september 09, 2023
Liberalerna

En liberal budget för möjligheternas land

Idag har Liberalerna i riksdagen presenterat sin budgetmotion. Inriktningen är tydlig. Det gäller att sträckan människors möjlighet till utbildning, jobb och utveckling. Det är också viktigt att rusta Sverige som det möjligheternas land det ska vara för alla.

Egentligen är förutsättningarna goda. Sverige är mitt i en högkonjunktur, men istället för att använda tillfället till att stärka svensk ekonomi för framtiden vill regeringen driva igenom en illa underbyggd budget med fokus på bidragsökningar som försämrar landets ekonomi. Det är fel väg att gå om man vill säkra en bra utveckling och en hållbar ekonomisk hushållning.

Det krävs istället en politik för att stärka både människors och landets utveckling. Utbildning är vägen framåt och en arbetsmarknads som ger fler möjlighet till jobb och egen försörjning måste prioriteras högt. Dessa perspektiv är helt avgörande för att vi ska klara integrationen.

Här har ni kortversionen av Liberalernas budgetmotion:

SKOLAN FÖRST – L SATSAR 43 MILJARDER
En framgångsrik skola är centralt för Sveriges framtid. Med sjunkande kunskapsresultat och många nyanlända krävs stora satsningar på skolan. Höjda lärarlöner och fortbildning av lärarna. Liberalerna föreslår förlängd skolplikt och halverat sommarlov för nyanlända för att möta integrationsutmaningen. Fler undervisningstimmar i grundskolan och fler matematiktimmar i högstadiet. En kommission för ordning och reda bör inrättas.

FLER ENKLA JOBB – FÖR INTEGRATIONENS SKULL 
Vi säger nej till regeringens påhittade jobb, och satsar i stället på riktiga jobb. Sverige behöver lägre trösklar in på arbetsmarknaden då våra höga ingångslöner leder till att unga och nyanlända inte får sitt första jobb. Liberalerna har föreslagit startjobb – en ny och enkel anställningsform för nyanlända och ungdomar med en lön på mellan 14 000 kronor och 16 000 kronor i månaden. Liberalerna står upp för det strävsamma Sverige och vill sänka marginalskatterna och göra det mer lönsamt att arbeta och ta ansvar.

TRYGGHET I HELA LANDET – 2500 FLER POLISER 
Att säkerställa människors trygghet är en av statens huvuduppgifter. Man ska kunna lita på att polisen finns där när den behövs och polisen måste ges förutsättningar att utföra sitt arbete. Vi föreslår 2 500 fler poliser, 5 000 beredskapspoliser, fler civilanställda, en satsning på polislöner och 500 miljoner för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

VÄLFÄRDSMILJARDER SKA GÅ TILL VÄLFÄRDEN 
Regeringens välfärdsmiljarder är ospecificerade och riskerar därför att till stor del täcka underskott i misskötta kommuner i stället för att nå människor i vardagen. Vi öronmärker våra satsningar för att pengarna ska komma välfärden till del. Det handlar om en LSS-miljard för att värna dem som behöver samhällets stöd allra mest. Liberalerna föreslår även en ny kömiljard, satsningar på fler vårdbiträden och specialistsjuksköterskor samt kraftigt höjt bostadstillägg för pensionärer. Dessutom går vi inte med på regeringens besparingar på insatser för människor som bär på hiv.

SVERIGE ÄR VÄRT ATT FÖRSVARA
Ryssland agerar mer aggressivt och nyckfullt. Svenskt försvar behöver förstärkas. Vi föreslår fler Jas-plan, återinförd värnplikt, stärkt försvarsförmåga på Gotland och Natomedlemskap. Anslagen till försvaret måste kraftfullt höjas jämfört med den otillräckliga nivån i försvarsöverenskommelsen. Liberalerna vill att försvarsanslagen ökar med 13,6 miljarder fram till 2020 jämfört mot regeringen.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823