oktober 10, 2023

I fredags skrev några representanter för SKL en intressant debattartikel i DN om ambitionen att minska landstingets behov av inhyrd personal. En av undertecknarna var Lars Dahlberg, som förutom sitt engagemang i SKL är vice ordförande i Produktionsutskottet i Stockholms läns landsting. Jag har tillsammans med honom följt upp artikeln med ett pressmeddelande, som du kan läsa här:

Stockholms läns landsting vill halvera kostnaderna för inhyrd personal

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting på DN Debatt en strategi för hur andelen inhyrd personal i vården ska halveras till 2014. Stockholms läns landsting kommer aktivt medverka till att nå det nationella mål på 2 miljarder kronor i minskade kostnader, som Sveriges Kommuner och landsting ställt upp för arbetet med att minska användningen av inhyrd personal i vården.

Genom att halvera andelen inhyrd personal skulle Stockholms läns landsting i dagens läge kunna frigöra mer än 100 miljoner kronor till satsningar i hälso- och sjukvården och på landstingets egna medarbetare. Att minska antalet inhyrda läkare och sjuksköterskor kan i första hand klaras genom ett systematiskt arbete med kompetensförsörjningen, ett arbete som redan påbörjats. Attraktiva arbetsplatser och effektiva arbetssätt är andra viktiga åtgärder för att nå målet.

– Hög kontinuitet är viktigt både för att ge en bra vård åt patienterna och för att få bra och väl fungerande arbetsplatser. Hyrläkare kan ibland behövas som resurs men vi strävar efter att det behovet ska vara så litet som möjligt. Det handlar både om att det finns tillräckligt många läkare, och om att vi arbetar så effektivt som möjligt och att läkarna gör rätt saker. I Stockholm har vi jämfört med andra landsting inte så svårt att rekrytera läkare men vi behöver fler, framför allt i vissa specialiteter, säger Anna Starbrink (FP).

– Andelen inhyrd personal i vården är idag mycket större än vad den behöver vara. Stockholms läns landsting har definitivt goda möjligheter att minska andelen inhyrd personal i primärvården. Kan vi halvera kostnaderna för inhyrd personal kommer vi kunna frigöra pengar som kan användas till satsningar på vården och landstingens egen personal. Dessutom förbättras kontinuiteten och kvaliteten för patienterna, säger Lars Dahlberg (S).

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823