maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Dåligt bemötande i vården kan inte accepteras

Jag har träffat Gärd Johansson, patienten som i en uppmärksammad artikel berättade om sina erfarenheter från äldresjukvården. Det var ett bra möte, och vi är överens om att vården måste arbeta mer med bemötandefrågorna.

I förra veckan kunde vi läsa i DN om Gärd Johanssons tråkiga upplevelser av sin vistelse på en geriatrisk avdelning på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag bestämde mig för att bjuda in Gärd Johansson för att få veta mer om hur hon hade det, och resonera kring hur saker kan bli bättre.

Igår kom Gärd Johansson till landstingshuset. Jag bjöd på kaffe och vi pratade om det bemötande hon fått under sjukhusvistelsen. Det var ett mycket bra samtal, trots att en del av det hon hade att berätta för mig var tråkigt. En del av hennes upplevelser är så absurda att vi tillslut började skratta tillsammans åt eländet, men det är ju snarare sorgligt än lustigt. I DN-artikeln beskrevs att ingen kunde byta en trasig glödlampa, så att Gärd kunde läsa en bok. I stället ifrågasatte man att hon ville läsa. Ett sådant bemötande ska ingen behöva acceptera, och tyvärr kunde Gärd berätta fler historier av det slaget.

Så här ska inte sjukhusmat se ut. Foto: Gärd Johansson
Så här ska inte sjukhusmat se ut. Foto: Gärd Johansson

Maten är viktig när man är äldre och inlagd på sjukhus. Gärd Johansson hade tidigare vistats på två andra avdelningar, och då fått utmärkt mat med färska grönsaker varje dag. På geriatrikavdelningen fick hon mosad mat och inga färska grönsaker – trots att maten kommer från samma leverantör. Gärd Johansson menade att detta visar att det dåliga bemötande hon fick i första hand är en kulturfråga. Jag tror hon har alldeles rätt i det. Ansvaret för att arbeta med dessa frågor vilar ytterst på verksamhetens ledning, vilket också Karolinska Universitetssjukhusets chef Birgir Jakobsson konstaterar i en uppföljande DN-artikel. Gärd Johansson sa att man måste jobba med attityderna och förändra kulturen samt att sådant görs inte i en handvändning, Och hon vet vad hon talar om efter ett långt yrkesliv med organisationsförändringar som arbetsfält. Men desto viktigare då att sjukhuset tar sig an utmaningen direkt.

När Gärd Johansson och jag pratat klart kom en reporter från DN och ställde några frågor. Den artikeln är nu publicerad (ännu ej på nätet). Jag tycker det är bra att sådana här brister uppmärksammas, även om det naturligtvis är oerhört tråkigt att det inträffar i hälso- och sjukvården. Det är inte acceptabelt att människor som läggs in till sjukhus reduceras till patienter utan individuella önskemål och preferenser. Självklart ska man inte bli ifrågasatt om man väl läsa en bok, ta en dusch eller se på tv.

Jag har redan varit i kontakt med sjukhusets ledning för att få deras syn på det som Gärd Johansson berättat, och jag kommer naturligtvis att följa upp frågan i kommande samtal med sjukhusets styrelseordförande och vd. Vi måste helt enkelt sätta kultur- och bemötandefrågor på agendan. Ingen ska behöva få samma tråkiga erfarenheter som Gärd Johansson!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821