maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Coronavirus: uppdatering om läget

För en liten stund sedan gick Folkhälsomyndigheten ut med beskedet att de nu varnar för att risken för allmän spridning av coronavirus är mycket hög. Det finns nu några fall i Stockholmsregionen och Västra Götaland som inte kan kopplas direkt till Italien, Iran eller något annat riskområde. Det finns också två patienter med coronaviruset som får intensivvård.

Det är naturligtvis en väldigt allvarlig situation som måste tas på största allvar av statliga myndigheter, regioner, kommuner och var och en av oss. Planering pågår för att möta en situation där många kan komma att behöva vård.

Det arbetet sköts i region Stockholm av den särskilda sjukvårdsledningen som är aktiverad sedan en tid tillbaka och där bland annat smittskyddsläkaren och chefläkarna ingår. De har långtgående mandat att vidta de åtgärder som behövs för att minska smittspridningen och för att säkerställa vårdens kapacitet att möta behoven av vård. Inriktningen är bibehållen medicinsk kvalitet med hänsyn till minimerad smittspridning.

Om smittan tar fart och drabbar många i vår region kan det förstås leda till att nya prioriteringar i vården måste göras, där exempelvis elektiv (planerad) vård skjuts upp för att ge utrymme för att vårda ett stort antal som smittats av corona. I ett scenario där många behöver vård för corona så kommer resurserna riktas dit, och annat som inte är lika akut får stå tillbaka. Vad, hur och när det kommer att att bli aktuellt har vår särskilda sjukvårdsledning ansvar för att bedöma. De ska kunna fatta sina beslut snabbt och utan politiska hänsyn.

Jag vet att många vill veta exakt vad som kommer att hända, men det går inte att svara på eftersom scenarier hela tiden kan förändras och insatserna byggas på med nya åtgärder utifrån hur behovet utvecklas. I första skedet får nu patienter som behöver det vård på infektionsavdelning på akutsjukhus, men vid behov kan andra lokaler också tas i bruk för detta. Men de allra flesta kommer att kunna vara hemma eftersom de kommer att bli ganska lindrigt sjuka.

Här kan du läsa dagens uppdatering om coronaviruset i Region Stockholm

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821