juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Digitalisering pågår…

Förra veckan gick i digitaliseringens tecken. Tillsammans med innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) medverkade jag i och mötte spännande vårdgivare, programutvecklare, teknikinnovatörer, patientföreträdare m fl som alla, på något vis, vill vara med och bygga en modern, högteknologisk och patientcentrerad vård.

Teknik är viktigt och kan förenkla i vårdmötet, i vårdbehandlingar, men kanske mer än något annat, ta bort det onödigt krångliga och sådant som inte gynnar någon i dagens hälso- och sjukvård.

För att möta framtiden är det viktigt att vi som arbetar med hälso- och sjukvårdspolitik vågar ta stegen in i en värld som inte är självklar från början.

Jag är stolt över de stora satsningar SLL redan gör. Vi går verkligen från ord till handling när det gäller digitalisering!

Detta blev extra tydligt förra veckan.

I måndags träffades 130 vårdgivare, tjänstemän och politiker för att samtala kring utmaningarna och möjligheter med att vi i SLL nu ersätter husläkare även för digitala vårdmöten. Vi likställer de digitala mötet med det fysiska mötet. Detta är ett första steg, men digitaliseringen kommer ske på många andra områden och inom andra vårdsammanhang mycket snart.

Jag är stark förespråkare för att skapa valfrihet för patienterna, att patienterna kan välja många kontaktvägar in i vården.

Men ingen sitter inne med alla lösningarna. Detta arbete gör vi gemensamt- tillsammans med vården och med patienterna.

På torsdagen var jag på ett spännande besök i Nacka. Där diskuterade Daniel och jag, med en mycket kompetent grupp tjänstemän och kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen (L), hur landstinget tillsammans med kommunen behöver samverka ännu mer, för att skapa en modernare hemsjukvård och ge våra äldre tryggare, säkrare och bättre vård och omsorg i hemmet. Det händer enormt mycket inom teknikutvecklingen och jag tittade bl a på smarta hem för äldre, som man i Nacka snart kommer erbjuda på äldreboenden.

På eftermiddagen fick jag ta del av alla spännande resultat och lösningar från Program 4D. Projekten inom 4D syftar till att skapa ökad patientnytta genom att vård och forskning samverkar bättre. 4D omfattar våra vanligaste folksjukdomar; artriter, bröstcancer, diabetes typ 2 och hjärtsvikt.

Ja, i Stockholm län händer det mycket positivt kring digitalisering och detta är bara en början…

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821