Val 2014

Landstingshuset höst
Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen är landstingets viktigaste och tyngsta uppgifter. Folkpartiet har efter valet flyttat fram positionerna och tar nu huvudansvaret för hälso- och sjukvården. Vi behåller vår ledande ställning i kulturpolitiken och vi behåller vår starka position i trafikpolitiken.

Efter valet tidigare i höst har det politiska landskapet i Sverige och Stockholm förändrats. Det gäller också i Stockholms läns landsting: här kommer Folkpartiet och Alliansen att fortsätta styra, men i ett nytt parlamentariskt läge. Det ställer krav på hur vi organiserar arbetet och ledningen av landstinget. Det är viktigt att våra 43 000 medarbetare och de två miljoner stockholmare som vi finns till för, kan lita på att vi har en fungerande ledning.

Folkpartiet backade tyvärr ett par mandat i landstingsfullmäktige. Trots detta har vi lyckats flytta fram våra positioner inom Alliansen. Hälso- och sjukvården är landstingets allra största ansvarsområde med en skattefinansierad budget på över 50 miljarder kronor. Nu tar vi liberaler huvudansvaret för hela det området. Sjukvården var en tydlig prioritering från Folkpartiet och vår landstingsgrupp, och många ser det också som en viktig del i att stärka den socialpolitiska och socialliberala profilen.

Jag kommer att ta mig an uppdraget som hälso- och sjukvårdslandstingsråd med glädje men också med stort allvar. Vi har stora uppgifter framför oss: att förverkliga investeringarna för framtidens hälso- och sjukvård, att se till att vården har den kapacitet, kompetens och kvalitet som behövs för att ge alla invånare den trygga vård de har rätt till, i tid och på lika villkor.

Folkpartiet kommer även fortsättningsvis ha två landstingsråd. Daniel Forslund blir min kollega med ansvar för innovationer, e-hälsa och IT-frågor. Det handlar också mycket om sjukvårdens framtidsfrågor – men innovationer behövs i hela landstingets verksamhet! Och det gäller inte bara teknik och dess tillämpningar utan även nya arbetssätt, att göra saker smartare. I grunden bygger det på medarbetarnas och vårdgivarnas idéer och engagemang.

Folkpartiet har också fått ansvar genom flera andra tunga poster. Förste vice ordförande i landstingsstyrelsen, med stort ansvar för ekonomi, styrning och ledning av landstingets samtliga ansvarsområden, blir Ninos Maraha. Vi behåller ordförandeskapet i folkhälso- och psykiatriberedningen och i kulturnämnden. Folkpartiet kommer även ha de näst högsta posterna för bland annat personalfrågor och ägarstyrning. Folkpartiet behåller också den tunga posten som trafiknämndens vice ordförande. Alla dessa presidieuppdrag är förenade med arvoderingar som gör det möjligt för de förtroendevalda att avsätta mycket tid för uppdragen.

I den nya politiska organisationen i landstinget görs en del förändringar. Bland annat skapas en helt ny nämnd med ansvar för regionplanering. En ny beredning under landstingsstyrelsen med ansvar för att tunnelbaneutbyggnad inrättas, liksom en beredning under trafiknämndens för trafikplanering. I dessa instanser har Folkpartiet självklart representanter. Sammantaget bedömer jag att Folkpartiet har goda möjligheter att verka med kraft inom alla tunga landstingspolitiska fält.

Totalt har Alliansen nio landstingsråd och den rödgröna oppositionen sex. Av de nio Allians-representanterna ägnar sig fyra helt åt hälso- och sjukvård (om man räknar in innovationslandstingsrådet helt och hållet). Två ägnar sig åt kollektivtrafik och regionala utvecklingsfrågor. Tre har uppgifter som har att göra med övergripande ekonomiska frågor och ledningsfrågor: jämte finanslandstingsrådet, forskning och personalfrågor och fastigheter och investeringar. Mycket av detta berör förstås också vården – naturligt nog eftersom den omfattar den absoluta merparten av landstingets budget. Men till exempel investeringarna är också oerhört viktiga och strategiska på kollektivtrafikens område – inte minst de kommande åren, när vi gör en kraftig utbyggnaden och modernisering av Stockholms läns kollektivtrafik.

Slutligen: Att styra landstinget är fortsatt ett ansvar som huvudsakligen vilar på Alliansen, men i det nya parlamentariska läget har vi också ett ansvar för att samarbeta och söka breda överenskommelser.

Read more

Igår tapetserade fackförbundet Kommunal tidningen Metro med stora annonser om att undersköterskorna vill ha en ny regering. Det är synd att Kommunal osynliggör det positiva Folkpartiet och Alliansen gjort för regionens och landets undersköterskor under den gångna mandatperioden.

Det är i Alliansstyrda regioner och landsting som undersköterskorna tjänar mest. Men vi ger oss inte: Kompetens ska betala sig ännu bättre.

Folkpartiet har inte glömt bort undersköterskorna. Tvärtom är det Folkpartiet som framhåller det viktiga arbete som undersköterskorna gör i vården och att deras kompetens behövs vid sidan av andra yrkesgruppers. Bl.a. därför har vi, etablerat Vård- och omsorgscollege där framtidens undersköterskor får en utbildning som förbereder dem väl för arbetslivet.

Undersköterskor tjänar mest i (Alliansstyrda) Stockholms läns landsting. Näst mest i (Alliansstyrda) Region Skåne. Minst i (S-styrda) Västra Götaland. Det är också Västra Götaland som betalat den minsta löneökningen jämfört med 2012.

Medellön undersköterskor Stockholm, Skåne och Västra Götaland 2012–2013

Vi prioriterar god löneutveckling också utifrån utbildning och kompetens. Därav satsning på sjuksköterskor, och än mer specialistsjuksköterskor.Vad gäller sysselsättningsgrad har vi inte fått några signaler om att det förekommer ofrivillig deltid i landstinget-

Vid sidan av detta finns det också skäl att nämna jobbskatteavdraget, som gett varje undersköterska en extra månadslön varje år – eller 1.888 kronor i månaden, för den undersköterska som har medellönen i Stockholm. Ett välbehövligt satsning på löntagarna.

Read more

I valrörelsen gör partier och kandidater sitt bästa för att övertyga väljarna med sina budskap. Ibland går det dock snett – som för S-kandidaten som ”lånade” landstingets ambulans och logga för att spela in sin valfilm.

Var går gränserna för vad som är tillåtet i en valrörelse? Fi:s rosa glasögon på andra partiers valaffischer ses av vissa som humor, men vad skiljer det egentligen från annan skadegörelse med mustascher och näsor och ditklottrade budskap? Ett annat problem är att hålla isär rollerna. I landstinget är det t.ex. många som arbetar i vården som också är politiker och kandidater, vi har flera i Folkpartiet och det är jag glad för. Men man får inte blanda ihop sin yrkesroll med politikerrollen.

Stian Raneke är ambulanssjuksköterska och samtidigt S-kandidat till landstinget. Expressen skriver i dag om hur han fick lov av arbetsgivaren att ta en bild på sig själv framför en ambulans – helt rimligt, det är en illustration av hans profession vilket han självklart måste kunna berätta om när han kandiderar. Men Raneke valde tydligen också att, utan att fråga eller berätta, spela in en valfilm där han kör runt i landstingets ambulans. Då har man passerat gränsen.

Ambulansföretaget Aisab ber nu Raneke att ta bort sin valfilm, och det utgår jag från att han gör. Och kanske lär vi oss alla något på den här historien. Håll isär rollerna!

Read more

Valkampanjen har gått in i en mycket intenisv fas. Lite tröttsamt och mycket roligt. Jag och många andra står i valstugor, delar ut informationsmaterial, deltar i debatter och samtal och mycket annat.

Vi är många som jobbar hårt. Och vi orkar för att det känns så viktigt och meningsfullt. Och därför att vi har så roligt. Utan alla peppande medlemmar och kandidater och utan den uppmuntran som många ”vanliga människor” ger oss skulle vi krokna. Det vi är med om vart fjärde år är demokrati och det är något av det finaste som finns.

Här är ett urval bilder från  några av mina aktiviteter under de senaste kampanjdagarna. Om du vill vara med i kampanjens slutspurt och bidra till liberal valseger så hör gärna av dig till mig anna.starbrink@folkpartiet.se.

Amela de la Cruz och jag kampanjar på Tensta marknad i det sköna vädret.

Amela de la Cruz och jag kampanjar på Tensta marknad i det sköna vädret.

Jag slår ett slag för jämställdhet med Maria Arnholms glastakskrossarmaskin.

Jag slår ett slag för jämställdhet med Maria Arnholms glastakskrossarmaskin.

Affischerna ska upp! Det fixar jag och många andra kampanjarbetsmyror.

Affischerna ska upp! Det fixar jag och många andra kampanjarbetsmyror.

Debatt om förlossningsvården.

Debatt om förlossningsvården.

Kampanj på temat Feminist utan socialism med Liberala kvinnor

Kampanj på temat ”feminism utan socialism” med Liberala kvinnor

 

Read more

I mitten av augusti påbörjades bygget av ett av våra största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. Förbifarten är en två mil lång vägförbindelse som ska binda samman de norra och södra delarna av länet.

När Stockholmsregionen växer måste också infrastrukturen byggas ut. Därför har Alliansen fattat beslut om en historisk utbyggnad av Stockholms tunnelbana, utbyggd tvärbana och nya pendelbåtssatsningar. Men även övrig infrastruktur måste hänga med. Därför har vi nu påbörjat bygget av Förbifart Stockholm.

Idag måste bilar och bussar som ska åka mellan söder och norr åka genom centrala Stockholm, företrädesvis via den hårt belastade Essingeleden. Genom bygget av Förbifarten utökas kapaciteten och med en beräknad restid på 15 minuter kommer avståndet mellan norra och södra länsdelarna kortas avsevärt för t.ex. viktiga transporter och arbetsresor. Även kollektivresenärerna kommer kunna dra nytta av Förbifarten; SL planerar redan för en ny stombusslinje som ska knyta samman Täby/Arninge i norr med Tyresö i söder, via Vällingby och Skärholmen.

En ytterligare aspekt på Förbifarten är att den bidrar till att minska störningskänsligheten i Stockholms trafiksystem, vilket är en trygghet vid olyckor (något vi påmindes om 2005 när pontonkranen Lodbrok kolliderade med Essingebron). Att bygga Förbifarten beräknas kosta knappt 28 miljarder kronor, något som till 80 procent tas via biltrafiken i form av trängselskatter.

Trots att byggplanerna för Förbifarten gått långt är detta en het valfråga. Vid en eventuell rödgrön regering är utgången högst oklar.  När Förbifarten planeras vara färdigbyggd år 2025 kommer ytterligare en pusselbit i den välbehövliga utbyggnaden av Stockholms infrastruktur att vara lagd. Trafiken väntas flyta bättre och Essingeleden avlastas. Vi i Folkpartiet driver dessutom att även östra delen av länet ska få en avlastande trafikled i form av Österleden. Det måste finnas bra möjligeter att ta sig från norr till söder och från söder till norr – förbi Stockholms innerstad, inte igenom den.

Read more

Det går knappast att överskatta betydelsen av innovationer i vården. Ny teknik gör vården bättre och kan frigöra tid – både för personalen och patienterna.

Igår gjorde landstingskandidaten Jessica Ericsson och jag ett besök på Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) i Flemingsberg, som är ett samarbete mellan landstinget, Karolinska institutet och KTH. Syftet är att CTMH ska bidra till att skapa nya forsknings- och utvecklingsmiljöer, föra samman innovatörer med olika bakgrund och utveckla utbytet mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Ett konkret exempel på detta är att man lanserat s.k. clinical innovation fellowships, enligt en modell från Stanford-universitetet i USA. Dessa ”fellowships” utgörs av multidisciplinära forskarteam. Varje team består av en läkare, en industridesigner och två civilingenjörer. Teamen genomför observationer på en utvald klinik, och har ett tufft mål: Under två månader ska de identifiera 250 förbättringsbehov!

Ambitionen med CTMH är att föra vården och teknikforskningen närmare varandra. Det är en modell jag tror på. Även om medicintekniken står för en relativt liten del av den totala vårdkostnaden så spelar den en stor roll för kvaliteten på vården. Därför är det viktigt att vi fångar upp de många goda idéer som finns bland vårdens medarbetare.

I den innovationsrapport som Folkpartiet presenterade för några veckor sedan framhöll vi att innovation ska vara en del av jobbet för all vårdpersonal. Vi vill stötta vårdens innovativa eldsjälar och vi vill att Stockholm ska vara bäst på innovationsledning. Vi i Folkpartiet vill ge frågan om innovationer i vården hög prioritet!

Jag ser många fördelar med att låta den medicintekniska utvecklingen vara mer närvarande i vårdens vardag. Genom att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen mellan ingenjörer och vårdpersonal skapas förutsättningar för innovationer som är mer lättanvända och frigör tid för medarbetarna – samtidigt som de ger mervärden för patienterna, som kanske kan slippa åka till doktorn utan i stället rapportera in sina hälsodata via en mobil-app hemifrån. Den verksamhet som CTMH driver tycks helt klart vara ett steg i rätt riktning!

Read more

Spårväg city. Foto: Janne Danielsson
Blå busslinje 4 har många resenärer och bör bli först ut när Stockholms stombusslinjer konverteras till spårväg.

Folkpartiet anser att Stockholms stombusslinjer ska uppgraderas till spårvagn, och att vi ska börja med linje 4. Stombusslinje 4 är den stombusslinje i Stockholms som flest reser med. Omkring 65 000 passagerare kliver på 4:an varje dag, vilket kan jämföras med SJ, som har 100 000 resenärer per dag – i hela Sverige.

Det finns flera fördelar med spårvagn jämfört med att bibehålla busstrafiken. En modern spårvagn rymmer mer än dubbelt så många passagerare som en buss. Eftersom spårvagnen går på jämn räls är komforten i regel högre. Spårvagnen är strukturerande – en spårvagnslinje dras inte om så lätt – samtidigt som den är flexibel och kan gå i blandtrafik, på egen bana, på gågator osv. Spårvagnen har ofta bättre framkomlighet än bussar (det är inte många som felparkerar på rälsen) vilket gör att medelhastigheten blir högre än för bussen. Med tanke på att Sverige är ett land med lång vinter är det positivt att spårvagnen är bra på att ta sig fram även när snön fallit.

Planer på att konvertera linje 4 till spårväg fanns med redan i 2007 års Stockholmsöverenskommelse. Tack vare att Folkpartiet är en pådrivande kraft har landstingets trafiknämnd nu beslutat att planarbetet för att ersätta stombusslinje 4 med spårväg ska vara prioriterat. Allt fler städer inser fördelarna med moderna spårvagnslinjer. Sedan 1980 har 100 städer runtom i världen byggt nya spårvagnsnät. I Stockholm finns ett klart behov av mer kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik. Folkpartiet kommer att verka för att konverteringen av linje 4 ska påbörjas redan under kommande mandatperiod.

Read more

Bassängträning både förebygger och behandlar
Varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus är uppskattad, välanvänd och ger bra träning åt patienterna. Därför vore det dumt att stänga den.

På Sollentuna sjukhus finns en varmvattenbassäng som används av patienter som behöver träna upp sin rörlighet och styrka på ett avlastat sätt. Bassängträning används även i förebyggande syfte.

Trots att bassängen är välanvänd och välfungerande så är dess framtid dessvärre oviss. I samband med att sjukhuset byggs om för att ta emot fler patienter inom geriatriken riskerar bassägen nämligen att stängas.

Idag besökte jag varmvattenbassängen tillsammans med Sollentunas kommunalråd Anna-Lena Johansson (FP), som tagit strid för bassängen. Hon tycker det är slöseri med skattepengar att inte bevara bassängen, och jag håller med henne.

Från Folkpartiets sida anser vi att bassängen ska få vara kvar. Den är viktig för äldre och personer med t.ex. reumatism eller neurologiska sjukdomar. De ska inte behöva vänta på en ny och dyrare lösning.

Read more

Engagemang och nytänkande på Björksätra äldreboende
Mer än hälften av alla vård-och omsorgsföretag leds av kvinnor. I hela näringslivet är det bara 28 procent kvinnliga företagsledare.

Igår träffade jag Catharina Tavakolinia, vd för Kavat Vård som driver nio grupp- och äldreboenden i Stockholms län. De har alla olika inriktning för att också den som stora behov av hjälp ska få välja hur de vill bo utifrån sina personliga intressen eller det språk de talar. Vårdföretaget har fått sitt namn från Astrid Lindgrens bok om Kajsa Kavat. Kavat Vård ska vara ”en liten, modig och nytänkande aktör med en kärleksfull relation till mormor.”

Jag besökte Björksätra äldreboende i Skärholmen. Med erfarenhet från jobb i vården, engagemang, kunskap och inte minst nytänkande startade Catharina verksamheten 2009. Nu lyfts den fram av Stockholms stad som ett föredöme och i år fick man pris för bästa äldreboende.

Men får vänstern och Jonas Sjöstedt (V) bestämma efter valet den 14 september så får Catharina och de andra kvinnliga småföretagarna inom välfärden stänga ner. Det har han tydligt deklarerat. Det är inte intressant med nya idéer, utveckling och bättre kvalitet. Jonas Sjöstedt intresserar sig helt enkelt inte för de äldre och funktionshindrade som är trygga och trivs, eller alla de totalt 160 000 anställda som jobbar i välfärdsföretagen i Sverige. Individens frihet att själv bestämma över sitt liv är inte socialismens starka sida. Den solidaritet man så vackert talar om ska inte gälla människor som valt något annat än det vänsterpolitikerna bestämt. Jag är uppriktigt ledsen och orolig över att vänstern ska kapa kaos i väldigt många människors liv.

Trygghet och kontinuitet är enormt viktigt för t.ex. den som är gammal och lider av demens. Istället för att öka möjligheterna till utveckling och bra arbetsmiljö för alla anställda inom välfärden så skapar vänstern osäkerhet, stora omorganisationer och sämre möjligheter till löneutveckling. Jag har noterat att Jonas Sjöstedt aldrig talar om människorna i de privata välfärdsföretagen som annat än giriga. Jag kan försäkra vänstern att Catharina och övriga, ofta kvinnliga ledare för vård- och omsorgsföretagen drivs av viljan att göra gott och utveckla välfärden. Jag har träffat flera av dem, pratat med dem och sett hur deras verksamheter fungerar.

Länk till ”Mytkalendern”.
Länk till debattartikel: ”Välfärdsföretagen skapar mervärde – inte problem”

Prisbelönt äldreomsorg

Kavat vård har tilldelats Takeda Pharma AB:s äldreomsorgspris med motiveringen:

”Årets Äldreomsorgspris tilldelas Kavat vård för att de lyckats skapa äldreboenden där individen är i fokus. Med nischade inriktningar och nya tjänster tar de hänsyn till människors olika behov. Företagets internationella inriktning, förmåga att integrera kultur i verksamheten och företagets insatser i den offentliga debatten gör Kavat vård till vinnare av Äldreomsorgspriset 2014.”

Read more

Duktiga entreprenörer bidrar till att utveckla hälso- och sjukvården
På Mama Mias kvinno- och barnhälsomottagningar får omkring 6 000 gravida kvinnor mödravård varje år. Men framtiden är oviss, eftersom flera vänsterpartier vill stoppa de valfrihet som vårdföretagen erbjuder.

”När jag grundade Mama Mia och införde att pappan fick vara mer delaktig i mödravården, då var det en del som skakade på huvudet”, berättar Christina Wahlström. Det var i slutet av 1980-talet hon startade Mama Mia, som blivit mycket populär bland blivande föräldrar och nu finns på ett flertal platser i Stockholmsområdet, Göteborg och Malmö. Jag har fått tillfälle att besöka den relativt nyöppnade mottagningen i Solna, där man även driver en vårdcentral vägg i vägg.

Mama Mia är ett exempel på hur en entreprenör med stark drivkraft kunnat bygga upp en verksamhet som många uppskattar. Vårdvalssystemet har gett Mama Mia möjlighet att växa och utvecklas. I början av 2000-talet tog en medarbetare på Mama Mia initiativ till en mottagning med särskild kompetens för lesbiska mammor. Tack vare att dessa fick ett mycket bättre bemötande gick den tidigare onormalt höga kejsarsnittsfrekvensen ner. Idag är Mama Mias ”regnbågsverksamhet” ett populärt alternativ bland hbtq-familjer.

Tyvärr så tycker inte alla att Mama Mias verksamhet ska få finnas. Vänsterpartierna vill stoppa blivande mammors möjlighet att välja mödravård, om den drivs av ett vanligt företag. ”Välfärden är för viktig för att styras av kortsiktiga vinstintressen”, säger Miljöpartiet som motiv till att i praktiken tvinga Christina Wahlström, som efter drygt 20 år lämnat över vd-posten till sin dotter, att lägga ner Mama Mia.

Jag är imponerad av den verksamhet som Mama Mia – och många andra vårdgivare, privata som landstingsdrivna – bedriver. Vården mår bra av att det finns en mångfald av aktörer, som vågar prova nya idéer och arbetssätt. Självklart ska också den som satsar tid, kraft och pengar i att bygga upp en ny, uppskattad verksamhet kunna få en viss återbäring på sin insats. Vinstmedel behövs dessutom för att kunna investera i verksamheten – att köpa modernare utrustning, renovera lokaler, öppna nya mottagningar och så vidare. Ett företag som tvingas gå med förlust blir inte långvarigt.

Höstens val handlar om Mama Mia – och om alla de andra små och stora vårdföretag som du och jag har valt som husläkarmottagning, mödravårdscentral, ortoped eller inom något av de övriga 26 vårdvalsområdena. Vi i Folkpartiet kommer fortsätta slåss för att fler driftiga sjuksköterskor, barnmorskor och läkare ska kunna starta eget inom hälso- och sjukvården. Och för att du som patient ska ha flera alternativ att välja mellan, även i framtiden.

Read more