juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Den sjuka vården behöver botas

Idag presenterade Monica Renstig med flera sin nya bok Den sjuka vården 2.0. De pekar bland annat på hur lite tid läkare har till patientkontakter och hur mycket tid som slukas av annat. Det bekräftar den bild som jag har av hur sjukvården fungerar. Det är förstås mycket bekymmersamt, men samtidigt visar det att det finns stora möjligheter till förbättringar – eller effektiviseringar om man så vill.

Jag har med stort intresse snabbt satt mig in i bokens innehåll. I boken beskrivs hur svenska läkare har blivit fler under senare år. Och den bilden stämmer även med läget här i Stockholm. Bara från 2011 har antalet läkare anställda i Stockholms läns landsting ökat från 6.444 till 6.652 (2014), det vill säga med drygt 200 anställda. Till detta ska läggas alla läkare som arbetar i hälso- och sjukvården utanför landstinget, t ex inom alla våra vårdval. Men ändå upplever många patienter att de inte får den tid de behöver med läkare och många läkare lyfter fram den bristande tiden för patienterna.

En stor tidtjuv i vården är administrationen. Samtidigt som läkarna blivit fler har antalet proffs-administratörer, medicinska sekreterare blivit färre. Under samma period, 2011–2013, har de minskat i antal med 70 anställda i landstinget. Detta är en utveckling som nu måste brytas.

Det är sjukhusen och övriga vårdarbetsgivare som själva beslutar om bemanningen och kompetenssammansättningen. Men här ser jag ett stort problem som måste lösas. Varje sjukhus måste se över hur man använder kompetensen på bästa sätt och vilken mix av olika yrkesgrupper som gör att man kan få ut mesta möjliga vård för pengarna så att tid kan frigöras till sjukvårdens huvuduppdrag att bedriva vård. Det är ett uppdrag som sjukhusen fått och kommer att återrapportera under året. Vi ska låta proffsen ägna sig åt det de kan bäst. Då ska läkare få ägna sig åt vård, och de administrativa proffsen sköta den viktiga administrationen. Jag har tidigare bloggat om medicinska sekreterare här..

Utöver den administrativa belastningen som ligger på läkarna finns det mycket annat som kan göra smartare och bättre i framtiden. För det behövs det nya innovationer och det i sin tur förutsätter en öppenhet och ett tillåtande klimat för att vårdens olika yrkesgrupper ska engagera sig och bidra till verksamhetens utveckling. Det är ett intressant fält där det finns mycket att göra. Jag har tidigare uppmärksammat detta på Stockholmsbloggen.

Läs mer om den nya boken här:
Dagens Medicin, Bokus

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821