mars 03, 2024
Stormen är här nu. Alltfler insjuknar i covid-19 och trycket på sjukvården blir allt större. Det senaste dygnet har också flera människor dött. Mina tankar går till de närstående. Det pågår ett febrilt arbete med att utöka kapaciteten i sjukhusvården för att alla med behov ska få den vård de behöver. Bland annat flerdubblar vi kapaciteten i intensivvården. Och ett nytt sjukhus med både intensivvårdplatser och ”vanliga” vårdplatser skapas i Älvsjömässan i samarbete med försvarsmakten. Hela hälso- och sjukvården, inklusive många privata vårdverksamheter sluter nu upp för att vårda och rädda liv. All vård som kan vänta får stå tillbaka och det kommer att ta lång tid att betala av den ”vårdskuld” som nu byggs upp. Men just nu är det nödvändigt att prioritera de akut sjuka. Det är därför fantastiskt att se hur alla anstränger sig och samarbetar för patienternas bästa. Regionen välkomnar alla som kan bidra till vården. På www.sll.se går det att anmäla sitt intresse. Det är viktigt att vi når hela befolkningen med information om corona. Därför görs stora informationsinsatser på många olika språk och just nu läggs särskild kraft på att nå fram till människorna i Järva, där vi ser att många smittats. Det görs genom affischer på stan, via riktade sociala medier, kontakt med civilsamhällets företrädare och på många andra sätt. I kristider när många är oroliga prövas samhället och våra värderingar. Det gäller att vi är uthålliga och tar ansvar för att samhället fungerar även i svåra tider. Jag har stort förtroende för vår gemensamma förmåga att lösa problemen vart efter vi ställs inför dem. Nu är det viktigt för mig att stå upp för de individer som drabbas eller riskerar att smittas. Hälsa är frihet och just nu hotas den för väldigt många äldre och sårbara människor. Det hotet måste vi möta tillsammans. Vi har också ett stort personligt ansvar. Nu hänger det på dig. Och på mig. Var och en av oss måste ta vårt ansvar för att undvika att smittas och att föra smittan vidare. Att tvätta händerna. Stanna hemma när vi är sjuka, men jobba på när vi är friska (hemma om det är möjligt!). Hjälp gärna till att sprida detta budskap. Och ta väl hand om er själva och varandra. Håll ut. Håll avstånd. Håll ihop.

5 råd till alla länets invånare

  1. Tvätta händernaofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård – åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112. På 1177.se kan du också göra ett självskattningstest om du funderar på om du behöver söka vård.
  4. Stanna hemmaoch undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 – om du inte behöver vård men har frågorom det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823