juni 06, 2024

Dags för Sverige att teckna hemförsäkring. Dags för Natomedlemskap.

Ukrainas folk måste få leva i frihet och ha rätten att forma sin egen framtid. Det ryska invasionen måste fördömas och kraftfulla sanktioner sättas in från omvärlden.

Även Sverige måste ta ansvar och ge Ukraina fullt stöd. Liberalerna har redan föreslagit ett kontantstöd till Ukraina på 10 miljarder, som ett snabbt och effektivt stöd. Sanktionerna bör skärpas så att Ryssland uteslutas ur bankernas internationella betalningssystem SWIFT. Jag tycker också att Sverige ska vara behjälplig med militär utrustning.

Ukrainas sak är vår.

De flyktingar som nu i all hast kastar sig från sina hem behöver en trygg fristad och Sverige ska självklart tillsammans med andra EU-länder ta emot skyddsbehövande människor.

Utvecklingen sätter också ljuset på utvecklingen i Europa i stort och på Sveriges egen säkerhet. Jag fyllde 18 år den 9 november 1989, samma dag som Berlinmuren föll. Mitt liv som ung vuxen präglades därmed starkt av den nya friheten i Europa. Resor, vänskapsband och till synes oändliga möjligheter, samt senare medlemskapet i EU har varit och är enormt viktigt för mig. Det handlar om framtid och frihet, inte minst för mina och alla andras barn.

Nu är det krig i Ukraina. Ryssland hotar flera länder, och talar även sitt obehagliga maktspråk mot Sverige: ”Om Sverige eller Finland går med i Nato så kommer Ryssland att behöva vidta åtgärder, säger ryska utrikesdepartementets talesperson Maria Zacharova.” (DN 25/2 22)

Den fria världen måste hålla ihop. Friheten måste försvaras. Min slutsats är att Sverige måste söka medlemsskap i NATO. Nato är som en hemförsäkring för medlemmarna. Man vill inte behöva använda den, men är glad att man har den när inbrottet hänt.

Att gå med i NATO är att ta ansvar för vårt lands säkerhet, men också en förpliktelse att hjälpa andra fria länder när de utsätts för hot. Nu måste vi hålla ihop.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821