maj 05, 2024

Kulturpolitik har präglat eftermiddagen och kvällen. Efter lunch (som jag ärligt talat inte hann med att äta) var jag på ett intressant möte med studieförbunden i Stockholm. Det inleddes med ett antal berättelser från olika studieförbunds verksamheter och vad den kan betyda för de människor som involveras. Det var intressant och rätt gripande att se vad unga dansare från Tensta fått uppleva eller vilken glädje en kvinna med afasi haft av sina veckovisa möten med nya vänner.

Därefter deltog jag själv i ett panelsamtal där också kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) och riksdagsledamoten Berit Högman (S) medverkade. Frågan vilka studieförbundens styrkor är var lätt att svara på, det finns så många. Jag nämnde förankringen i det demokratiska och civila samhället med folkrörelserna, bredden i verksamheterna och den stora kunskap som finns samlad och kan spridas till så många med folkbildningstanken som grund.

Svagheterna var lite svårare. Men jag nämnde utmaningen i att fortsätta vara en aktiv och viktig part även i en framtid när människors engagemang kanske kanaliseras på andra sätt än genom föreningslivet. Jag lyfta också fram min önskan att fler idéburna ideella organisationer ska finnas med i välfärdssektorn (jag tänker på uppdragsutbildningar och mycket annat) som går utanför folkbildningsuppdraget men där den grund som folkbildningen står på kan ge ett mervärde även i dessa sammanhang.

Vi kom också in på en diskussion om den eknomiska utvecklingen av stödet till studieförbunden. Jag tycker det vore bra om vi kunde komplettera den kvantitativa grund som bidrag fördelas på kan utvecklas till att också belysa kvaliteten och innehållet i verksamheten.

Därefter var det dags för en rundvandring, tillsammans med kulturnämnden, i Palatset. Den nya samlingspunkten förbarn och unga med kulturintresse. Om en dryg vecka slås portarna upp och då tror jag det blir fullt hus med unga människor som både vill skapa kultur och uppleva det som andra skapat. Jag längtar efter att ta med min sexåring dit.

Slutligen sammanträdde kulturnämnden. Bland annat fastställde vi budgeten för 2012. Den längsta diskussionen för kvällen handlade om regelverket för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer där vi tog ställning till ett förslag om förändringar av regelerna så att de bidragsberättigade medlemmarna till 60 procent ska vara i åldern 6–25 år. Oppositionen föreslog återremiss av ärendet. De gillar inte förändringen och inte heller processen. Dock gick förslaget igenom och det tycker jag är bra. Vi behöver klargöra vilka regler som ska gälla nu så att föreningarna får besked i rimlig tid inför nästa verksamhetsår. De flesta föreningarna som får bidrag från landstinget idag påverkas inte i praktiken av förändringen. Ett par lever inte upp till den förstärkta inriktningen mot barn och unga.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821