september 09, 2021
När vården blir mer uppkopplad blir patienterna starkare. Det är en tydlig slutsats från det seminarium som jag ledde under Liberala riksmötet i helg.

För Folkpartiet är det självklart att bejaka de möjligheter som modern teknik erbjuder. Att patienter får tillgång till sina journaler och även kan bidra med egen information, det gör vården bättre och patienterna tryggare.

Rubriken för seminariet var “Individen i vården”, och en av paneldeltagarna har gedigna erfarenheter av att vara just en individ i vården. Angelica Frithiof har använt sina erfarenheter som patient till att föreläsa och inspirera kring etik och bemötande i vården. Personcentrering, som det ofta talas om, är ett etiskt förhållningssätt, menade Angelica Frithiof. Att fråga människor vad de behöver är bra, men ibland räcker det inte. Ibland krävs mer stöd för att människor ska kunna uttrycka sina behov.

För oss som värnar valfriheten i vården är bemötandefrågor centrala. “Det är i bemötandet som valfriheten blir möjlig”, sade Niklas Källberg, ek.dr., som arbetar med ledarskapsfrågor inom hälso- och sjukvården. Han lyfte också fram de förändringar som den nya patientlagen medför i form av större patientrörlighet och ökad tillgång till journalinformation. Det kommer ställa krav på nytänkande i vården, och Niklas Källberg underströk hur viktigt det är att professionen är med och och leder förändringen.

Malin Frenning, vd för Telia Sverige, berättade att Telia bestämt sig för att fokusera på vad dagens välutbyggda bredbandsnät innebär för möjligheter för vården. Hon talade om Telia Healthcare, som tillsammans med Region Västerbotten driver ett projekt med sensorer i hemmet som skapar större trygghet och ökad livskvalitet för äldre. IT-lösningarna gör det möjligt för vårdgivarna att till exempel mäta EKG hemma i stället för att behöva åka in till vårdcentralen. Hemtjänsten kan även ha kontroll på om någon glömt strykjärnet eller vattenkranen på eller om någon ramlat på golvet.

Likartade lösningar finns för andra patientgrupper – till exempel mag- och tarmsjuka kroniker, som numera kan lämna sina prover via sin mobiltelefon. Mätvärdena skickas direkt till läkaren, och till ett centralt register. Patienterna slipper åka fram och tillbaka till doktorn, och för vårdpersonalen frigörs tid som kan användas till andra patientkontakter. De möjligheter som finns i digitaliseringen är så omfattande att Malin Frenning väljer att beskriva det som ett helt nytt ekosystem för vården!

Jag har fått förtroendet att leda Folkpartiets Välfärdskommission och arbetsgruppen för vård och välfärd. Seminariet på Librix gav mycket inspiration till arbetet att utveckla den mest moderna och genomtänkta sjukvårdspolitiken med fokus på att alla patienter ska känna sig trygga, välinformerade och starka.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1728