maj 05, 2024
Liberalerna

Dags för region Stockholm!

Det är dags för Stockholms län att ombilda sig till region. Stockholm behöver kraftsamla för att möta framtidens utmaningar och dra fördel av våra stora styrkor. Det behövs gemensamma ansträngningar från stat, landsting och de 26 kommunerna. Därför ska vi nu ansöka om att bilda Region Stockholm. Det beslutade landstingsfullmäktige tidigare i veckan.

Vår storstadsregion är Europas snabbast växande. Det ger fantastiska möjligheter men innebär samtidigt ett stort ansvar. Vi måste se till att stå väl rustade för att klara bostadsförsörjning, växande trängsel i trafiken, kampen för kraftigt minskad klimatpåverkan samt det ständiga arbetet för att försvara Stockholms roll som världsledande innovativ region inom både IT och Life Science. Dessutom krävs samverkan för att invånare från världens alla hörn ska kunna möta det stora behovet av arbetskraft och kompetens. Det är frågor som vi tillsammans måste lösa för att säkra både Stockholmsområdets och Sveriges välfärd.

Därför bör Stockholms län bli en formell region. Därmed skulle ansvaret för att samordna de regionala insatserna för länets utveckling samlas på en hand och en bättre, starkare och tydligare samarbetspartner för kommunerna, akademierna och näringslivet skapas.

Detta är samtidigt en helt annan fråga än den om bildandet av storregioner som den statliga indelningskommittén föreslagit där Stockholm föreslås gå samman med Gotland. Från Liberalernas sida har vi sagt nej till statligt dikterande av hur framtida storregioner ska se ut. Samtidigt är vi i Stockholm öppna för att fördjupa vårt redan goda samarbete med Gotland. Jag sitter själv i vår gemensamma samverkansnämnd och skulle gärna se att vi bygger vidare på det samarbete som redan finns.

Jag skrev för en tid sedan tillsammans med gruppledarna i landstinget för C respektive KD i Dagens samhälle om möjligheterna som en regionbildning i Stockholm skulle ge.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821