april 04, 2024
Liberalerna

En ny regering tar form

En ny regering kommer att bildas av M, KD och L med Ulf Kristersson som statsminister. Och med stöd av SD, som dock inte ingår i regeringen. Nu på förmiddagen har de fyra partiledarna för regeringsunderlaget presenterat sin överenskommelse om politisk inriktning och konkret sakpolitik.

Liberalerna får stort genomslag för vår politik. Inte minst gäller det skolpolitiken med fokus på kunskap och studiero. Det blir också en ny friskolelag, precis som Liberalerna föreslagit.

LSS ska stärkas. Människor med funktionsnedsättning måste få känna tryggheten med den personliga assistansen. Därför är målsättningen att vi ska införa ett statligt helhetsansvar för LSS. Det är mycket viktigt för att skapa långsiktiga förutsättningar för människor. Det är en en socialliberal kärnfråga – och viktig för många människor med funktionsnedsättning.

Hushållens ekonomi, landets finanser och tillväxten finns det också mycket bra politik för. Liksom energipolitiken med kärnkraft och där vindkraft har en viktig plats i energimixen.

Aborträtten ska grundlagsskyddas, vilket känns riktigt bra. Jag motionerade till Liberalernas landsmöte om detta förra året och det blev partiets politik, sedan dess har fler partier anslutit sig till förslaget och redan nu ska vi alltså genomföra förslaget.

Asylrätten ska alltjämt gälla. Och rättssäkerheten i asylprocessen ska stärkas. Hbtqi-personer ska ha ökade möjlighet att söka asyl. Omvändelseterapi för hbtqi-personer ska förbjudas. Rättssäkerheten i asylprocessen ska stärkas bland annat i bedömningen av konvertiter och HBTQ-personer asylskäl.

Public servicemediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. Public service-verksamheten utvecklas, som en del av den demokratiska infrastrukturen.

Kulturens frihet och oberoende ska värnas. Principen om armslängds avstånd ska upprätthållas och en översyn av stödet till enskilda kulturutövare görs i syfte att möjliggöra fler långa arbetsstipendier utöver de som finns i dag.

Gängbrottsligheten måste bekämpas, men det räcker inte med strängare straff. Det måste också göras ett socialt, förebyggande arbete. Vi har fått med stora reformer för att stärka arbetet för att förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Det betyder en nödvändig uppgradering av socialtjänsten med kraftigt förbättrade verktyg att göra tidiga insatser för barn och unga.

Det finns också mycket annat som är riktigt bra liberal politik. Men det finns också delar som jag tycker är riktigt dåliga. Bland annat ska rätten till offentligt finansierad tolk begränsas. Det betyder inte att Liberalerna accepterar att rätten till tolk i vården eller i domstolarna ska dras ner. Tvärt om.

En utredning om tiggeriförbud finns också med, och det är en dålig idé. Människor måste ha rätt att be om hjälp. Liberalerna accepterar att en utredning görs, men vår hållning är att ett sådant inte ska införs. 

Biståndet kommer att minska från 1% av BNI till 0,89 och sedan till 0,85%. Det är inte bra. Men samtidigt kommer det att ha en inriktning som jag tycker är bra där demokrati och kvinnors och flickors hälsa och rättigheter blir viktiga delar, vilket gör att jag ändå tycker det är en acceptabel åtgärd.

Politik innehåller stort mått av förhandlingar och kompromisser för att kunna nå en helhet. I överenskommelsen finns övervägande sådant som är riktigt bra, mycket som är rimliga kompromisser och en del som är riktigt dåligt. Sammantaget tycker jag att det finns tillräckligt många bra reformer som kan väga upp det som inte är liberal politik.

Jag vet också att en del av förslagen har det varit svårt att enas om mellan partierna, och Liberalerna har lyckats mjuka upp och justera i mer smaklig riktning. På vissa områden är jag missnöjd, vilket jag klargjort i riksdagsgruppen. Jag har haft möjlighet att föra fram mina åsikter och påverkat slutresultatet. Det har också funnits förslag uppe på bordet som var helt otänkbara för oss och som nu inte heller finns med i överenskommelsen. Men detta sparar jag till mina memoarerna.

När det är dags för votering i riksdagen röstar vi som parti gemensamt i avgörande frågor som regeringsbildning och budget. Vi är alltså eniga i den liberala riksdagsgruppen om att vi alla röstar på Ulf Kristersson till statsminister.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823