oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Extrasatsning på säkrad vård i sommar

Idag kan jag berätta att landstinget gör en extrasatsning om 20 miljoner kronor för att säkerställa en god vårdkapacitet under sommaren. Som många vet är det en pressad situation i vården när många medarbetare ska ha semester och tillgången på vikarier är begränsad. Förutom alla de planerade åtgärder som redan görs satsar vi nu extra pengar som sjukhusen ska använda för att klara bemanningen i sommaren.

AmbulansLandstinget i Stockholms län har genomfört ett omfattande planeringsarbete inför sommaren i vården. En rad insatser görs kring bemanning och vårdutbud. För att snabbt kunna öka kapaciteten i ansträngda lägen avsätts nu 20 miljoner kronor i en särskild sommarsatsning.

Planeringen inför årets sommar påbörjades så snart förra sommaren var slut. Tillsammans med sjukhusen och andra vårdgivare har vi gjort omfattande förberedelser för att stärka bemanningen och vårdutbudet i sommar. Förr var somrarna en tid då efterfrågan och behovet av vård gick ned – så är det inte längre.

Landstinget, genom hälso- och sjukvårdsnämnden,  har redan satsat extra resurser för att kunna ta hand om fler förlossningar, för att kunna ta emot fler patienter i rehabilitering och geriatrik, för att stärka närakuterna och ha en hög tillgänglighet i primärvården. Semestervikarier från andra län kan erbjudas personalbostäder. Vård på rätt vårdnivå är särskilt viktigt under sommaren och informationen till invånarna är A och O.

För att snabbt kunna möta patienternas behov om det uppstår ansträngda lägen kommer vi nu dessutom att göra en särskild sommarsatsning på 20 miljoner kronor. Tack vare landstingets goda ekonomi och många år av överskott har vi reserver just för sådana här lägen. Genom 20-miljonerkronorssatsningen skapas nya möjligheter att utöka kapaciteten genom till exempel övertidsarbete eller fler erbjudanden om extra ersättning för de som väljer att förlägga sin semester utanför semesterperioden. Men hur detta ska organiseras och vilka enheter som omfattas det blir en fråga för sjukhusen att planera.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823