juli 07, 2024
Frihet måste försvaras Kultur Liberalerna

Demokratin behöver fria medier och public service

SD:s Björn Söder kritiserar att Willy Silberstein får beskriva sin välgrundade oro för växande antisemitism i spåren av SD:s valframgång. Söder säger på twitter att ”public service ska banne mig reformeras i grunden.” Det är allvarligt, från en lagstiftare, och särskilt från en aspirant på uppdraget som talman, rikets näst högsta funktion. Men dessbättre saknas majoritet i riksdagen för en sådan förändring.

Ur Liberalernas perspektiv är mediernas oberoende roll och kritiska granskning grunden i varje demokrati. Public service har en viktig roll i detta arbete, oberoende och kvalitet ska värnas och främjas. Liberal mediepolitik innebär att staten garanterar full frihet för medieföretag i konkurrens samtidigt som den stöttar public service och kvalitetsproduktioner. Public service ska erbjuda både det som är allvarsamt och undersökande, men även det mer lättsamma.

Liberalerna menar att politikens huvudsakliga roll i mediepolitik är värna dess frihet och autonomi.

Liberalerna var drivande i arbetet med att avskaffa den tidigare radio- och tv-avgiften. Att finansieringen nu utgår från en skatt som alla med inkomst får betala är bra, då public service är en central del av granskningen av makten – och den ska vi alla vara med och betala till.

Public service ska fortsatt ha ett brett uppdrag och sträva efter kvalitet och relevans. Vi ska inte tillmötesgå Sverigedemokraternas ambition att stärka greppet om medierna. Tvärt om! Liberalerna menar att Public service-medierna, med sitt uppdrag från det offentliga, är extra sårbara för detta. Och därför ska deras oberoende ställning tryggas i grundlagen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821