maj 05, 2024
Liberalernas logotyp
Kultur

Demokratisäkra föreningsstöden

De senaste dagarna har svensk politisk debatt handlat om demokratiska värderingar och synen på jämställdhet genom de obehagliga ställningstaganden och handlingar som bubblat ut från representanter för Miljöpartiet. Det väcker frågor om demokratisyn även i andra organisationer.

Bland annat har det framkommit att en av MPs (tidigare) företrädare inte tar kvinnor i hand och har haft besynnerligt svårt att ta avstånd från dödsstraff för bloggare i andra länder. Han är också ledare för en organisation –  Svenska muslimer för fred och rättvisa, som får föreningsstöd från staten. Deras regionala organisation i Stockholm får också bidrag från Stockholms läns landsting. Det måste nu omprövas.

Landstingets föreningsstöd ska demokratisäkras. Landstingets stöd till föreningslivet i Stockholms län ses nu över enligt budgetbeslut för 2016. Stödens utformning ska vara relevanta och främja möten, integration samt säkerställa att landstingets värden efterföljs. Demokrati och jämställdhet är viktiga värden och krav på alla som mottar stöd av landstinget. Översynen ska särskilt utreda stöd till religiösa organisationer.

– Allas lika värde är en princip där vi ska vara kompromisslösa. Demokrati och jämställdhet är redan i dag självklara krav på organisationer som mottar stöd från landstinget och det är viktigt att uppföljningen av landstingets stöd till föreningslivet är noggrann på dessa punkter. Men vi vill också se över om och hur demokrati- och jämställdhetskriterierna behöver stärkas ytterligare, säger Gunnel Orselius Dahl (L), ordförande i landstingets kulturnämnd.

– Vi kan aldrig riskera att stödja organisationer som motarbetar jämställdhet eller har kopplingar till islamistiska eller andra extrema rörelser. I översynen av föreningsstödet vill vi att landstinget särskilt tittar på stöd till religiösa organisationer och om det är något kulturnämnden överhuvudtaget ska ägna sig åt, säger Paula Ternström (L), ersättare i landstingets kulturnämnd.

En uppföljning ska nu skyndsamt göras av föreningen eftersom kritik framkommit på senare tid. Men det är också viktigt att händelsen i sin helhet ses över för att säkerställa att det vikta föreningsrngagemanget vilar på en demokratisk grund.

Beslut om översyn av alla landstingets kulturnämnds stöd togs i landstingets budget för 2016. Första steget har varit en översyn av kulturstödet. Nu stundar alltså en översyn av stödet till föreningslivet.

Läs gärna Lotta Edholms intressanta inlägg om föreningsbidrag på hennes blogg.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821