juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Färre cancerfall med screening

En av de vanligaste cancerformerna är cancer i tjock- och ändtarm. Dessbättre kan nästan alla drabbade botas, förutsatt att de upptäcks i tid. Därför är screening för cancer i tjock- och ändtarmen en riktigt viktig hälsosatsning. Med screening kan man dessutom upptäcka förstadier cancer som därmed kan stoppas i tid.

I Stockholm har vi, tillsammans med Gotland, gått före landet i stort och erbjudit screening för tarmcancer sedan 2008. Nu visar en ny rapport att detta haft mycket god effekt. Vi har väsentligt färre fall av tjock- och ändtarmscancerfall än övriga sjukvårdsregioner där man har hela 17 och 21 procent högre cancerförekomst.

Detta är fantastiska resultat som visar hur viktigt det är att utveckla screening och andra tidiga insatser för att mota bort och bota cancer.

Jag har förlorat båda mina föräldrar i olika former av cancer. Därför känner jag väldigt starkt för alla insatser som på ett effektivt sätt kan bespara människor lidande, inte minst genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder.

Nu blir screening för tjock- och ändtarmscancer en nationell insats som kommer att i Sverige till del. Det känns fantastiskt att vi därmed kan ge fler människor i Sverige chansen till ett liv med hälsa.

Här kan ni läsa rapporten, som är framtagen av Ulf Strömberg, vid Göteborgs universitet: Rapport: Geomapping av tjock och andtarmscancer (pdf, nytt fönster)

Dessutom sökte forskarna svar på i vilken omfattning man i RSG har kunnat diagnosticera tjock- och ändtarmstumörer tidigare. Forskarna undersökte också hur incidens och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer associerar med sociodemografiska karaktäristika.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821