september 09, 2023
Kollektivtrafik

Färdtjänsten i framtiden

Färdtjänsten står inför förändringar genom landstingets nya budget. Det gäller för övrigt hela trafikområdet. En ny trafiknämnd bildas där ansvaret för all kollektivtrafik samlas, inklusive färdtjänsten. Därmed fullföljs min vision om en sammanhållen organisation för färdtjänsten och övriga kollektivtrafiken. Det innebär att den kvarvarande färdtjänstnämnden, vars uppdrag är myndighetsutövning, blir en del av den nya trafiknämnden där ett utskott för detta inrättas.

Förändringen markerar att färdtjänsten är en del av kollektivtrafikutbudet i Stockholms län och att färdtjänstens kunder ska kunna resa på så lika villkor som möjligt jämfört med övriga kollektivtrafikresenärer. Det signalerar färre särlösningar för människor med funktionsnedsättningar som kollektiv och mer inkluderande förhållningssätt och en tydlig inriktning att göra all kollektivtrafik tillgänglig så långt möjligt är. Detta bör på sikt kunna kombineras med en mer individanpassad service för dem som trots allt även i framtiden är beroende av att resa med färdtjänsten.  

SL har inom flera områden nått långt, men det återstår ändå mycket att göra för att t ex alla stationer ska vara tillgängliga. Det kräver också ett nära samarbete med kommunerna så att inte bara hållplatser och stationer är tillgängliga utan också vägen fram till kollektivtrafiken.

I budgeten framgår att Färdtjänsten ska jobba vidare med kvalitetsutveckling och öka valfriheten. Det framgår också att nämnden ska sträva efter att göra resandet friare och öka resetilldelningen. Det är, som jag ser det, några helt centrala frågor för att utveckla färdtjänstverksamheten i framtiden.

Min egen period som färdtjänstpolitiker lider mot sitt slut. I december leder jag mitt sista sammanträde och sedan lämnas den politiska rodret över till trafiknämnden. Det är med visst vemod jag lämnar färdtjänstfrågorna men det är dags för mig att gå vidare. Jag har fått nya stora utmaningar att ta tag i och med mig i mitt nya uppdrag har jag massor av kunskaper och erfarenheter som arbetet i färdtjänstnämnden gett mig.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823