september 09, 2023
Sjukvård & hälsa Val 2014

CTMH – en mötesplats för vårdpersonal och ingenjörer

Det går knappast att överskatta betydelsen av innovationer i vården. Ny teknik gör vården bättre och kan frigöra tid – både för personalen och patienterna.

Igår gjorde landstingskandidaten Jessica Ericsson och jag ett besök på Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) i Flemingsberg, som är ett samarbete mellan landstinget, Karolinska institutet och KTH. Syftet är att CTMH ska bidra till att skapa nya forsknings- och utvecklingsmiljöer, föra samman innovatörer med olika bakgrund och utveckla utbytet mellan näringsliv, akademi och sjukvård.

Ett konkret exempel på detta är att man lanserat s.k. clinical innovation fellowships, enligt en modell från Stanford-universitetet i USA. Dessa ”fellowships” utgörs av multidisciplinära forskarteam. Varje team består av en läkare, en industridesigner och två civilingenjörer. Teamen genomför observationer på en utvald klinik, och har ett tufft mål: Under två månader ska de identifiera 250 förbättringsbehov!

Ambitionen med CTMH är att föra vården och teknikforskningen närmare varandra. Det är en modell jag tror på. Även om medicintekniken står för en relativt liten del av den totala vårdkostnaden så spelar den en stor roll för kvaliteten på vården. Därför är det viktigt att vi fångar upp de många goda idéer som finns bland vårdens medarbetare.

I den innovationsrapport som Folkpartiet presenterade för några veckor sedan framhöll vi att innovation ska vara en del av jobbet för all vårdpersonal. Vi vill stötta vårdens innovativa eldsjälar och vi vill att Stockholm ska vara bäst på innovationsledning. Vi i Folkpartiet vill ge frågan om innovationer i vården hög prioritet!

Jag ser många fördelar med att låta den medicintekniska utvecklingen vara mer närvarande i vårdens vardag. Genom att öka den ömsesidiga förståelsen och kunskapen mellan ingenjörer och vårdpersonal skapas förutsättningar för innovationer som är mer lättanvända och frigör tid för medarbetarna – samtidigt som de ger mervärden för patienterna, som kanske kan slippa åka till doktorn utan i stället rapportera in sina hälsodata via en mobil-app hemifrån. Den verksamhet som CTMH driver tycks helt klart vara ett steg i rätt riktning!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823