juli 07, 2024
NKS, Nya Karolinska Solna. Bild: White Tengbom Team

När framtidens sjukvård ska formas borde en av de viktigaste utgångspunkterna vara att varje patient som läggs in på sjukhus ska få ett eget patientrum. Det är förstås delvis en fråga om kvalitet och komfort för den enskilde patienten – men det är långtifrån fråga om ”lyx”. Den enskildes integritet blir ett allt mer självklart värde och patientens välmående är viktigt för ett framgångsrikt vårdresultat.

Folkpartiet i Sveriges landsting och regioner kommer arbeta för att skapa förutsättningar för eget patientrum. Det är också ett förslag som förs fram i Folkpartiets sjukvårdsgrupp. Idag skriver jag, tillsammans med flera FP-kollegor, om varför detta är en bra ambition.

Patientrum på Nya Karolinska sjukhuset.

Eget patientrum minskar dessutom risken för vårdrelaterade infektioner, som drabbar närmare var tionde patient på svenska sjukhus. Varje sådan infektion bedöms medföra i genomsnitt fyra extra vårddygn. Enkelrum är alltså en förbättring som minskar lidandet för patienterna och som är positiv för landstingens ekonomi.

Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821