maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Egenmakt för äldre – vårdval geriatrik

Äldre som drabbas av sjukdom ska ha större egenmakt. Därför ska vi införa vårdval geriatrik. Samtidigt vill vi utveckla hemsjukvården i samverkan med kommunerna. Detta behöver vi bygga grundligt och i nära dialog med såväl profession som patientföreträdare. Ett helt paket av förstärkt äldrevård med trygghet och valfrihet kan vi förverkliga på lite sikt.

Trygg vård för de äldsta är en av välfärdens viktigaste uppdrag. Äldrevården bör därför vara sammanhållen kring patienten så att akutsjukvård, geriatrik, husläkare, vård i hemmet och hemtjänsten samarbetar för patienternas bästa.

I Stockholms har vi ett högt reformtempo för hälso- sjukvården. Vår planering är nu att vårdval geriatrik kan införas 2019 eller 2020. Då har flera andra viktiga förändringar kommit på plats, så att processen med utformning och införande av vårdval kan fungera så bra som möjligt.

För att reformen ska bli lyckosam bedömer jag att vi måste göra flera andra förändringar samtidigt. Genom vårt stora framtidsinriktade förändringsarbete FHS – Framtidens hälso- och sjukvård, ändra vården sin form. Mycket vård som förr krävde akutsjukhusens resurser kan idag erbjudas i öppenvård hos olika specialistmottagningar. Det akuta omhändertagandet tar också en få en ny form, när nya närakuter kommer på plats med start nästa år. Det påverkar förutsättningarna för geriatriken – som också i ännu högre utsträckning ska kunna ta emot patienter som kommer i ambulans, så att fler äldre slipper omvägen via akutmottagningen. Jag har tidigare berättat om en annan förändring som blir betydelsefull för de äldre patienterna, nämligen planerna på att kommunalisera hemsjukvården.

Reformer ska genomföras omsorgsfullt. Vårt tidigare mål var att genomföra vårdval geriatrik redan före valet, men vi ser nu att vi behöver mer tid för att hinna göra ett gediget arbete och en fördjupad analys av exempelvis vilka lokaler som kan vara aktuella för att vårda patienterna. Geriatriken skiljer sig från andra vårdvalsområden eftersom en stor andel handlar om patienter som läggs in på en vårdavdelning. De landstingsägda lokalerna kommer att spela en stor roll men exakt hur lokalfrågorna ska lösas återstår att se. Vi vill också föra en dialog med såväl branschen som patient- och pensionärsorganisationer som behöver vara involverade i arbetet med att utveckla äldrevården.

Detta innebär att frågan om vårdval kan bli en stridsfrågan i valrörelsen. Det står klart att i alla fall delar av oppositionen säger tvärt nej till vårdval för de äldsta. Det är en strid jag gärna tar, tillsammans med kollegorna i Alliansen. Vi ska inte omyndigförklara äldre människor. De ska ha mer egenmakt och rätt att välja vård.

Jag och allianskollegorna skrev i SvD om vårdval geriatrik.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821