maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Dags för personcentrerad vård

Åke Söderlind har inte fått en bra vård. Det kan man konstatera efter att ha läst artiklar både igår och idag om hur han bollats runt i vården utan att någon riktigt tagit ansvaret. Åke och andra som får vandra på snirkliga vägar genom en vårdapparat som bara den invigde kan navigera förstärker mitt engagemang för att att utveckla hälso- och sjukvården här i Stockholms län.

Åke Söderlind är en patient som vänt sig till vården med sina allvarliga problem. Det ledde vidare till en absurd följetong med 66 olika läkarkontakter, 30 olika mediciner och ett stort antal dagar och nätter på sjukhus – men ingen riktigt diagnos och inget gott omhändertagande. Istället blev det återkommande besök på akuten. Jag vet inte om det finns någon diagnos att ställa, det kan bara läkarna svara på. Men jag vet att detta inte får vara den vård som vi ska erbjuda äldre människor i Stockholms län.

Vad var det som gick fel? Det var nog många saker som falerade kring patienten. Men det värsta är att ingen tog honom i handen och ledde honom till en relevant vård. Ingen kände helhetsansvaret för Åke Söderlind. Det är beklämmande.

För att inte fler ska hamna i samma situation behöver flera olika förändringar komma på plats. Ett perspektivskifte behövs som riktar in sig på att skapa en personcentrerad vård. Det är vår största och viktigaste utmaning för att stärka patienter som Åker Söderlinds ställning i vården. För att uppnå detta behövs flera förändringar:

– En patientansvarig vårdkontakt som tar ansvar för patienten och ser till att han inte kastas runt i vårdsystemet. Den nya patientlagen stärker patientens ställning i detta avseende, men det behöver bli verklighet för alla patienter.

– Nya ersättningsmodeller som tar fasta på det värde som patienten behöver få uppleva. Arbetet pågår med att utveckla ersättningsmodellerna, inte minst i primärvården.

– En förändrad stuktur i vården där organisationen måste bli mer av nätverk och mindre av stuprör. Det är i precis den riktning som landstignets stora vårdutveckingsarbete Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) strävar.

– Större fokus på bemötandefrågorna i vården. Vården får aldrig reducera människor till bara patienter, eller kort i ett spel som kan skyfflas runt som svartepetter. Jag har tidigare skrivit om detta exempelvis här på bloggen.

Läs gärna DNs artikel om Åke Söderlind, DNs intervju med mig och DNs intervju med läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821