september 09, 2021
Arbetsliv

En bra löneutveckling för Stockholms sjuksköterskor

Den lönesatsning jag drivit igenom är ett första steg för att lyfta sjuksköterskornas löner. Mitt mål är att vården ska vara en arbetsplats där man kan göra karriär och ha en god löneutveckling.

Sjuksköterskor är verkligen värda bättre betalt. Det handlar om en rimlig lön för ett viktigt och ansvarsfullt arbete, och det är också en jämställdhetsfråga. Offentliganställda kvinnor med högskoleutbildning behöver ett lönelyft! Därför har jag, sedan jag fick det politiska ansvaret, arbetat för att vi ska kunna höja sjuksköterskors löner. Men jag vill inte göra någon kortsiktig, enkel lösning – vi behöver förändra lönesättningen i grunden. Det handlar om få till stånd en god löneutveckling. DN skriver idag om lönerna i sjukvården (ej på nätet). Av rubriken kan man få bilden att många sjuksköterskor blir helt utan löneökning i år. Det stämmer inte. Alla omfattas naturligtvis av den årliga löneöversynen. Men däremot omfattas inte alla av den extra satsning som görs på specialistsjuksköterskor eftersom den fördelas med individuell lönesättning.

Det är orimligt att erfarenhet, ansvar och utbildning betalar sig så dåligt för sjuksköterskor och framför allt specialistsjuksköterskor. Därför måste vi få en verkligt individuell lönesättning. I grunden är det ett ansvar för de direkta arbetsgivarna, dvs. respektive sjukhus och vårdgivare, men inom landstinget har jag tagit initiativ till en lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Inriktningen för denna extra lönesatsning har tagits fram i dialog med akutsjukhusen, och satsningen görs utifrån bristyrken, erfarenhet och ansvar, för medarbetare som utvecklar sin kompetens och verksamheten.

Individuell lönesättning innebär att alla inte får samma lön, utan att kompetenta medarbetare som särskilt bidrar till verksamhetens utveckling får mer betalt. Alla sjuksköterskor omfattas dock naturligtvis av de ordinarie lönerevisionerna. De 118 miljonerna som jag lyckades få med de andra Allianspartierna på vill jag och Folkpartiet dubbla kommande mandatperiod. Jag vill skicka signalen till alla om arbetar i Stockholms läns landsting att som anställd har man goda möjligheter att påverka sin egen lön och göra karriär.

Sjuksköterskor ska självklart också ha en bra ingångslön. Stockholm har länge legat högst både vad gäller sjuksköterskelöner och det är en position som jag tycker är rimlig för huvudstadsregionen. Eftersom vården i Stockholm växer kraftigt, har vi anställt många nyutexaminerade de senaste åren vilket han ha påverkat snitt- och medianlöner. I Vårdförbundets senaste statistik, från november 2012, ligger Stockholms läns landsting på 29 088 kr/mån i snitt, och rikssnittet är 27 839 kr/mån.

Mitt huvudmål står fast: Sjuksköterskor ska ha bättre betalt, och kunna göra karriär med en god löneutveckling.

Uppdatering: Nu finns DN-artikeln på nätet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729