öppnar nu en telefontjänst. Yngre personer i riskgrupp kommer kontaktas av sin vårdgivare.

Det känns riktigt bra att vi kan öppna vaccinationsbokningen i fas 3 nästan en hel vecka före tidplanen, det gläder mig oerhört. Vaccination är vägen ut ur pandemins järngrepp. Om vaccinen fortsätter levereras som utlovat kommer vi allt snabbare att kunna vaccinera allt fler.

Det ska vara enkelt att boka sin vaccinationstid när det är dags. För många är den säkra digitala bokningen via appen Alltid öppet det enklaste sättet. När äldre vaccinerats på sina vårdcentraler har de också kunnat ringa dit för bokning. Nu öppnar vi dessutom en telefonbokning som ett komplement till den digitala bokningen på vaccincentralerna. Inledningsvis är telefonbokningstjänsten tillgänglig på svenska och engelska och antalet språk kommer att utökas över tid. Tjänsten är öppen måndag till söndag mellan klockan 08.00 och 19.00 och nås via 1177, knappval 6.

Använd gärna appen Alltid öppet i första hand!

Personer som är mellan 60 och 64 år ska alltså i första hand boka tid på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar, som även är tillgängliga för personer som är 65 år och äldre. Vårdcentralerna kommer successivt gå över till att vaccinera medicinska riskgrupper och personer med LSS-insatser.

Här finns de 15 vaccincentralerna i länet:

 • Kulturarenan Fållan i Johanneshov.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 • Kistamässan i Kista.
 • Sabbatsbergs sjukhus i Stockholms innerstad.
 • Torvalla IP i Haninge.
 • Tullportsgatan i Norrtälje.
 • Baldergatan i Norrtälje
 • Odengatan 65 i Stockholms innerstad.
 • Kommunhuset i Täby.
 • Stockholmsmässan i Älvsjö.
 • Filadelfiakyrkan vid Sankt Eriksplan i Stockholms innerstad.
 • Nacka Strandsmässan i Nacka.
 • Bredbyskolan i Rinkeby.
 • Södertälje vaccinationsenhet, Nygatan 18.

Read more

Som kulturregionråd ser jag yttrandefriheten och konstens frihet som helt grundläggende. Och med frundläggande fri- och rättigheter är det som så att de gäller även när de används till sådant som jag och många andra avskyr. Om friheten bara skulle omfatta det fina och enkla vore det inte mycket till frihet alls.

Regeringen har aviserat att de vill förbjuda förnekelse av Förintelsen. Det är lätt att förstå viljan att stoppa de lögner som sprids om en av historiens mest fruktansvärda skeenden. Men ett sådant ingrepp i yttrandefriheten riskerar att stå oss alla dyrt.

Förintelsen är en av historiens mörkaste tider och miljontals människor mördades eller fördrevs. Det är ett minne och en sorg som lever vidare i generationer. Bevisen och vittnesmålen är överväldigande. Att förneka att detta ens ägt rum är en skam.

Kampen mot varje försök att sudda ut minnet och låtsas som Förintelsen inte fanns måste föras. Men förbud är inte rätt väg. Istället måste vi fortsätta lyfta fram vittnesmålen från överlevarna, säkra en god undervisning i skolorna, satsa på forskning och genom konsten och litteraturen gestalta minnet av den fruktansvärda ondskan och så vidare.
Jag är stolt över den yttrandefrihet vi har idag, den ger visserligen utrymme för all tänkbar smörja. Men den ger framförallt möjlighet att tala fritt och öppet, föra debatten framåt och bemöta förljugna påståenden.

Att driva fram en begränsning i yttrandefriheten idag, kan lätt följas av nya krav på begränsningar imorgon. Det kan gå ganska snabbt att tysta många åsikter.

Om regeringen vill, och det borde den verkligen, ta krafttag mot antisemitismen i vårt samhälle så bör de lägga sin kraft på att få stopp på trakasserier och hot riktade mot judar i vårt land, och säkerställa ett gott stöd för judisk liv och kultur. Och fortsätta säkra och stärka resurser för skydd till synagogor och judiska församlingar som hotas. Men också satsa på forskning och kunskapsspridning om judars utsatthet idag och om Förintelsens fruktansvärda konsekvenser. Detta är insatser som alla anständiga partier borde enas om och gemensamt ta ansvar för.

Read more

I dag öppnar bokningen av vaccination för personer födda 1956 eller tidigare på regionens särskilda vaccinationscentraler. Från måndag kan 65-åringarna också boka tid på sin vårdcentral.

För varje vecka vaccinerar vi fler och fler stockholmare. Om vaccinleveranserna kan öka som utlovat kommer processen gå snabbare och snabbare. Senaste hela veckan vaccinerades 63.000 personer, men vi har kapacitet för 250.000 vaccinationer i veckan.

I takt med att fler vaccineras och kapaciteten ökar kan vi öppna för fler åldersgrupper. Nu välkomnar vi alltså även 65-69-åringarna. Det går att boka digitalt eller via telefon till sin vårdcentral men vi uppmanar alla som kan att boka digitalt så att de som behöver ringa kommer fram snabbare på telefon. Alla kommer få hem brev med information på flera språk för att vi ska nå ut till alla i regionen.

Vaccination för personer födda 1956 och tidigare från torsdag 14 april

På regionens tio vaccinationscentraler bokar man tid via 1177 eller Alltid öppet-appen med bank-id eller Freja e-id. Till sin vårdcentral kan man ringa och boka tid (från måndag för 65+).

De befintliga tio vaccinationscentralerna finns här:

 • Kulturarenan Fållan i Johanneshov. Öppnar den 16 april.
 • Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.
 • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
 • Kistamässan i Kista.
 • Sabbatsbergs sjukhus i Stockholms innerstad.
 • Torvalla IP i Haninge.
 • Tullportsgatan i Norrtälje.
 • Odengatan 65 i Stockholms innerstad.
 • Kommunhuset i Täby.
 • Stockholmsmässan i Älvsjö.

Brev till alla 65-69-åringar skickas ut i omgångar från i dag torsdag. Brevet är skrivet på svenska och engelska, men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Läs mer om vaccination för personer från 65 års ålder på Region Stockholms hemsida

Read more