juli 07, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Domstolsslarv hotar patientsäkerheten

Bristande rutiner hos Domstolsverket leder till att tillsynsmyndigheten IVO inte alltid informeras när läkare döms för brott. Det kan leda till att dömda läkare arbetar kvar i vården.

Kommunikationen mellan Sveriges domstolar och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fungerar inte. Det kan leda till att läkare som dömts för allvarliga brott får fortsätta jobba, rapporterar Radio Stockholm idag.

Domstolarna ska slå larm till IVO när en läkare döms för allvarliga brott, t.ex. sexualbrott, våldsbrott och narkotikabrott. IVO är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården, och när de får veta att en läkare blivit dömd kan de vidta åtgärder för att eventuellt återkalla läkarens legitimation. Men på grund av bristande rutiner hos domstolarna får inte alltid IVO den viktiga informationen, och därmed finns risk att dömda läkare arbetar kvar. Det är en uppenbar patientsäkerhetsrisk.

Det är förstås oacceptabelt när myndigheter slarvar med att kommunicera så här viktig information. Läkare har ett stort medicinskt ansvar, och om en läkare blir dömd för brott måste hens fortsatta lämplighet utredas skyndsamt. Jag förutsätter att Domstolsverket omgående skärper upp sina rutiner – alla ska kunna känna sig trygga i hälso- och sjukvården!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821