april 04, 2024

Corona-viruset sveper fram över många länder i världen. Och som alla vet har vi också fått smittan till vårt land. I samband med sportlovet har många stockholmare varit i norra Italiens skidorter och där drabbats av viruset. De är nu hemma igen och varje dag upptäcks några fall av corona i vårt län genom testning. Dess bättre är de alla flesta lindrigt sjuka och kan vara isolerade i hemmet. Ett mindre antal behöver sjukhusvård. I andra länder ser vi en helt annan situation där smittan sprids allmänt och många blir riktigt sjuka; dödsfall förekommer också bland dem som var sköra redan innan denna smitta drabbade dem.

I Region Stockholm har arbetet inriktats mot att stoppa spridningen genom att hitta personer som har smittats utomlands, bland annat genom insatser på Arlanda och uppmaningar att testa sig om man har symtom och varit i något riskområde. Hittills har fallen koppling till framförallt norra Italien eller Iran. På en vecka har sjukvården organiserat en stor testverksamhet både med hembesök och vid Huddinge sjukhus. Detta behöver utökas ytterligare och därför öppnar en testverksamhet även vid Danderyds sjukhus. Att utöka testkapaciteten är en högt prioriterad fråga, så att människor som kan utsatts för smitta inte ska behöva vänta på provtagning.

Testning prioriteras

Genom effektiv smittspårning har man funnit några fall, resten genom testning på indikation. Vi kan vänta oss en hel del nya fall den närmaste tiden, men samtidigt har nog de flesta sportlovsfirare som smittades i Italien nu fått symtom och kan isolera sig för att inte smitta andra, och förstås få vård om de behöver det. Jag är imponerad av det fantastiska arbete som gjorts och görs kring smittspårning. Det är rena detektivarbetet och förstås mycket tidskrävande att finna personer som kan ha utsatts för smitta genom kontakter med någon konstaterat smittad

Att inte alla som känner sig allmänt oroliga får testa sig nu beror på att vården måste prioritera resurserna för att försöka förhindra att smittan sprids vidare och göra smittspårning.

1177

Den som varit på en plats där smittan är spridd, t ex Italien eller Iran och får symptom eller som träffat någon som har coronaviruset ska ringa 1177 för att komma vidare till testning. Det är väldigt många som ringer 1177 och väntetiderna kan därför vara långa, igår var genomsnittstiden man fick vänta 22 minuter, ibland kortare och ibland betydligt längre. Jobbigt förstås, och man har därför ökat bemanningen och kommer att fortsätta ta in flera som kan svara på alla samtal. Den som inte tror sig vara smittad men vill veta mer om corona kan hitta mycket information om 1177.se och folkhälsomyndihgeten.se

Beredskap framåt

Läget kan komma att förändras. Kunskapen växer för varje dag och nya bedömningar görs löpande. Hälso- och sjukvården i Stockholm har under flera veckors tid förberett sig inför att smittan skulle komma hit. Det handlar förstås om provtagning och om att ge vård, men också om att planera för hur vården ska möta en situation med eventuell allmän smittspridning och stora vårdbehov.

Regionen är i beredskapsnivån förstärkningsläge, och en särskild organisation för att leda arbetet är skapat, Regional särskild sjukvårdsledning, RSSL. De arbetar intensivt med att följa situationen och säkerställa att regionens samlade sjukvårdsresurser förbereder sig på vidare smittspridning och samverkan mellan olika vårdgivare.

Planeringen för upptrappning av vårdinsatserna pågår för fullt i RSSL. De har långtgående mandat och kan fatta beslut snabbt. I första hand vårdas patienterna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge men även andra sjukhus kan komma att involveras utifrån de behov som uppstår. Vid behov kommer dessutom annan vård som kan vänta, t ex planerade operationer, att skjutas upp för att frigöra kapacitet till de som insjuknar. Precis vilka åtgärder som vidtas och när är en fråga som RSSL kommer att avgöra utifrån de behov som uppstår.

Det finns behov av platser där sjuka människor kan isoleras för att skydda sin omgivning, t ex friska familjemedlemmar, utan att de egentligen behöver sjukhusvård. Därför pågår arbetet att skapa isoleringsboenden för personer som är smittade men inte behöver sjukhusvård.

Skyddsutrustning och förbrukningsmaterial behöver säkerställas och det är ett gemensamt bekymmer för flera regioner. Därför arbetar Region Stockholm tillsammans med Socialstyrelsen och andra myndigheter för att säkerställa att material finns där det behövs.

Jag är stolt över och samtidigt tacksam för det professionella och systematiska arbete som görs bland regionens medarbetare och många andra nu för att minska risken för allmän spridning, upptäcka nya fall och ge vård samt för att planera för ett läge som kan komma där många insjuknar. Många gör stora ansträngningar som har stor betydelse för många människors hälsa. Varmt tack för det!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821