juni 06, 2024
Anna Starbrink
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

En budget för medarbetarna i vården

På landstingsfullmäktiges andra dag stod personalfrågor och ägarstyrning på agendan. Jag är ordförande i Produktionsutskottet, som har ansvar för dessa frågor, och i mitt inledningsanförande sade jag följande.

Ordförande, fullmäktige,

Stockholmarna ska ha till tillgång till vård i världsklass. Så är det ju också inom många områden. Cancervården står sig generellt mycket väl, liksom internetpsykiatrin, nya behandlingsmetoder för strokepatienter, neonatalvård, transplantationer och mycket annat.

Men vi kan aldrig slå oss till ro. Hälso- och sjukvården ska vara i ständig utveckling. Vi måste vara tydliga i vår ägarstyrning för att alla delar av vår organisation ska sträva mot samma mål. Det handlar om både om en hög tillgänglighet och en god vårdkvaliet för patienterna. Men också om en ekonomi i balans.

Idag vill jag sätta fokus på kompetensförsörjningen. För att vi ska fortsätta utveckla vården och kunna erbjuda den bästa sjukvården i framtiden är kompetensen a och o. Det finns stora utmaningar att ta sig an. Rekryteringsbehovet kommer att växa, allt för få har haft möjlighet att utbilda sig till sjuksköterskor, trots stort söktryck till utbildningarna, möjligheterna att göra karriär och få en god löneutveckling är alltför svaga i de kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor. Arbetsmiljön kan bli bättre på sina håll.

Som sagt: det finns stora utmaningar. Ibland läggs stor uppmärksamhet på dessa utmaningar. Och ibland övergår det till svartmålning. Men det finns också fantastiska möjligheter. Cirka 43 000 medarbetare i landstinget är en fantastisk resurs. Med den samlade kompetensen kan mycket värdefullt åstadkommas. Att vi dessutom lyckas attrahera en stor grupp medarbetare med invandrarbakgrund är ett styrkebevis som förstärker landstingets kompetens.

Hur är landstinget som arbetsgivare? Drygt 30 000 medarbetare har sagt sitt. Medarbetareindex har under flera år stigit och har nu stabiliserat sig på 75, vilket anses vara ett mycket gott betyg inte bara bland landsting, utan också jämfört med andra branscher. Dessa undersökningar gör också att våra olika verksamheter får kunskap om sina styrkor och får upp ögonen för svagheterna så att förbättringsarbetet kan träffa rätt.

Utmaningarna, som jag inledde med, möter vi med kraftfulla åtgärder: För att vara en attraktiv arbetsgivare gör vi en rad personalsatsningar nästa år. Bland annat gör vi ett första stort häv i ett sjuksköterskelyft. I det ingår både 22 miljoner till utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor, och en lönesatsning 90 miljoner under två år riktad främst mot specialistsjuksköterskor på akutsjukhusen.

Vi gör också en jättesatsning på arbetsmiljön (utöver de stora investeringar i vårdlokaler som också planeras) För att långsiktigt säkra tillgången på specialistsjuksköterskor måste det blir mer attraktivt att vidareutbilda sig, vilket är ett område som vi ska utveckla framöver. Och jag ser framför mig att vi bör gå i riktning mot en ordning som liknar ST-läkarnas, där sjuksköterskor får möjlighet till specialisering inom ramen för sin anställning. Låt mig också lyfta fram betydelsen av att vi tillvaratar kompetensen även hos den som har någon funktionsnedsättning. 5 miljoner kronor satsas på att underlätta denna rekrytering.

Ordförande, fullmäktigeledamöter,

Jag är stolt över att kunna presentera en budget där vi gör satsningar på medarbetarna i vården. Vi gör en kraftig utökning av satsningen på AT- och ST-läkare, med mellan 80 och 90 nya tjänster. Vi genomför ett sjuksköterskelyft där vi skapar många nya utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Vi som arbetsgivare tar ansvar för deras långsiktiga löneutveckling. Och vi fortsätter samarbetet med kommunerna om Vårdcollege där framtidens undersköterskor utbildas. Medarbetarna är den viktigaste tillgången vi har i vården, och det visar vi tydligt i den här budgeten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821