september 09, 2023
Liberalerna

Dags att fimpa

Jag skriver tillsammans med Birgitta Rydberg och Hans Andersson i Norrtelje tidning att Sverige borde införa en nollvision för rökning.

Rökning är ett av våra stora folkhälsobekymmer. Dessbättre minskar rökningen i både landet och vårt eget län. Den senaste Folkhälsorapporten visar att andelen rökare bland vuxna i vårt län nu är nere på knappt 13 procent. Men ändå fortsätter rökningen att skörda offer: vart fjärde cancerfall drabbar rökare, och 6000 svenskar dör varje år på grund av rökning. Det är ofta långsiktiga effekter som nu drabbar rökare och före detta rökare – men vi har ändå kunnat hoppas att utvecklingen ska gå åt rätt håll.

Trots de goda nyheterna om minskad rökning så finns det ordentliga orosmoln vid horisonten. Mycket oroande siffror visar nämligen att rökningen åter ökar bland ungdomar, efter att ha minskat sedan 1990-talet. I den rikstäckande undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” säger nu 16 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna att de röker. Det innebär att vi snart är tillbaka på 1980-talets nivåer. I Norrtälje är dessutom siffrorna ännu högre, framför allt bland flickorna. Enligt drogvaneundersökningen var 24 procent av flickorna i årskurs nio rökare. Andelen bland pojkar var ”bara” 14 procent.

Nu är det hög tid att agera. Vi föreslår ett samlat grepp för att helt fasa ut rökningen i befolkningen. Det är en vision som kan bli verklighet. Läs gärna artikeln om hur vi kan gå till väga.

Läs också här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823