oktober 10, 2021

Att kunna resa smidigt och tryggt med en pålitlig kollektivtrafik är nödvändigt för oss i storstaden. När vår region växer behövs mer tunnelbana och spårvagnar, liksom mer frihet för den som behöver färdtjänst. Invånarna i hela länet måste kunna resa smidigt med kollektivtrafik för att vardagslivet ska fungera utan att miljön belastas.

Bygg ut tunnelbanan.

Tågvagn illustrationEn väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är nödvändigt om vardagen ska fungera för stockholmarna. Om kring 70 procent av resorna till regionens centrum sker med kollektivtrafik. Det är en bra siffra om man jämför med andra svenska städer, men jag tycker vill se mer kollektivtrafik och attraktiva resemiljöer, så att ännu fler stockholmare väljer att låta bilen stå och i stället åker tunnelbana, pendeltåg, spårvagn, pendelbåt eller buss.

Tunnelbanan är stommen i kollektivtrafiken. Den har inte byggts ut ordentligt sedan 1970-talet, och nu är det hög tid. Vi har bestämt att blå linjen ska förlängas till Nacka, vilket är en bra början. Men jag vill också se en förlängning av röd linje till Täby. Det skulle komplettera Roslagsbanan på ett bra sätt och förstärka kollektivtrafiken i en del av länet där väldigt många idag väljer att åka bil.

Friare färdtjänst.

De som inte har möjlighet att åka med den ordinarie kollektivtrafiken ska självklart ha tillgång till en bra färdtjänst. När jag var ordförande i Färdtjänstnämnden drev jag igenom rullstolstaxi-reformen, som ökat friheten för många rullstolsburna resenärer samt ökade resetilldelningen kraftigt. Folkpartiet i landstinget driver på för ytterligare ökad resetilldelning för färdtjänståkarna och mitt mål är en fri resetilldelning.

Bygg ut spårväg – på tvären.

Stockholm behöver fler tvärförbindelser – mellan tunnelbanans och pendeltågens linjer ut i länet. Ny spårtrafik skapar nya samband och möjligheter till bostäder och arbetsplatser. Spårvagnar har större kapacitet än bussar och uppskattas av många resenärer.

Det är viktigt att tvärbane- och spårvägsutbyggnaden fortsätter. Spårväg syd mellan Flemingsberg och Kungens kurva är prioriterat. I innerstaden bör busslinje 4 göras om till spårväg för att erbjuda de 60 000 dagliga resenärerna en snabbare resa med mindre trängsel.

Tvärbanorna är vårt mest populära trafikslag. Jag vill se vill fortsätta bygga ut tvärbanorna, i norr och söder. Spårväg syd ska byggas – som spårväg, och inte som en halvmesyr med snabbussar. och vi vill bygga spårväg på de mest trafikerade busslinjerna i centrala Stockholm – med början med Stockholms egen ringlinje, 4:an.

Kollektivtrafik på vatten.

Stockholm är en vattenstad. Självklart ska man också kunna åka smidigt över vattnet i och till centrala stan. Många stadsdelar och förorter kunde få snabbare förbindelser över vattnet – inte minst i trängsel och högtrafik. Låt Slussens ombyggnad bli ett genombrott för snabba pendelbåtar.

Läs mer om folkpartiets trafikpolitik.

Värna sjötrafiken i Skärgården.

Mina blogginlägg om trafik