maj 05, 2024
Frukostseminarium 2014-12-12
Sjukvård & hälsa

En innovatiov start på dagen

Med genomtänkta IT-lösningar kan vården bli bättre och patienterna mer delaktiga. Därför är det viktigt att främja innovationer och nytänkande i vården, vilket nu är ett tydligt fokus för landstinget.

I morse anordnade Stockholm IT Region ett förmiddagsseminasium på temat IT och innovation i vården. Jag fick tillfälle att berätta om några av de stora investeringar som vi gör i hälso- och sjukvården i Stockholms län. Den finns naturligtvis utmaningar förknippade med detta, inte minst vad gäller kompetensförsörjningen, men undercdagens seminarium fokuserade vi på möjligheterna.

Från landstingets sida har vi nu tagit ett steg för att ytterligare tydliggöra behovet – och förväntningarna – av ett kontinuerligt innovations- och förbättringsarbete inom vården. De nya sjukhusen ska inte bara erbjuda moderna vårdmiljöer utan också använda modern teknik på ett helt annat sätt än idag.

Min kollega Daniel Forslund, som är nytillträtt innovationslandstingsråd, deltog också på seminariet, och han berättade om några av de tankar vi har för att stärka innovationskraften i vården. Till exempel vill vi utveckla ersättningssystemen för att främja nytänkande och nya arbetsmetoder, vi vill använda s.k. innovationsupphandlingar i ökad omfattning och vi vill stärka samverkan med entreprenörer, företag och forskare ska stärkas.

Seminariet gav också tillfälle att lyssna till ett antal företrädare för företag som arbetar med IT i vården. Vi fick bland annat se idéer om krocksensorer i cykelhjälmar, som ger ambulansen information om hur allvarlig olyckan varit, och nyutvecklade IT-verktyg som ger läkare information om hur kollegor från hela världen bedömt och behandlat en viss typ av sjukdom.

I landstingets budget för 2015 har Folkpartiet och Alliansen slagit fast att Stockholms läns landsting ska präglas av en kreativ och innovationsfrämjande kultur, där nytänkande belönas och innovation och ständigt förbättringsarbete ses som en del av kärnuppdraget. Nu gäller det att göra verklighet av den visionen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821