februari 02, 2024
Frihet måste försvaras Liberalerna Val2018

Frihet måste försvaras

Demokratin är inte en gång och för evigt given. Den måste försvaras och befästas. Men kan också användas för att begränsa eller avskaffa densamma. Det valet gör vi som lever här. För mig är svaret självklart: Frihet måste försvaras. Idag är en sorglig dag. Nazister ska demonstrera på våra gator. Kungsholmstorg överlåts åt NMR. Igår…

Läs mer
Frihet måste försvaras Val2018

Försvara demokratin mot nazister!

På lördag ska nazisterna i Nordiska Motståndsrörelsen samlas på Kungsholmstorg. Det har polisen gett tillstånd för. Man räknar med bråk och planerar för en stor polisinsats. Polisen stänger av landstingsparken och landstingshuset. Nazister ska alltså få samlas till möte på ett torg och effekten blir att demokratiskt valda politiker stängs ute från sina arbetsplatser mitt…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Val2018

Snabb hjälp vid psykisk ohälsa

Det är svårt att föreställa sig något mer skrämmande, och frustrerande, än när ens barn mår dåligt. Alltför många barn och unga drabbas av psykisk ohälsa. Orsakerna är sannolikt flera, där både skolmiljön och samhällsutvecklingen spelar in. Den omfattande psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. De barn och unga som behöver stöd, hjälp och vård…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Val2018

Trygg vård för psykiskt sjuka

Självmord är sedan alltför många år det vanligaste skälet till att unga män dör. Var tjugonde person behöver psykiatrisk vård varje år. Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukskrivning. Människorna bakom siffrorna visar med övertydlighet att den psykiska hälso- och sjukvården måste förbättras. Tidig hjälp behövs. Första linjens psykiatri måste därför bli en självklar…

Läs mer
Sjukvård & hälsa Val2018

Stockholm: Kortast köer i landet!

Vårdköerna har vuxit så det knakar runt om i landet. I Stockholm går vi i motsatt riktning. Vårdcentralernas tillgänglighet blir allt bättre. Glädjande nyheter kom nyligen när ny, kvalitetssäkrad väntetidsstatistik visar att 92% får tid hos vårdcentralen inom fem dagar. Där är Stockholm bäst i landet.  Den nationella vårdgarantin anger att man ska få tid…

Läs mer