september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Covid-vården säkras – planerad vård ställs in

Region Stockholm kommer att skjuta upp en stor del av den planerade vården, för att kunna förstärka covid-vården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att skjuta upp elektiv vård som kan anstå.

Läget i sjukvården är mycket allvarligt till följd av att så många människor drabbas av covid-19 och behöver sjukhusvård. Regionens sjukhus ska öka kapaciteten i intensivvården för att alltid stå redo att möta patienternas behov. Nu har vi kommit till en punkt när vi behöver ställa in planerad vård som kan vänta för att frigöra kapacitet till den nödvändiga, akuta vården.

Det handlar sammanfattningsvis om två slags elektiv (planerad) vård som föreslås skjutas upp: Den vård som kan anstå, och som bedrivs av personalgrupper där akutsjukhusen har behov av resurser. Samt den vård för icke elakartade tillstånd, där risken för komplikationer kan komma att ta akutsjukhusens resurser i anspråk.

Diagnostik och behandling av elakartade tillstånd, samt behandling av tillstånd där 0-3 månaders tidsförskjutning försämrar eller omöjliggör samma behandling som skulle givits direkt, ska fortsatt prioriteras. Privata vårdgivare kommer att låna ut personal till akutsjukhusen och hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås också besluta om ersättningen för detta.

Den akuta vården av patienter med covid-19 ställer stora krav på samverkan i hela sjukvårdssystemet. Jag är glad för det stora engagemang och vilja att bidra som visat sig från många vårdgivare både inom regionen och hos privata vårdgivare.

Beslutet att ställa in elektiv vård är rätt, men inte oproblematiskt. Det betyder att vårdskuld kommer att öka och människor får vänta länge på vård som inte är akut men ändå viktig.

Medarbetarna i vården gör enastående insatser under mycket tuffa förhållanden. Vi alla måste nu hjälpas åt att hjälpa vårdens personal att räcka till genom att ta vårt ansvar och följa råd och rekommendationer från myndigheterna. Vi måste hålla ut, hålla avstånd och hålla ihop.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823