juli 07, 2024
Kultur

Design och svenska i Finland

Förra veckan gjorde jag, hela kulturnämnden och ett antal medarbetare från kulturförvaltningen en studieresa till Helsingfors för att dels titta närmare på designåret – World design Capital – och för att lära oss mer om landets kultur med fokus på framförallt det finlandssvenska.

Vi hade ett intensivt program som innehöll både besök i parlamentet och möte med svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander som bland annat berättade om intressanta kulturpolitiska reformer som genomförts i Finland.

Vi besökte Designårets samlingspunkt och paviljong och fick höra mer om hur planeringen för året ser ut. Sedan fick vi en visning på designmuseet, där mycket spännande finsk 1900-talsdform visas. Allt detta under första dagen, men mer skulle vi hinna med, nämligen en trevlig middag med Leif Jakobsson som idag är chef för Svenska kulturfonden och många av er känner säkert igen honom som SVTs tidigare programdirektör. Just nu är han delaktig i den pågående public serviceutredningen, som snart lämnar sitt betänkande. Efter detta kan ni tro vi var rätt trötta.

Nästa dag fördjupade vi oss mer i svenskan ställning och den svenska kulturen i landet. Och vi besökte det nya kapellet som verkligen är ett nytt fint inslag i stadsmiljön, öppet för alla! 

Helsingfors nya kapell.
Helsingfors nya kapell.
Kapellet från insidan. Snygga material, tycker jag.
Kapellet från insidan. Snygga material, tycker jag.

Även en designutställning – Nordic Masters– hanns med där vi fick se verk av unga formgivare på från olika designutbildningar i Norden och samtidigt fick för höra mer om några unga entreprenörer vars affärsidé handlar om att förse företag med konstutsätllningar i tex sammanträdesrum. 

Från utställningen Nordic Masters
Från utställningen Nordic Masters
Nordic Masters
Nordic Masters. Ett vackert men inte så praktiskt smycke…

Vi besökte också  sydkustens landskapsförbund som jobbar mycket med att värna och stäka ”det svenska” i finland. Även Svenska Finlands folkting tog emot oss och berättade om sitt arbete för att främja Finlandsvenskarnas intressen med fokus på vad som görs politiskt i denna angelägna fråga. Efter ett par intensiva dagar kunde vi sedan återvända till Stockholm, fullproppade med inspirerande intryck.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821