december 12, 2022
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Förstärkning av vården för sexuell hälsa

Nu står det klart att landstinget tecknar ett nytt vårdvalsavtal med RFSU kring sexuell hälsa. Därmed säkras verksamheten vid Medborgarplatsen och patienterna får bra tillgång till vård både där och på andra håll i länet från andra vårdgivare. I det nya uppdraget ingår bland annat provtagning av sexuellt överförbara infektioner och psykosocialt stöd i frågor kopplade till…

Läs mer
Blandat Stockholms läns landsting

Stockholmsregionen mest innovativ i EU 2017

Tänk att jag bor i EUs mest innovation region. En av förklaringarna till att Stockholmsregionen är så framgångsrik när det gäller innovation är det goda samarbetet i länet. Varje år görs en analys, Regional Innovation Scoreboard, av forsknings- och innovationsläget i 220 europeiska regioner. Stockholm is an Innovation Leader +, and innovation performance has increased significantly over…

Läs mer
Ekonomi Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Landstingets ekonomi fortsatt stabil

Nu har landstingets bokslut för 2016 kommit och det utvisar ett kraftigt förbättrat resultat jämfört med förra året.  Ordning i ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla och förbättra vården och kollektivtrafiken. Enligt landstingets bokslutskommuniké uppgår resultatet för 2016 till 1,7 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder bättre än föregående år….

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Landstinget – en del av världen

Idag debatterar landstingsfullmäktige en motion om att göra Kobaneregionen i norra Syrien till vänlän med Stockholms län. Motionen har ett gott syfte, men det finns andra sätt att samarbeta. Från Liberalernas sida är det självklart att landstinget på olika sätt ska vara aktivt i internationella sammanhang. För forskningen är det till exempel helt nödvändigt med…

Läs mer
Liberalerna Stockholms läns landsting Val 2014

Så styr Folkpartiet och Alliansen landstinget

Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen är landstingets viktigaste och tyngsta uppgifter. Folkpartiet har efter valet flyttat fram positionerna och tar nu huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Vi behåller vår ledande ställning i kulturpolitiken och vi behåller vår starka position i trafikpolitiken. Efter valet tidigare i höst har det politiska landskapet i Sverige och Stockholm…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Stockholms läns landsting

Seminarium om förändringsarbete i vården

Intressanta inspel från forskarvärlden lade grunden för en givande diskussion om förbättringsarbete inom sjukvården på dagens styrelseseminarium. ”Förbättringsarbete i förändringstider” var temat för det seminarium som produktionsutskottet idag anordnade för styrelserna i landstingets sjukvårdsverksamheter. Två mycket namnkunniga forskare var inbjudna för att ge sin syn på utmaningen i att leda en så komplex verksamhet som…

Läs mer
Stockholms läns landsting

Miljöpris till AISAB för elbilssatsning

Ambulanspersonalen vid AISAB:s station i Vällingby kör numera elbil när de ska byta skift utanför stationen. Det belönades med landstingets hedersmiljöpris idag. Det förekommer ofta att ambulansfordonet inte står inne på stationen när personalen ska byta skift. I stället står ambulanserna ofta vid något av sjukhusen. Tidigare har medarbetarna åkt taxi eller annat fossildrivet fordon för…

Läs mer
Stockholms läns landsting

Prisbelönt arbete mot främlingsfientlighet, med baby

Organisationen Svenska med baby har fått landstingets pris för arbete mot främlingsfientlighet och rasism. Genom att skapa möten mellan föräldrar och barn från olika områden och med ursprung i olika delar av världen, bidrar organisationen Svenska med baby till att motverka segregation och bygga broar mellan människor. Samtidigt får de som kommer från andra länder…

Läs mer
Liberalerna Stockholms läns landsting

Landstinget fyller år

På lördag firar vi 150 årsjubileum i landstinget. Det blir många aktiviteter i landstingsparken, inte minst för barn. Jag och Folkpartiet kommer förstås att vara där tillsammans med många från andra politiska partier och från landstingets olika verksamheter. Du är hjärtligt välkommen! Alla partier finns i parken för att samtala med besökarna och berätta om…

Läs mer