april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Digital vård ökar under coronakrisen

Samtidigt som stora delar av vården kraftsamlar för att möta behoven av vård för alla om drabbas av covid-19, framförallt i slutenvården fortsätter vården i övrigt att möte patienter med behov av vård av andra skäl. Mycket av den elektiva – planerade – vården som kan vänta utan att det drabbar patienterna hårt medicinskt får stå tillbaka nu. Men många patienter utan corona måste förstås också fortsätta ha kontakt med vården.

Själv har jag haft sjukdom i familjen, dock inte corona. Det har gjort att vi haft anledning att verkligen använda oss av de digitala möjligheterna till smittfri vårdkontakt. Det fungerade alldeles utmärkt, och för barnen är förstås detta med chattande och videomöten inte något märkligt alls, utan tvärtom ett högst naturligt sätt att möta andra andra människor.

Digitala vårdtjänster är en lösning som allt fler upptäcker när många inte vill komma till vården pågrund av den pågående smittspridningen.

Det finns exempelvis ett självskattningstest på www.1177.se där den som är sjuk och funderar på om hon eller han behöver söka vård. Långt fler än en miljon har redan gjort testet.

Chatt, digitala vårdbesök, information via webb och appar, och andra e-tjänster blir
med corona-spridningen ännu viktigare för att skydda både riskgrupper och vården.
Därför gör Region Stockholm ett antal insatser för att underlätta för patienter och
vårdgivare, både praktiskt och ekonomiskt.

Vården mobiliserar nu för fullt för att möta hotet från coronaviruset och covid-19.
Det innebär att den mesta planerade och vardagliga vården ställs in och skjuts upp –
men människor måste få rätt och snabb information, och personer med kroniska
sjukdomar måste fortsatt kunna ha kontakt med vården och få träffa läkaren. Digitala
vårdtjänster gör det möjligt.

Min kollega i regionpolitiken, Daniel Forslund (L) som ansvarar för digitaliserings- och innovationsfrågor säger i en kommentar:

– Digitaliseringen är en oerhörd styrka för vården och samhället, särskilt i tider när vi
av smittskyddsskäl behöver uppmana många äldre och andra i riskgrupper att isolera
sig från kontakt med andra. Därför gläds jag åt att vi nu kan göra det möjligt för fler
vårdgivare att omboka fysiska besök till digitala för att upprätthålla kontinuitet och
trygghet även när patienten måste vara kvar i hemmet.

Ökad kapacitet 1177

Region Stockholm undersöker flera tekniska lösningar som ska avlasta
telefonrådgivningen på 1177 Vårdguiden och andra delar av hälso- och sjukvården
från den snabbt växande efterfrågan på Corona-relaterad information och vård.
Regionerna stärker upp bemanningen i telefonrådgivningen på 1177 Vårdguiden, men
belastningen är fortsatt mycket hög. Nationellt har det SKR-ägda bolaget Inera AB
sjudubblat antalet linjer till sin växel, dit alla samtal först kommer, från 250 till
1.900.

Självskattningstest

I ett första steg har Region Stockholm lanserat ett självskattningstest för covid-19
på nätet. Självskattningstestet finns på adressen: https://corona.sll.se
Enbart under det första dygnet efter lansering hade tjänsten använts 970 000 gånger,
och hemsidan hade fått 1,2 miljoner besök. Onsdag eftermiddag hade sidan haft 1 550
000 besökare. 1 300 000 hade genomfört tester. Tre andra regioner – Skåne, Halland
och Gotland – har lagt upp egna formulär med testet och tre till – Uppsala, Kalmar
och Västerbotten – är på gång. Detta visar på det enorma behovet av information och
nya digitala trygghetstjänster.
Ökad användning av digitala vårdmöten

Digitala vårdbesök

Allt fler patienter får hjälp via chatt, video eller telefon, både hos regionens
offentliga och privat drivna vårdgivare och andra digitala vårdtjänster. Ett exempel är Ekerö vårdcentral som ökat från 4 videobesök vecka 10 till 55 st vecka
12.

Även Capio rapporterar om flerdubbling av digitala vårdkontakter de senaste
veckorna, på vårdcentralerna i Stockholmsregionen. Även andra e-tjänster
används i betydligt större utsträckning, 1-17 mars redan i början av mars användes
e-tjänsterna i snitt 4.250 gånger per dag mot 3.050 under mars 2019.
Beslut av ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden eller hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, som underlättar fler digitala vårdbesök

Digitala vårdbesök möjliggörs på fler vårdområden

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård samt Hälsa & habilitering får ersättning
för vårdkontakter på distans genom tidsbegränsade tillägg eller ändringar. Det
innebär digitala vårdbesök via telefon, chatt eller video.
”Tak” för digitala besök i vårdval lyfts.

Inga begränsningar i antal digitala besök för Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar (BUMM) för 0-12 månader, Primärvårdsrehabilitering, Specialiserad
fysioterapi, Logopedi och Långvarig smärta, Barn och ungas psykiska ohälsa (”första
linjen”) på husläkarmottagningar och BUMM.

Krav på drop-in-mottagning slopas

Ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, mottagningar för sexuell hälsa
och mansmottagningen behöver inte erbjuda drop-in-besök. De mottagningar
som kan organisera drop-in-mottagning på ett smittsäkert sätt i enlighet med Region
Stockholms generella riktlinjer.

Ersättning för vårdkontakter på distans

Följande vårdområden får tidsbegränsade tillägg eller ändringar så att vårdgivarna
kan ta emot och få ersättning för digitala besök via telefon, chatt eller video.

 • Sexuell hälsa
 • Barnmorskemottagning
 • Mansmottagning
 • Ungdomsmottagning
 • Kardiologi
 • Gastroenterologi
 • Kirurgi
 • Avancerad fotkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Internmedicin och kirurgi
 • Öron- näs- och halssjukdomar
 • Hudsjukvård
 • Urologi
 • Gynekologi
 • Allergologi
 • Neurologi
 • Ögonsjukvård
 • Ryggkirurgi
 • Ortopedi och handkirurgi
 • Höft- och knäprotesoperationer
 • Förlossning
 • Överviktscentrum
  Särskilda tillfälliga lösningar för vårdcentraler och husläkarmottagningar,
  närakuter och geriatrik
 • Husläkarmottagningar (vårdcentraler) garanteras nivån för februari månads
  rörliga ersättning för mottagningsbesök.
 • Närakuter garanteras nivån för februari månads rörliga ersättning.
 • Geriatriken (specialiserade äldresjukvården) får slopat tak för max antal
  vårdtillfällen/ersättning, och underproduktion (färre antal patienter) p.g.a. längre vårdtider ska inte leda till återkrav.

SVT har berättat mer om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821