maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Dags att lagstifta om valfrihet

De vårdvalsreformer som genomförts har haft stor påverkan på servicenivån inom vården. Vem tror till exempel att vi utan valfrihetsreformerna hade haft öppna mottagningar som tar emot människor samma dag?

Valfriheten flyttar fokus från systemet till individen. Moderna människor förväntar sig att få välja själva. Därför är det dags att skriva in valfriheten i hälso- och sjukvårdslagen.

I en debattartikel som jag skrivit tillsammans med Jonas Andersson (FP), regionråd i Västra Götaland, föreslår vi att hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf ändras, och att en rätt till valfrihet införs. ”Individen ska själv ha rätt att välja vårdgivare inom ramen för ett vårdsystem som finansieras gemensamt”, är den formulering vi föreslår. Det är dags att släppa gamla tankesätt och på allvar införa individperspektivet i sjukvården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821