december 12, 2022

Vad driver mig som politiker? Ska jag nämna en enda fråga, ett ord, så är det hälsa. I det ryms mycket. Hälsa handlar om frihet – för den som inte har hälsan begränsas friheten. Hälsa handlar om jämlikhet – vi vet i dag att hälsan är ojämlik och att ohälsa slår mycket olika hårt utifrån social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Under detta corona-år har det blivit så tydligt vad hälsa verkligen betyder – för dem som drabbas av covid-19 och deras anhöriga. Din hälsa påverkar din risk att smittas, och o om du smittas, hur allvarligt sjuk du riskerar att bli.

Hälsa har ibland förknippats med vet-bäst-attityd och moraliska pekpinnar. Det är inte en modern liberal hälsopolitik. Nej, hälsa för frihet handlar om att rusta människor med kunskap och förutsättningar att ta hand om sig och sin hälsa. Det räcker inte med bara det ena – utan kunskap kan man ha hur goda förutsättningar, ekonomiskt och socialt, som helst. Och även för den som vet, som varje dag märker in på bara skinnet, och som verkligen vill leva på ett mer hälsosamt sätt, kan det vara oändligt svårt om inte förutsättningarna finns, t ex ekonomiskt och socialt.

En bra skola är t ex en av de viktigaste faktorerna för en bättre och mer jämlik folkhälsa. Goda levnadsvanor från småbarnsåren är bra för både de uppväxande barnen, och deras familjer. Tidiga förebyggande insatser från hälso- och sjukvården är självklart en viktig del – egen husläkare t ex! I regionen kan vi också bidra med bra kollektivtrafik och möjlighet kombinera exempelvis cykel och kollektivtrafik. Miljön omkring oss, luften vi andas och vattnet vi dricker, är av central betydelse. Så, också många fler aktörer har en roll att spela.

Livsmedelsindustri, handel, fastighetsägare och kommunala trafik- och samhällsplanerare…
Nu under december har jag tänkt presentera en daglig adventskalender om just hälsa, som jag ser det. Jag vill lyfta viktiga frågor, viktiga landvinningar, liberala segrar, återstående utmaningar och kanske personer som betytt mycket för arbetet för en god hälsa, för alla.

Följ min adventskaelnder om hälsa på min Facebook-sida, https://www.facebook.com/starbrinkliberal

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823